Kryzys w Grecji 2010- opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1827
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kryzys w Grecji 2010- opracowanie - strona 1 Kryzys w Grecji 2010- opracowanie - strona 2 Kryzys w Grecji 2010- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Kryzys finansowy w Grecji 2010 Tematem referatu są wydarzenia rozpoczęte na przełomie 2009 i 2010 roku w Grecji, które uznaje się za zarówno początek greckiego kryzysu finansowego jak również europejskiego kryzysu finansowego. Przedmiotem omawianego tematu oprócz samego opisu kryzysu i odpowiedzi na pytanie tyczące się jego istoty jest również próba uchwycenia zagrożeń wynikających z międzynarodowych powiązań gospodarczych w ramach gospodarki światowej. Sama analiza tematu w ramach tego referatu podzielona została na trzy zasadnicze części. Pierwsza z nich będzie próbowała odpowiedzieć na pytanie o przyczyny kryzysu finansowego w Grecji, poszukując ich nie tylko we wnętrzu państwa ale również w działaniach środowiska międzynarodowego. Druga część ma za zadanie pokrótce opisać przebieg kryzysu finansowego, z uwzględnieniem zachowania wobec niego środowiska międzynarodowego. Ostatnia część spróbuje ukazać najbardziej istotne, tak dla Grecji jak i dla gospodarki światowej skutki kryzysu.
Pytanie o przyczyny kryzysu, podobnie jak większość pytań dotyczących międzynarodowych powiązań gospodarczych nie ma prostej odpowiedzi z co najmniej z czterech powodów. Po pierwsze z przyczyn metodologicznych - zarówno jednostka jak również żadna instytucja nie są wstanie posiadać pełnej informacji o gospodarce, ponieważ na tą składają się miliardy decyzji miliardów ludzi co uniemożliwia jakąkolwiek próbę dokładnej analizy. Po drugie trudno uznać, że kryzys w Grecji, po pomocy MFW i państw UE jest już zamkniętą historią tego kraju. Bardziej prawdopodobna jest sytuacja krótkotrwałej poprawy, ale bez całkowitego przezwyciężenia kryzysu. Do takiej wersji wydarzeń zdają się przychylać zarówno ekonomiści, rynki finansowe jak i agencje ratingowe, które utrzymują rating obligacji greckich na stałym, niskim poziomie. Z tego powodu, w pewnym stopniu czyni tą pracę bliższą „korespondencji wojennej na temat postępów armii” niż próbą analitycznego zrecenzowania tego co w Grecji się już stało. Po trzecie pogłębiona analiza przyczyn wymaga pogłębionej analizy skutków kryzysu, te natomiast często uwidaczniają się po kilku, kilkunastu a nawet kilkudziesięciu latach. Po czwarte kryzys grecki nie jest zjawiskiem autonomicznym, sam jest początkiem tzw. Europejskiego kryzysu finansowego ten zaś jest częścią światowego kryzysu finansowego rozpoczętego w Stanach Zjednoczonych. Jakiekolwiek jego omawianie wiązać się musi z interakcjami zachodzącymi pomiędzy Grecją a środowiskiem międzynarodowym. Wszystko to sprawia, iż rozprawianie na temat kryzysu greckiego jest obarczone często tylko powierzchownym oglądem, który w rzeczywistości może wyglądać zupełnie inaczej. Próbując jednak odnaleźć przyczyny kryzysu warto było by podzielić je na wewnętrzne - te, które traktują o kondycji gospodarczej państwa jak i zewnętrze - te, które szukają przyczyn kryzysu w innych podmiotach pochodzących ze środowiska międzynarodowego. Wśród tych drugich warto wydzielić obszar strefy Euro, jako sytuujący się bardzo często na granicy wewnętrznej państwa jak i działań środowiska międzynarodowego.


(…)

…. Obserwując reakcję rynków walutowych na kryzys grecki możemy zauważyć bardzo wyraźne osłabienie Euro i umacnianie się względem jego poziomu innych głównych walut świata takich jak wymienione: dolar amerykański, frank szwajcarski i japoński jen. Nie trzeba przy tym dodawać, że tak znaczne wahania kursu Euro odbiły się innych państwach strefy Euro. Niestabilny kurs nie sprzyja bowiem chociażby prowadzeniu…
…), które w mniejszym lub większym stopniu dotykały inne państwa. Dość szybko uświadomiono sobie, że kłopoty greckiej gospodarki to także nasze kłopoty. Zatwierdzona pomoc UE dla Grecji była uargumentowana zatrzymaniem eskalacji kryzysu finansowego na inne państwa Wspólnoty. Nie uzdrowienie sytuacji w Grecji miało by wówczas skutkować dalszymi kłopotami waluty Euro i w konsekwencji efektem domina rozprzestrzeniającym…
… powiązań gospodarczych powoduje tylko umacnianie się negatywnych skutków kryzysu, które na zasadzie efektu domina będą „przewracać” kolejne państwa lub elementy ich gospodarek, poczynając od tych które są w najwyższym stopniu powiązane z gospodarką państwa dotkniętego kryzysem. Tym samym „kryzys grecki” z każdym z każdym następnym etapem stawałaby się coraz bardziej „naszym kryzysem”.

… przezwyciężenia kryzysu. Do takiej wersji wydarzeń zdają się przychylać zarówno ekonomiści, rynki finansowe jak i agencje ratingowe, które utrzymują rating obligacji greckich na stałym, niskim poziomie. Z tego powodu, w pewnym stopniu czyni tą pracę bliższą „korespondencji wojennej na temat postępów armii” niż próbą analitycznego zrecenzowania tego co w Grecji się już stało. Po trzecie pogłębiona analiza…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz