Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 14

Ewolucja gospodarki- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Bartosz Bojarczyk
 • Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1134

Nowe cechy gospodarki: - współzależność między gospodarkami narodowymi - współzależność gospodarek narodowych i systemów państw - wirtualizacja pieniądza - globalna konkurencja - siła podmiotów niepaństwowych i znaczny rozrost ich liczby- korporacje transnarodowe - jedność ideologiczna(liberal...

Międzynarodowe problemy społeczne- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Bartosz Bojarczyk
 • Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 1043
Wyświetleń: 2135

Międzynarodowe problemy społeczne: Dysproporcje rozwojowe Ubóstwo, bieda Bezrobocie Głód Brak dostępu do wody Choroby cywilizacyjne: grupa chorób o podłożu bakteryjnym/wirusowym(HIV/AIDS, malaria, gruźlica, czerwonka) choroby o podłożu psychicznym(narkomania, alkoholizm, seksoholizm, zakupoh...

Technopol. Triumf techniki nad kulturą- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Bartosz Bojarczyk
 • Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 714
Wyświetleń: 2030

N.Postman „Technopol. Triumf techniki nas kulturą” Tamuz myli się sądząc, że pismo będzie tylko i wyłącznie ciężarem dla społeczeństwa. Freudowskie podsumowanie postępu technologicznego to wyraz dość przygnębiającego przekonania, które Thoreau wyraził stwierdzeniem iż nasze wynalazki są jedynie ule...

Rola internetu w stosunkach międzynarodowych- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Bartosz Bojarczyk
 • Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1099

ROLA INTERNETU W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH 1. Wprowadzenie i pojęcie Internetu Banalną z pozoru rzeczą byłoby wyjaśnianie czym jest Internet. O tym medium a właściwie można użyć nazwy multimedium - bo łączy w sobie przekazy audio-wizualne z możliwością kreowania rzeczywistości wirtualnej - słysz...

Strategia przeciwdziałania narkomanii- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Bartosz Bojarczyk
 • Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1141

STRATEGIA PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII Nielegalna produkcja i handel narkotykami stanowią współcześnie jeden z poważniejszych międzynarodowych zagrożeń społecznych, toteż walka z narkotykami stała się warunkiem międzynarodowego bezpieczeństwa, demokracji i rozwoju. Problem nielegalnego obrotu i narko...

Ubóstwo- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Bartosz Bojarczyk
 • Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 819
Wyświetleń: 1435

UBÓSTWO 1. Pojęcia i rodzaje biedy Definicje biedy różnią się od siebie pod względem zakresu: czy ograniczają się one do podłoża materialnego, czy też uwzględniają relacyjno - symboliczne czynniki powiązane z biedą. Elementy niematerialne definicji biedy składające się na czynniki relacyjno - symbo...

Woda (jej brak) zagrożeniem dla bezpieczeństwa globalnego

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Bartosz Bojarczyk
 • Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 350
Wyświetleń: 980

Woda (jej brak) zagrożeniem dla bezpieczeństwa globalnego. Dane szacunkowe W dzisiejszych czasach olbrzymie ilości wody poświęcane jest rolnictwu i hodowli zwierząt, gdyż, jak źródła podają, może być to nawet ok.70% światowego zużycia wody słodkiej, a krajach rozwijających się nawet do 90%. Nie moż...

Zagrożenia ekonomiczne- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Bartosz Bojarczyk
 • Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 1442
Wyświetleń: 2289

Bezpieczeństwo ekonomiczne - to możliwość zapewnienia podstawowych funkcji i dobrobyt społeczeństwa. Bezpieczeństwo ekonomiczne ma charakter analityczny - ciężko jest określić wrogów i przyjaciół. Wymiana nast. zawsze i ciężko jest określić relacje producent konsument, bo istnieją pośrednicy. autar...

Zagrożenia społeczne bezpieczeństwa- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Bartosz Bojarczyk
 • Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 665
Wyświetleń: 1673

ZAGROŻENIA SPOŁECZNE BEZPIECZEŃSTWA - są wielowymiarowe - Inne wymiary bezpieczeństwa (np. militarne) są powiązane z bezpieczeństwem społecznym. - problemy w innych wymiarach (np. ekologicznym) generują problemy społeczne przest...

Zagrożenia społeczne- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Bartosz Bojarczyk
 • Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1120

Zagrożenia społeczne: 1). Przestępczość zorganizowana: Handel bronią USA jest największym producentem i handlarzem bronią. Oprócz tego dostawcami wyspecjalizowanymi są państwa byłego ZSRR i Chiny. Głównym zagrożeniem przy han...