Jednolity rynek wewnętrzny UE

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1414
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Jednolity rynek wewnętrzny UE - strona 1 Jednolity rynek wewnętrzny UE - strona 2 Jednolity rynek wewnętrzny UE - strona 3

Fragment notatki:

TEMAT 3
Jednolity Rynek Wewnętrzny - Obszar bez granic na którym zostaje zapewniony
wolny
przepływ towarów, osób, usług i kapitału.
Jednolity rynek przyczynił się do:
• znacznego obniżenia cen wielu produktów i usług, w tym dostępu do
Internetu i cen biletów
lotniczych.
• 40% spadku cen połączeń telefonicznych w okresie 2000-2006
• powstania 2,8 miliona nowych miejsc pracy
Cztery swobody przepływu:
• towarów
• usług
• osób
• kapitału
1.SWOBODA PRZEPŁYWU TOWARÓW
• Zakaz stosowania ceł i opłat równoważnych
Cła - opłaty pobierane przez państwo na importowane towary w chwili ich transportu
przez granicę
państwa.
Opłaty równoważne – wszelkie opłaty jednostronnie nakładane przez państwo na
towary pochodzące z
innych państw członkowskich.
• Zakaz stosowania ograniczeń ilościowych i środków o podobnym
skutku
Ograniczenia ilościowe - wszelkie ilościowe ograniczenia importu lub eksportu, np.
kontyngenty
(określone ilościowo, wartościowo lub kontyngenty celne).
Środki o podobnym skutku - sprawa braci Dassonville ( 1974 r. )
Formuła Dassonville - Środkami o skutku podobnym do ograniczeń ilościowych są
wszelkie regulacje, które w sposób bezpośredni lub pośredni, rzeczywisty lub tylko
potencjalny ograniczają handel między państwami członkowskimi.
OGRANICZENIA
Państwo członkowskie ma prawo ograniczyć swobodę przepływu
towarów w celu ochrony:
• moralności publicznej,
• porządku publicznego,
• bezpieczeństwa publicznego,
• ochrony zdrowia i życia ludzi i zwierząt lub ochrony roślin,
• ochrony narodowych dóbr kultury o wartości artystycznej, historycznej lub
archeologicznej,
• ochrony własności przemysłowej i handlowej.
Zakazy te i ograniczenia nie powinny jednak stanowić środka arbitralnej
dyskryminacji
ani ukrytych ograniczeń w handlu między państwami członkowskimi.
CASSIS DE DIJON ( 1979R.)
• Stosowane środki muszą być proporcjonalne do zamierzonego celu.
• Zasada wzajemnego uznawania :
Towary legalnie wprowadzone do obrotu w jednym państwie
członkowskim powinny
być dopuszczane bez dodatkowych, zbędnych formalności na rynkach
pozostałych
państw członkowskich.
SWOBODA PRZEPŁYWU TOWARÓW
• Znoszenie barier fizycznych i technicznych (SAD- Single Administrative
Document)
• Znoszenie barier fiskalnych
• Zbliżenie systemów podatkowych
2.SWOBODA PRZEPŁYWU PRACOWNIKÓW
Zniesienie wszelkiej dyskryminacji pracowników ze względu
na przynależność państwową w zakresie:
• zatrudnienia,
• wynagrodzenia,
• innych warunków pracy.
Pracownik – osoba, która pozostaje w stosunku pracy, a więc wykonuje dla kogoś
innego pracę
zgodnie z jego poleceniami w zamian za wynagrodzenie.
Ze swobody przepływu pracowników mogą korzystać obywatele Unii Europejskiej
Prawo wjazdu, pobytu i dostępu do zatrudnienia:
 możliwość przebywania na obszarze wszystkich państw członkowskich UE i
szukania tam pracy
 w celu zapobieżenia emigracji do najbogatszych państw członkowskich i
wykorzystywaniu tamtejszych systemów
pomocy społecznej przez osoby
niepracujące, nieuczące się i niedysponujące źródłem

(…)


bezpieczeństwa państwa, obronności, kultury i dziedzictwa
narodowego.
- utrudnienia obrotu nieruchomościami
• Zwalczanie zjawiska prania brudnych pieniędzy

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz