Ubóstwo- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 819
Wyświetleń: 1435
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ubóstwo- opracowanie - strona 1 Ubóstwo- opracowanie - strona 2 Ubóstwo- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

UBÓSTWO 1. Pojęcia i rodzaje biedy
Definicje biedy różnią się od siebie pod względem zakresu: czy ograniczają się one do podłoża materialnego, czy też uwzględniają relacyjno - symboliczne czynniki powiązane z biedą. Elementy niematerialne definicji biedy składające się na czynniki relacyjno - symboliczne obejmują: brak głosu, brak szacunku, upokorzenie, bezsilność, napiętnowanie i wstyd, zamach na godność i poczucie własnej wartości, odmowę praw, brak udziału w podejmowaniu decyzji, podatność na przemoc i są ujęte w szerokich definicjach ONZ. Niematerialne elementy ujmowane w szerszych definicjach nie dotyczą jednak wyłącznie ubóstwa ale także innych warunków jak np. bycie osobą o innym kolorze skóry w społeczeństwie zdominowanym przez osoby rasy białej.
Badacze biedy definiują ją w kategoriach względnych, jako brak wystarczających zasobów, które są niezbędne do zaspokojenia społecznie uznanych potrzeb i uczestniczenia w życiu ogółu społeczeństwa. Czyli innymi słowy jest to brak środków materialnych do zaspokojenia podstawowych potrzeb jednostki np. jedzenia, schronienia, transportu czy ubrania. Należy ją rozumieć też jako wstydliwą i szkodliwą relację społeczną.
Ubóstwo najlepiej jest rozumieć jako funkcję struktur a także społecznych, ekonomicznych i politycznych procesów, stwarzających i utrwalających nierówny podział zasobów zarówno w ramach danego społeczeństwa jak i między społeczeństwami.
Syndrom wyznaczników ubóstwa:
a. brak możliwości zaspokajania elementarnych bytowych potrzeb;
b. zawodność wypracowanych mechanizmów adaptacyjnych;
c. załamanie życiowej drogi;
d. brak możliwości poradzenia sobie z zaistniałą sytuacją wyłącznie przy pomocy własnych sił;
e. brak wiary w siebie.
Mamy do czynienia z różnymi wymiarami ubóstwa. Najtrudniejszym i najbardziej groźnym problemem jest głębokie, trwałe ubóstwo, które jest związane z brakiem możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb, wykluczeniem poza ramy w normalny sposób funkcjonującego społeczeństwa i pogrążeniem się w kulturze ubóstwa. Wyróżniamy trzy rodzaje ubóstwa:
- skrajne - czyli takie, w którym gospodarstwo domowe nie może zaspokoić podstawowych potrzeb niezbędnych do przetrwania. Ludzie, żyjący w skrajnym ubóstwie nie mają dostępu do opieki zdrowotnej, brakuje im podstawowych udogodnień jak np. pitna woda, dręczy ich ciągły głód, nie mogą zapewnić dzieciom możliwości kształcenia się. Ubóstwo skrajne występuje wyłącznie w krajach rozwijających się;
- umiarkowane - dotyczą warunków życia w których zaspokajane są podstawowe potrzeby ale tylko na minimalnym poziomie;
- względne - sytuacja, w której poziom dochodu gospodarstwa domowego jest niższy w ustalonej proporcji od przeciętnego dochodu narodowego na mieszkańca. Ludzie żyjący w takim ubóstwie nie mają dostępu np. do dóbr kulturalnych czy rozrywki, a także innych świadczeń, które ułatwiają przejście do wyższego statusu społecznego.

(…)

… do wyższego statusu społecznego. 2. Dane statystyczne na temat ubóstwa
Wg dwóch ekonomistów z Banku Światowego - Shaohua Chena i Martin Ravallion w 2001 r. ok. 1,1 miliarda ludzi żyło w skrajnym ubóstwie. 93 % ludzi skrajnie ubogich na ten okres czasu zamieszkiwało: Azję Wschodnią, Azję Południową i Afrykę Subsaharyjską. Do kategorii państw o umiarkowanym stopniu ubóstwa zaliczono te, w których przynajmniej…
… zabijają 30 tys. osób na całym świecie. Stanowią 75% chorób, które nękają ludzkość.” Choroby układu pokarmowego, które mają źródła właśnie w braku wody pitnej czy w nieodpowiednich warunkach sanitarnych takie jak np. dur brzuszny, zapalenie błony śluzowej jelita cienkiego i grubego, są głównymi przyczynami zgonów zwłaszcza wśród niemowląt i dzieci. Otwarte ścieki i zanieczyszczona woda pomagają…
… i całkowicie sztuczne zagrożenie. Chaotyczne formy wielu miast Trzeciego Świata, unicestwiają znaczną część życia miejskiego i są przyczyną małych katastrof ciągle terroryzujących miasta metropolie tak jak np. Meksyk, Kair, Dhaka czy Lagos. Jako przykład można podać portowy slums w Bangkoku - Klong Toey, gdzie w 1989r. wybuch chemiczny spowodował zatrucie tysięcy mieszkańców. W 1991r. doszło do wybuchu…
…, mimo tego że produkują dużo drożej niż rolnicy afrykańscy, mogą swoje towary sprzedawać po dużo niższych cenach. Jednocześnie przy pomocy wysokich ceł i innych przeróżnych barier, państwa bogate odcinają Żywności z Trzeciego Świata dostęp do własnych rynków. W ten właśnie sposób osoby najbiedniejsze tracą możliwość wyeksportowania tego co mogą. Przykładem skutków ogromnych dopłat do rolnictwa jest międzynarodowy handel…
… z Ubóstwem
Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1992r. ogłosiło 17 października Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem. Celem tego dnia jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na problem biedy a także zachęcenie ludzi do wsparcia dla potrzebujących. Ma również być okazją do wyrażania dumy i godności przez ludzi biednych. Ubóstwo to nie tylko problem państw Trzeciego Świata. Poniżej…
…. Pomoc nie jest jednak bezinteresowna. Np. Brazylia oczekuje poparcia w ubieganiu się o status członka Rady Bezpieczeństwa ONZ, a ponadto wspierając rolnictwo, tworzy zaplecze surowcowe dla swojego przemysłu biopaliw. Prywatni darczyńcy dysponują niższymi kosztami, skupiają się przy tym na projektach, które przynoszą im faktyczne korzyści a także egzekwują wyniki.
8. Międzynarodowy Dzień Walki…
… tych praw mają utrudnione możliwości dostępu do podstawowych świadczeń i rynku pracy. Louis Arbour powiedział również „W istocie, bieda nie oznacza jedynie braku wystarczającego dochodu i dóbr materialnych, lecz również brak środków, szans i bezpieczeństwa, tym samym stanowi naruszenie godności ludzi i sprawia, że ludzie biedni są w większym stopniu narażeni na marginalizację.”
Ubóstwo…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz