Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 12

Biologiczna ochrona roślin - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Ewa Kurek
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630

Biologiczna ochrona roslin przed patogenami Definicja wg. Bakera: Ograniczenie patogenów roślin za pomocą czynników biologicznych (bakterii, grzybów,, wirusów), z włączeniem hodowli odpornościowej (prowadzonej zarówno metodami konwencjonalnymi, jak i inzynierii genetycznej). Klasyfikacja interakc...

Konkurowanie o niszę ekologiczną - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Ewa Kurek
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1092

Konkurencja o niszę Konkurowanie o niszę ekologiczną może byc jednym z mechanizmów kontralujących rozwój mikroorganizmów oddziałowujących niekorzystnie na roślinę. Fitopatologiczne bakterie zajmujął szczególne niszę ekologicznę. W związku z tym wysunięto hipotezę że wprowadzenie do środowiska niepa...

Istota i uwarunkowania MSK- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Agata Ziętek
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 770
Wyświetleń: 2282

Istota i uwarunkowania MSK. Specyfika MSK Po pierwsze są one realizowane przez grupy społeczne a w interakcjach kierują się logiką tylko im właściwą uwarunkowaną w kulturze(tradycjach, sposobie myślenia). Mniej jest w tych stosunkach rywalizacji i dążenia do osiągnięcia własnych interesów. Podcza...

Kultura i zjawiska dezintegracji i konfliktu- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Agata Ziętek
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1001

Kultura i zjawiska dezintegracji i konfliktu Kulturowe przesłanki konfliktów Zimna wojna - K jako czynnik stabilizujący SM Pozimnowojenne turbulencje, globalizacja, rozszerzenie zakresu podmiotowego i przedmiotowego SM, „renesans tożsamości” - zmiana parametrów ŚM. Proces odterytorialnienia proces...

Kultura jako przedmiot współpracy międzynarodowej- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Agata Ziętek
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 574
Wyświetleń: 1771

Kultura jako przedmiot współpracy międzynarodowej. Dyskurs o przemianach kulturowych we współczesnym świecie Teoria `końca historii' Francisa Fukuyamy Zgodnie z tą teorią koniec zimnej wojny = zwycięstwo demokracji liberalnej a wraz...

Polityka kulturowa- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Agata Ziętek
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1239

Uwagi wstępne W kontekście zmian współczesnego świata: rozwoju technologii, emancypacji państw i jednostek zauważmy istotna zmianę w prowadzeniu polityki zagranicznej. Państwom zależy na kreowaniu pozytywnego wizerunku, chcą być postrzegane jako katalizatory zmian, chcą oferować innym swoje rozwiąz...

Regionalny poziom współpracy państw w obszarze kultury- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Agata Ziętek
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 420
Wyświetleń: 798

Regionalny poziom współpracy państw w obszarze kultury. znaczenie kultury w procesie integracji Europa jest zróżnicowana pod względem językowym, religijnym i narodowym. Historią Europy jest historia Konfliktów, w których często znaczną rolę odgrywały kwestie kulturowe uzupełniając ekonomiczne i po...

Specyfika MSK- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Agata Ziętek
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1183

Specyfika MSK: - są realizowane przez grupy społeczne, o wysokiej tożsamości wyrażającej się w tradycjach, wspomnieniach i sposobach życia. Elementy te, nie występują w stosunkach politycznych czy ekonomicznych - w MSK, mniej niż w innych dziedzinach sm, jest bezpośredniej rywalizacji i dążenia do...

Wartości uniwersalne- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Agata Ziętek
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 588

Wartości uniwersalne: Pokój Jest to najczęściej deklarowana wartość międzynarodowa, zawierana w deklaracjach, porozumieniach i umowach międzynarodowych oraz statutach organizacji międzynarodowych. Istnienie pokoju warunkuje obecny porządek międzynarodowy. Działania państwa na rzecz pokoju mogą uzy...

Uwarunkowania historyczne Chin- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Agata Ziętek
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 119
Wyświetleń: 861

BBC production movie: Chiny: dynastie potęgi Historia Chin sięga ok. 1700 r. p.n.e. Dynastia Chang była bardzo brutalna. Kultura chińska narodziła się w Pekinie. Zgodnie z wierzeniami pierwszej dynastii, aby posiąść mądrość i wiedzę, trzeba było bogom składać ofiary z wina i mięsa(używano ludzkiego...