Krach gospodarczy w latach 1929-1935-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 448
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Krach gospodarczy w latach 1929-1935-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

SCHARAKTERYZUJ KRACH GOSPODARCZY W LATACH 1929- 1935
Przyczyny:
Osłabienie gospodarki światowej po I wojnie światowej - kraje europejskie z trudem odbudowywały swoje gospodarki; największe potęgi kolonialne prowadziły między sobą wojny celne destabilizując handel światowy. W efekcie: inflacja, zadłużenia.
Pozycja Wielkiej Brytanii osłabiła się, a możliwości USA uległy wzmocnieniu - brak było jednak lidera; to doprowadziło do tendencji protekcjonistycznych i wprowadzenia barier przez USA.
Narastanie bańki spekulacyjnej na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Wzrost akcji spowodował podniesienie wartości aktywów należących do inwestorów giełdowych. Banki udzieliły wielu kredytów pod zastaw przewartościowanych akcji. Za pożyczki inwestorzy kupowali kolejne akcje i bańka coraz bardziej się nadymała. W tym okresie ani spółki akcyjne, ani banki nie podlegały publicznemu nadzorowi. Wiele spółek, których akcje notowały ogromny wzrost, było w rzeczywistości nic nie wartych i prowadziło niepewne interesy.
Czarny czwartek- 24 października 1929r- ceny akcji na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (ang. New York Stock Exchange) gwałtownie spadły, co uznawane jest jako główny objaw rozpoczynającego się Wielkiego Kryzysu.
Przebieg: Liczba nowych inwestorów wchodzących na giełdę okazała się niewystarczająca do podtrzymania wzrostu. 24.10.1929 rozpoczęła się gwałtowna wyprzedaż. Im bardziej ceny spadały, tym więcej osób pozbywało się akcji. Wszyscy chcieli sprzedać udziały wiedząc, że za chwilę stracą one wartość. W panice sprzedawano również akcje spółek o pewnych fundamentach.
W ciągu pierwszego dnia obrócono 13 mln akcji, a w ciągu następnych kilku liczba ta doszła do 30 mln. Wartość większości udziałów spadła praktycznie do zera. Inwestorzy stracili wszystko, a ci, którzy wzięli kredyty, zbankrutowali. Dłużników było tak wielu, że banki utraciły dużą część wkładów ludności. Wiele z nich ogłosiło też bankructwo. Wielki Kryzys objął praktycznie wszystkie kraje (oprócz ZSRR) oraz praktycznie wszystkie dziedziny gospodarki.
Skutki:
Zakwestionowanie koncepcji państwa jako „stróża nocnego”- odejście od polityki liberalizmu do polityki interwencjonizmu.
Osłabienie demokracji, powstawanie reżimów nacjonalistycznych i autorytarnych np. dojście Hitlera do władzy
Spadek wysokości „rent za wojnę”
Brak wiary w skuteczność działania mechanizmów rynkowych. Skurczenie się handlu oraz zmniejszenie poziomu i zasięgu inwestycji- łańcuch bankructw i zadłużeń (1929 - 35: upadek ok. 5,5 tys. amerykańskich banków)
Spadek produkcji przemysłowej - w niektórych krajach sięgnął 50% (

(…)

… przyczyniało się do niszczenia miejsc pracy a nie tworzenia nowych
Nadmierna surowość założeń konsensusu waszyngtońskiego dławiła wzrost gospodarczy
Konsensus okazał się dokumentem wyrażającym interesy przede wszystkim MFW, BŚ, Światowej Organizacji Handlu i Ministerstwa Skarbu USA.
Analiza danych określających poziom rozwoju od momentu wprowadzenia konsensusu, czyli za okres od 1990-2005 roku, dla Ameryki…
…. Nie będą też musieli płacić za wymianę walut. Zwiększy się więc nasz handel ze strefą euro. Poziom bezpośrednich inwestycji zagranicznych w ramach strefy euro wzrósł znacząco- z 14% PKB strefy euro w 1999 r. do około 28% w 2006 r. Eksport i import towarów wewnątrz strefy euro wzrósł z 27% PKB w 1999 r. do około 32% w 2006 r.
Dopłaty z budżetu UE są przekazywane w euro. Więc w sytuacji gdy złoty jest mocny dostajemy…
… - jest to normalna sytuacja
neoliberalizm - nadmierna ufność w wolny rynek
Przebieg
Kryzys finansowy rozpoczęty w 2007 r. na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych o podwyższonym ryzyku, doprowadził do istotnych zaburzeń i niepewności w całym globalnym systemie finansowym.
Źródłem obecnych problemów było podejmowanie nadmiernego ryzyka, związane z trwałym obniżeniem stóp procentowych i dążeniem inwestorów do maksymalizacji zysków. Od 2001 r. niskie stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych zaowocowały zwiększeniem liczby kredytów hipotecznych na potrzeby budownictwa mieszkaniowego, a w rezultacie szybkim wzrostem cen nieruchomości mieszkalnych. Zapotrzebowanie na takie nieruchomości w Stanach Zjednoczonych było dodatkowo napędzane ogólnym złagodzeniem kryteriów oceny ze strony kredytodawców, tzn. kredytów udzielano kredytobiorcom o słabej lub niezadowalającej historii kredytowej. Takie kredyty hipoteczne cechowały się także niskimi wstępnymi stopami procentowymi, które rosły gwałtownie po zakończeniu okresu początkowego, co czyniło je bardzo atrakcyjnymi dla konsumentów ustanawiających nową hipotekę. Rynek kredytów o podwyższonym ryzyku rósł szybko, a w odpowiedzi na ten wzrost szybko rozwijała się także tzw…
…, paliwo)
Podniesienie opodatkowania towarów luksusowych i wysokich pensji
Prognozy dla UE:
Wspólne europejskie podatki
Mechanizm wczesnego ostrzegania
Sankcje za nie wywiązywanie się z zobowiązań
Osłabienie poczucia obywatelstwa UE
Eurokryzys Więcej prywatyzacji- wzrost konkurencyjności
Wzmocnienie regulacji, nadzoru nad rynkami kapitałowymi
Zwiększenie kontroli agencji ratingowych poprzez wprowadzenie ich rejestracji i poddawanie nadzorowi publicznemu
Zwiększenie odpowiedzialności osób kierujących finansami, w tym zmiany zasad ich wynagradzania
Wprowadzenie zasad prawdziwej księgowości, a nie wirtualnej
Umocnienie międzynarodowych instytucji (zwłaszcza MFW, który miałby kontrolować rynek kapitałowy)
DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI RATINGOWYCH
Agencje ratingowe to niezależne firmy doradztwa inwestycyjnego…
…” Lehman Brothers, wstrząsnął fundamentami globalnego systemu finansowego (Ameryka, Europa, Azja). Świat pogrążył się w największym od czasów „Wielkiej Depresji” kryzysie finansowym, który zaczął zagrażać całemu systemowi gospodarczemu. Przyczyny: deregulacja rynków finansowych
„rozdmuchany” system kredytowy USA
„chciwość” sektora menedżerskiego
kreatywna księgowość
co 10 lat pojawia się kryzys…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz