Bankowość - wykład 5

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1946
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bankowość - wykład 5 - strona 1 Bankowość - wykład 5 - strona 2 Bankowość - wykład 5 - strona 3

Fragment notatki:

Bankowość 121030-0195 - Ćwiczenia: Temat 4 Ocena kondycji finansowej banku Opracowanie: prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, mgr Katarzyna Waksmundzka Warszawa 2012
1 Cel ćwiczeń: Student poznaje podstawowe metody oceny kondycji banku na podstawie sprawozdań finansowych. Po zakończeniu zajęć Student powinien umieć wyliczyć i zinterpretować wskaźniki finansowe oraz ocenić ogólną kondycję banku. Scenariusz zajęć - prowadzący ćwiczenia objaśnia zagadnienia związane z oceną kondycji banku, dodaje komentarze i udziela odpowiedzi na pytania studentów: 1. Analiza pionowa i pozioma, czyli repetitio est mater studiorum... 2. Liczymy, liczymy …. wskaźniki 3. Oceniamy bank 4. Szukamy zależności w modelu ROE Podstawowe pojęcia: wskaźniki efektywności, piramida DuPonta, wskaźniki wypłacalności, wskaźniki jakości aktywów, należności zagrożone utratą wartości, odpisy z tytuły utraty wartości. Analiza wstępna: udział
ogół em,przychody ogół em
wybranej pozycji wartoś ćwybranej pozycji
wartośćodniesienia np aktywa
=
: .
dynamika wybranej pozycji w ujęciu wartoś ć pozycji w okresie t
wartoś ć pozycji w okresie t
nominalnym =
1
0
dynamika w ujęciu dynamika w ujęciu realnym nominalnym
+ stopa inflacji
=
1
Wybrane wskaźniki potrzebne do oceny banku (DLA PRZYPOMNIENIA I UŁATWIENIA PRACY): aktywa
wynik finansowy ROA =
kapital wlasny
wynik finansowy ROE =
przychody operacyjne
wynik finansowy PM =
aktywa
wynik odsetkowy MARŻAODSETKOWA=
aktywa
wynik prowizyjny MARŻA PROWIZYJNA=
ROE = ROA * EM = (PM * AU) * EM = [(IR-IER-NER-PLLR-TR)*(IIR+NIR)]*EM EM - equity multipier (dźwignia kapitału, mnożnik kapitału) = aktywa / kapitał własny PM - profit margin (marża zysku) = IR - IER - NER - PLLR - TR IR - income ratio (wskaźnik przychodów) = przychody operacyjne / przychody operacyjne = 100% IER - interest expenses ratio (wskaźnik kosztów odsetkowych) = koszty odsetkowe / przychody operacyjne NER - non-interest expenses ratio (wskaźnik kosztów nieodsetkowych) = koszty nieodsetkowe / przychody operacyjne PLLR - provisions for loan loses ratio (wskaźnik rezerw na należności zagrożone = saldo zawiązania i rozwiązania rezerw / przychody operacyjne TR - tax ratio (wskaźnik podatkowy) = podatki / przychody operacyjne
AU - asset utilization (wskaźnik wykorzystania aktywów) = IIR + NIR ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz