Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego

Żywność modyfikowana genetycznie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Bartosz Bojarczyk
 • Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 812
Wyświetleń: 2345

Żywność modyfikowana genetycznie Przełom XX i XXI wieku przyniósł nam postępujący rozwój w dziedzinie technologii, w tym osiągnięcia w ramach biotechnologii, a więc dziedzinę nauk technicznych wykorzystująca procesy biologiczne na skalę przemysłową. W zakres biotechnologii wchodzi zatem inżynieria ...

Bezpieczeństwo - istota i specyfika

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Bartosz Bojarczyk
 • Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 1113
Wyświetleń: 2730

Bezpieczeństwo można zdefiniować jako stan. Bezpieczeństwo należy traktować jako całość (wewnętrzne, zewnętrzne). Bezpieczeństwo negatywne: brak zagrożeń, Bezpieczeństwo pozytywne: ??? Bezpieczeństwo subiektywne - jest to odczucie, postrzeganie świata przez podmiot, który różnie odbiera istnieją...

Bezpieczeństwo jako zjawisko w stosunkach międzynarodowych- opracowani...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Bartosz Bojarczyk
 • Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 889
Wyświetleń: 3150

Bezpieczeństwo jako zjawisko w stosunkach międzynarodowych. Bezpieczeństwo jest procesem dynamicznym, zmienia się wraz ze zmianami w śm. Zmiany te są warunkowane przez zmiany paradygmatów. W czasie zimnej wojny było to tak: dwa przeciwstawne bloki, strategia odstraszania, negatywny pokój. Nie licz...

Ewolucja gospodarki- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Bartosz Bojarczyk
 • Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1190

Nowe cechy gospodarki: - współzależność między gospodarkami narodowymi - współzależność gospodarek narodowych i systemów państw - wirtualizacja pieniądza - globalna konkurencja - siła podmiotów niepaństwowych i znaczny rozrost ich liczby- korporacje transnarodowe - jedność ideologiczna(liberal...

Międzynarodowe problemy społeczne- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Bartosz Bojarczyk
 • Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 1092
Wyświetleń: 2261

Międzynarodowe problemy społeczne: Dysproporcje rozwojowe Ubóstwo, bieda Bezrobocie Głód Brak dostępu do wody Choroby cywilizacyjne: grupa chorób o podłożu bakteryjnym/wirusowym(HIV/AIDS, malaria, gruźlica, czerwonka) choroby o podłożu psychicznym(narkomania, alkoholizm, seksoholizm, zakupoh...

Technopol. Triumf techniki nad kulturą- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Bartosz Bojarczyk
 • Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 910
Wyświetleń: 2359

N.Postman „Technopol. Triumf techniki nas kulturą” Tamuz myli się sądząc, że pismo będzie tylko i wyłącznie ciężarem dla społeczeństwa. Freudowskie podsumowanie postępu technologicznego to wyraz dość przygnębiającego przekonania, które Thoreau wyraził stwierdzeniem iż nasze wynalazki są jedynie ule...

Rola internetu w stosunkach międzynarodowych- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Bartosz Bojarczyk
 • Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1148

ROLA INTERNETU W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH 1. Wprowadzenie i pojęcie Internetu Banalną z pozoru rzeczą byłoby wyjaśnianie czym jest Internet. O tym medium a właściwie można użyć nazwy multimedium - bo łączy w sobie przekazy audio-wizualne z możliwością kreowania rzeczywistości wirtualnej - słysz...

Strategia przeciwdziałania narkomanii- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Bartosz Bojarczyk
 • Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1162

STRATEGIA PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII Nielegalna produkcja i handel narkotykami stanowią współcześnie jeden z poważniejszych międzynarodowych zagrożeń społecznych, toteż walka z narkotykami stała się warunkiem międzynarodowego bezpieczeństwa, demokracji i rozwoju. Problem nielegalnego obrotu i narko...

Ubóstwo- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Bartosz Bojarczyk
 • Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 847
Wyświetleń: 1505

UBÓSTWO 1. Pojęcia i rodzaje biedy Definicje biedy różnią się od siebie pod względem zakresu: czy ograniczają się one do podłoża materialnego, czy też uwzględniają relacyjno - symboliczne czynniki powiązane z biedą. Elementy niematerialne definicji biedy składające się na czynniki relacyjno - symbo...

Woda (jej brak) zagrożeniem dla bezpieczeństwa globalnego

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Bartosz Bojarczyk
 • Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1008

Woda (jej brak) zagrożeniem dla bezpieczeństwa globalnego. Dane szacunkowe W dzisiejszych czasach olbrzymie ilości wody poświęcane jest rolnictwu i hodowli zwierząt, gdyż, jak źródła podają, może być to nawet ok.70% światowego zużycia wody słodkiej, a krajach rozwijających się nawet do 90%. Nie moż...