Dekompozycja ROE

Nasza ocena:

5
Pobrań: 518
Wyświetleń: 3087
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dekompozycja ROE - strona 1 Dekompozycja ROE - strona 2 Dekompozycja ROE - strona 3

Fragment notatki:

Dekompozycja ROE jako narzędzie pogłębionej oceny kondycji finansowej banku Badaniem efektywności banków zainteresowanych jest coraz więcej podmiotów zarówno z otoczenia banków, jak i jego jednostek wewnętrznych odpowiedzialnych za poszczególne obszary działalności banku. Jedną z metod pozwalających na dokonanie kompleksowej oceny efektywności banków jest analiza Du Ponta, wprowadzona i rozwinięta dla banków przez D. Cole'a. System ten, zwany także modelem dekompozycji ROE , polega na wyjściu od najbardziej zagregowanego wskaźnika, jakim jest stopa zwrotu z kapitałów własnych ROE i następnie na poszukiwaniu wskaźników cząstkowych wchodzących w jego skład, aż do wskaźników o jak najmniejszym stopniu złożoności. Dzięki rozłożeniu wskaźnika głównego na szereg coraz prostszych wskaźników, model dekompozycji Cole'a pozwala zidentyfikować czynniki wpływające na osiągany przez bank poziom rentowności, a także określić siłę i kierunek ich wpływu. Wskaźnikiem wyjściowym przeprowadzanej pogłębionej analizy kondycji finansowej banku jest właśnie stopa zwrotu z kapitału własnego ( ROE ), uważana często za podstawowy miernik efektywności spółki z punktu widzenia akcjonariusza, ponieważ informuje o zysku netto przypadającym na jednostkę kapitału własnego. Innymi słowy ilustruje on zdolność banku do generowania zysku z każdej jednostki kapitału własnego. Aby wychwycić i zrozumieć wszystkie czynniki wpływające na poziom ROE należy prz e prowadz ić dekompozycję tego wskaźnika. Dekompozycja ROE, polegająca na wyrażeniu go jako kombinacji innych wskaźników, daje możliwość analizy różnic w jego p o ziomie, jeżeli badanie dotyczy kilku okresów bądź kilku podmiotów. Wskaźnik ten jako wielkość relatywna doskonale nadaje się do porównań zarówn o w czasie, jak i w przestrzeni . Jak wspomnia no powyżej dekompozycja ROE polega na rozłożeniu tego wskaźnika na i n ne wskaźniki wchodzące w jego skład. Pozwala ona zrozumieć przyczyny zmian wielkości wskaźnika głównego oraz określić kierunek i siłę wpływu poszczególnych wskaźników cząstkowych na wskaźnik poddawany dekompozycji. Sposób dekompozycji ROE przedstawia rysunek 1. Rys. 1 . Dekompozycja wskaźnika ROE według D. Cole'a Nazwy i sposób obliczenia wskaźników zamieszczonych na rysunku 1 prezentuje tabela 1.
Tabel a 1 . ROE i wskaźniki cząstkowe w modelu dekompozycji Cole'a SYMBOL NAZWA WZÓR ROE
stopa zwrotu z kapitału własnego
(Return On Equity) ROA
stopa zwrotu z aktywów


(…)

… wskaźników tj. stopy zwrotu z aktywów (ROA - Return On Assets) i wskaźnika wykorzystania dźwigni finansowej zwanej mnożnikiem kapitałowym (EM - Equity Multiplier). Stopa zwrotu z aktywów definiowana jest jako stosunek zysku netto do aktywów ogółem, natomiast mnożnikiem kapitałowym jest stosunek aktywów ogółem do kapitału własnego. Z powyższego wynika, że stopa zwrotu z kapitałów własnych zależy zarówno…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz