Swobody gospodarcze rynku wewnętrznego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1386
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Swobody gospodarcze rynku wewnętrznego - strona 1

Fragment notatki:

Swobody gospodarcze rynku wewnętrznego: struktura i ogólna charakterystyka
W ramach rynku wewnętrznego działają cztery swobody:
Przepływu towarów - podstawą tej swobody jest unia celna. Na swobodę przepływu towarów składają się: zakaz nakładania wszelkich kontyngentów (ograniczeń ilościowych), zakaz opodatkowania dyskryminacyjnego i protekcjonistycznego, nakaz reorganizacji monopoli państwowych. Swoboda obejmuje wszystkie towary pochodzące z państw członkowskich UE. Obejmuje ona także towary z państw trzecich znajdujące się w swobodnym obrocie w państwach członkowskich UE tj. znajdujące się w jednym z państw członkowskich UE po uiszczeniu ceł należnych według Wspólnej Taryfy Celnej i innych świadczeń. Przepływu osób- dotyczy nie tylko obywateli Unii lecz również przedsiębiorstw „umocowanych” w Unii (mają siedzibę w jednym z państw członkowskich). Istotną okolicznością dla tego pojęcia było ustanowienie obywatelstwa Unii (traktat z Maastricht). Obywatelowi Unii przyznano prawo „do swobodnego przemieszczania się i przebywania” na terytorium państwa członkowskiego UE. Prawo to zostało wzmocnione decyzją o zniesieniu (począwszy od 1 stycznia 1993 roku) barier fizycznych na granicach w ruchu osobowym między większością państw członkowskich UE (tzw. Grupy Schengen)
swoboda przepływu pracowników najemnych - każdy obywatel Unii może ubiegać się o konkretnie oferowaną pracę w innym państwie członkowskim i powinien być traktowany zgodnie z zasadą zakazu dyskryminacji ze wzg.na obywatelstwo
swoboda przedsiębiorczości - obywatele Unii mogą podejmować działalność gospodarczą w innych państwach członkowskich. Świadczenia usług - usługi objęte swobodą unijną dotyczą działalności gospodarczej o charakterze transgranicznym, wykonywanej odpłatnie, mającej charakter czasowy oraz nieobjętej innymi swobodami. Przepływu kapitału - obejmuje operacje finansowe polegające na jednostronnym przeniesieniu środków majątkowych do innego państwa członkowskiego w celu inwestycyjnym. Pełne wprowadzenie swobody przepływu kapitału było niezbędną przesłanką ustanowienia Unii Gospodarczej i Walutowej. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz