Agencje ratingowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1666
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Agencje ratingowe - strona 1 Agencje ratingowe - strona 2 Agencje ratingowe - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 2. AGENCJE RATINGOWE Agencje ratingowe to podmioty gospodarcze zajmujące się gromadzeniem informacji o określonego rodzaju podmiotach, produktach lub usługach, przetwarzaniem ich w bazę wiedzy i formułowaniem wystandaryzowanych opinii oraz ocen wartościujących według ściśle zdefiniowanych procedur, w określonym z góry zakresie i przy określonym z góry celu (kryterium).
Cele działania agencji ratingowych formułowane przez same agencje:
A.M. Best: „(...) konstruktywna i obiektywna rola w przemyśle ubezpieczeniowym poprzez wykrywanie i przeciwdziałanie niewypłacalności ubezpieczycieli(...)” CERA S.A.: ”Wspieranie rozwoju rynku kapitałowego w Polsce i w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej poprzez nadawanie niezależnych, obiektywnych i profesjonalnych ratingów oraz przygotowywanie analiz rynkowych dla wszystkich uczestników rynku dłużnych papierów wartościowych” Weiss Ratings Inc.: “ Naszą misją jest wpieranie klientów, profesjonalistów i instytucji, informacjami wysokiej jakości, w ocenie i dobieraniu usług finansowych jak również inwestycji” Agencje ratingowe odgrywają istotną rolę na światowych rynkach papierów wartościowych i usług bankowych. Dlatego sprawą o żywotnym znaczeniu jest regularne dostarczanie przez nie niezależnych, obiektywnych ocen o najwyższej możliwej jakości. Agencje ratingowe są podmiotami prowadzącymi działalność analityczną, polegającą na ocenie sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów działających na rynku. Na tej podstawie wydają noty ratingowe, informujące inwestorów, klientów, kontrahentów i konkurentów o bezpieczeństwie inwestycji w emitowane przez badane przedsiębiorstwa papiery wartościowe, a także w zakup oferowanych przez nie usług. Pierwowzory współczesnych agencji ratingowych powstawać zaczęły w połowie XIX wieku w USA w formie pierwszych na świecie przedsiębiorstw nadających ratingi oceniające wiarygodność kredytową dłużników (commercial credit-ratings). Już w roku 1849 firma Bradstreet Improved Commercial Agency, a dziesięć lat później R.G. Dun & Company publikowały ratingi kredytów towarowych. Istniało wiele przyczyn, które spowodowały szybki rozwój agencji ratingowych na rynku amerykańskim. Jedną z nich był kryzys gospodarczy i krach giełdowy rozpoczęty w 1929 r., który pociągnął za sobą falę upadłości przedsiębiorstw oraz utratę oszczędności zainwestowanych w emitowane przez nie obligacje i akcje. Duże znaczenie miało amerykańskie ustawodawstwo stwarzające warunki do rozwoju działalności ratingowej oraz szumy informacyjne połączone z rosnącą asymetrią procesów informacyjnych. W okresie późniejszym deregulacja i liberalizacja na rynkach kapitałowych oraz finansowych, powiązana z rosnącą ilością informacji oraz potrzebą ich agregowania i analizowania, stworzyła lukę wykorzystywaną przez agencje ratingowe.


(…)

…. W 2000 r. 52,5% udziałów w agencji objęła międzynarodowa agencja Fitch, zmieniając następnie nazwę spółki na Fitch Polska. Agencja nadaje oceny ratingowej emitującym papiery wartościowe gminom, wybranym branżom oraz spółkom, w tym bankom. W ramach ratingów krajowych ocenione zostały: GTFI FIO Skarbowy Rynku Pieniężnego, Rheinhyp-BRE Bank Hipoteczny SA, ORBIS SA, Polska Grupa Farmaceutyczna SA, Ostrów Wielkopolski, Płock, Kielce, Olsztyn, Rybnik oraz województwo wielkopolskie. Ratingi nadane przez Fitch Polska według skali międzynarodowej (ratingi międzynarodowe) objęły: Bank Gospodarki Żywnościowej SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Bank Pekao SA, BPH PBK SA, Bank Zachodni WBK SA, Bank Millennium SA, BRE Bank SA, BRE Leasing, ING Bank Śląski SA, Kredyt Bank SA, PKO BP SA, Rheinhyp-BRE Bank Hipoteczny SA, PKN Orlen, Elektrownię Turów, Telekomunikację Polską SA, Polish Retail Properties Finance Plc, Szczecin, Bydgoszcz oraz Katowice. Dotychczas Fitch Polska nie przeprowadziła jeszcze żadnej oceny ratingowej działającego w Polsce towarzystwa ubezpieczeń.
Narodowe agencje ratingowe cechuje nie tylko ograniczony obszar geograficzny działania. Są one często…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz