Analiza i rating sektora finansowego

note /search

Agencje ratingowe

 • Uniwersytet Gdański
 • Analiza i rating sektora finansowego
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1722

WYKŁAD 2. AGENCJE RATINGOWE Agencje ratingowe to podmioty gospodarcze zajmujące się gromadzeniem informacji o określonego rodzaju podmiotach, produktach lub usługach, przetwarzaniem ich w bazę wiedzy i formułowaniem wystandaryzowanych opinii oraz ocen wartościujących według ściśle zdefiniowanych pr...

Analiza finansowa banków komercyjnych

 • Uniwersytet Gdański
 • Analiza i rating sektora finansowego
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1449

Ćw. 3 . Analiza finansowa banków komercyjnych Celem oceny działalności banku jest diagnoza stanu obecnego w połączeniu z określeniem zmian, jakie zaszły w przeszłości, a także stwierdzeniem, jak może kształtować się sytuacja banku w przyszłości i jakie cz ynniki mogą na nią wpłynąć . Jeżeli ogranic...

Bezpieczeństwo rynku usług finansowych

 • Uniwersytet Gdański
 • Analiza i rating sektora finansowego
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1141

Wykład 2 . Bezpieczeństwo rynku usług finansowych System finansowy można postrzegać przez pryzmat „sektora usług finansowych" , który składa się z firm świadczących usługi finansowe . Wśród typowych firm świadczących usługi finansowe, które można bardziej tradycyjnie nazwać pośrednikami finans...

Bezpieczeństwo ,system banknowy oraz normy prawne

 • Uniwersytet Gdański
 • Analiza i rating sektora finansowego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 798

Ćwiczenia 1. Normy instytucjonalno-prawne bezpieczeństwa sektora bankowego w Polsce Sektor finansowy należał i mimo deregulacji należy nadal do sektorów poddanych silnej regulacji ze strony władz. Można je podzielić na trzy grupy: regulacje wpływające na strukturę sektora - dotyczące funkcjonalneg...

Dekompozycja ROE

 • Uniwersytet Gdański
 • Analiza i rating sektora finansowego
Pobrań: 560
Wyświetleń: 3136

Dekompozycja ROE jako narzędzie pogłębionej oceny kondycji finansowej banku Badaniem efektywności banków zainteresowanych jest coraz więcej podmiotów zarówno z otoczenia banków, jak i jego jednostek wewnętrznych odpowiedzialnych za poszczególne obszary działalności banku. Jedną z metod pozwalającyc...

Problem regulacji i bezpieczeństwa systemu finansowego

 • Uniwersytet Gdański
 • Analiza i rating sektora finansowego
Pobrań: 140
Wyświetleń: 749

Wykład 1 Problem regulacji i bezpieczeństwa systemu finansowego Zmiany na międzynarodowych rynkach finansowych a częstotliwość w y buchu kryzysów bankowych Przemiany na rynkach finansowych spowodowały ich głębokie przeobrażenia, które przyniosły im wiele korzyści w postaci łatwiejszego dostępu do k...

Ratingi

 • Uniwersytet Gdański
 • Analiza i rating sektora finansowego
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1148

WYKŁAD 5 . RATING Rating : jest opinią agencji ratingowej bądź banku o zdolności i prawnym zobowiązaniu dłużnika do terminowej i całkowitej spłaty zobowiązań wraz z należnymi odsetkami; jest oceną klasyfikacyjną ryzyka inwestycyjnego...

Ryzyka w działalności banków

 • Uniwersytet Gdański
 • Analiza i rating sektora finansowego
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1015

Ćw. 2. RYZYKA W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW RYZYKO KREDYTOWE Ryzyko kredytowe - oznacza niebezpieczeństwo, iż kredytobiorca nie wypełni zobowiązań i warunków umowy, narażając kredytodawcę na powstanie straty finansowej. Aktywne ryzyko kredytowe ...