Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 13

Chiny - Unia Europejska, opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Agata Ziętek
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 77
Wyświetleń: 735

1975 - oficjalne nawiązanie stosunków 1978 - pierwsza umowa handlowa 1985 - Umowa o Handlu i Współpracy, na jego podstawie powołano komitet, który zbiera się dwa razy do roku rozwiązując problemy techniczne w stosunkach dwustronnych 1988 - otworzone zostało Przedstawicielstwo KE w Pekinie 1989 - za...

Chiny między akceptacja a kontestacjś roli USA w regionie- opracowanie...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Agata Ziętek
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 630

Chiny między akceptacja a kontestacją roli USA w regionie ▪ W chinach dominowało podejście zwane sinocentryzmem - Chiny swoją aktywność międzynarodowa przejawiały jedynie w najbliższym sąsiedztwie, nie wykazywały chęci ekspansji terytorialnej,...

O istocie chińskiego wyzwania dla USA- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Agata Ziętek
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 42
Wyświetleń: 700

O istocie chińskiego wyzwania dla USA ► Podejście USA do Chin można rozpatrywać od strony trzech paradygmatów: liberalnego, misją USA jest wspomaganie i propagowanie demokracji, wolności i praw człowieka(liberalny internacjonalizm), z możliwością interwencji zbrojnej włącznie; takie wymagania sta...

Obecność USA i Chin w regionie Azji i Pacyfiku w perspektywie historyc...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Agata Ziętek
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1218

Obecność USA i Chin w regionie Azji i Pacyfiku w perspektywie historycznej. ► USA XIX wiek - „wiek Pacyfiku” - teoria pogranicza i ekspansjonizm- naturalnym pograniczem USA powinny być terytoria, leżące na zachód od Kalifornii; penetracja handlowa i misjonarska; otwarcie rynku japońskiego przez ko...

Specyfika wewnątrzregionalnych uwarunkowań- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Agata Ziętek
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 721

Specyfika wewnątrzregionalnych uwarunkowań ► Region Azji i Pacyfiku to największy pod względem obszaru, regionem Oceanu Spokojnego. ▪ Łączy ze sobą państwa o rożnej kulturze, tradycji i historii, różnych systemach politycznych i poziomie ro...

Wewnętrzne uwarunkowania polityki zagranicznej ChRL- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Agata Ziętek
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1120

Wewnętrzne uwarunkowania polityki zagranicznej Chin. Wyznaczniki wewnętrzne polityki zagranicznej za prof. Pietrasiem dzielimy na: materialno - społeczne(obejmują strukturę społeczną, istota klasowa państwa, potencjał gospodarczy i naukowo - techniczny, militarny w powiązaniu z ekonomicznym) aksj...

Wyznaczniki aksjologiczne i subiektywne polityki zagranicznej ChRL- op...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Agata Ziętek
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 875

Wyznaczniki aksjologiczne i subiektywne polityki zagranicznej ChRL. Konstytucja ChRL 1988 - uznano sektor prywatny za uzupełnienie gospodarki opartej na systemie własności publicznej; 1993 - „reformy i otwarcie”, „socjalizm o chińskiej specyfice”, „socjalistyczna gospodarka rynkowa”, „wielopartyj...

Żywność modyfikowana genetycznie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Bartosz Bojarczyk
 • Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 763
Wyświetleń: 2275

Żywność modyfikowana genetycznie Przełom XX i XXI wieku przyniósł nam postępujący rozwój w dziedzinie technologii, w tym osiągnięcia w ramach biotechnologii, a więc dziedzinę nauk technicznych wykorzystująca procesy biologiczne na skalę przemysłową. W zakres biotechnologii wchodzi zatem inżynieria ...

Bezpieczeństwo - istota i specyfika

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Bartosz Bojarczyk
 • Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 1022
Wyświetleń: 2562

Bezpieczeństwo można zdefiniować jako stan. Bezpieczeństwo należy traktować jako całość (wewnętrzne, zewnętrzne). Bezpieczeństwo negatywne: brak zagrożeń, Bezpieczeństwo pozytywne: ??? Bezpieczeństwo subiektywne - jest to odczucie, postrzeganie świata przez podmiot, który różnie odbiera istnieją...

Bezpieczeństwo jako zjawisko w stosunkach międzynarodowych- opracowani...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Bartosz Bojarczyk
 • Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 826
Wyświetleń: 3017

Bezpieczeństwo jako zjawisko w stosunkach międzynarodowych. Bezpieczeństwo jest procesem dynamicznym, zmienia się wraz ze zmianami w śm. Zmiany te są warunkowane przez zmiany paradygmatów. W czasie zimnej wojny było to tak: dwa przeciwstawne bloki, strategia odstraszania, negatywny pokój. Nie licz...