Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego - strona 2

note /search

Zagrożenia ekonomiczne- opracowanie

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 2597
Wyświetleń: 4004

Bezpieczeństwo ekonomiczne - to możliwość zapewnienia podstawowych funkcji i dobrobyt społeczeństwa. Bezpieczeństwo ekonomiczne ma charakter analityczny - ciężko jest określić wrogów i przyjaciół. Wymiana nast. zawsze i ciężko jest określić relacje producent konsument, bo istnieją pośrednicy. autar...

Zagrożenia społeczne bezpieczeństwa- opracowanie

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 784
Wyświetleń: 1932

ZAGROŻENIA SPOŁECZNE BEZPIECZEŃSTWA - są wielowymiarowe - Inne wymiary bezpieczeństwa (np. militarne) są powiązane z bezpieczeństwem społecznym. - problemy w innych wymiarach (np. ekologicznym) generują problemy społeczne przest...

Zagrożenia społeczne- opracowanie

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 840
Wyświetleń: 2044

Zagrożenia społeczne: 1). Przestępczość zorganizowana: Handel bronią USA jest największym producentem i handlarzem bronią. Oprócz tego dostawcami wyspecjalizowanymi są państwa byłego ZSRR i Chiny. Głównym zagrożeniem przy han...

Zagrożenia technologiczne- opracowanie

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 1029
Wyświetleń: 1967

20 głównych zagrożeń technologicznych w XXI w. i teoria zarządzania ryzykiem technologicznym. 1. Telewizja - bo wg. N. Postmana w „Technopolu” zmienia nasze pojmowanie rzeczywstości 2. Telefony komórkowe - szkodliwość można odczuć po kilku godzinach użytkowania. Powinna pojawić się migrena i uczuc...

Kryzys w Grecji 2010- opracowanie

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1792

Kryzys finansowy w Grecji 2010 Tematem referatu są wydarzenia rozpoczęte na przełomie 2009 i 2010 roku w Grecji, które uznaje się za zarówno początek greckiego kryzysu finansowego jak również europejskiego kryzysu finansowego. Przedmiotem omawianego tematu oprócz samego opisu kryzysu i odpowiedzi na...