Ratingi

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ratingi - strona 1 Ratingi - strona 2 Ratingi - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 5 . RATING Rating :
jest opinią agencji ratingowej bądź banku o zdolności i prawnym zobowiązaniu dłużnika do terminowej i całkowitej spłaty zobowiązań wraz z należnymi odsetkami;
jest oceną klasyfikacyjną ryzyka inwestycyjnego związanego z określonymi papierami wartościowymi lub zdolnością emitenta do terminowej spłaty zaciągniętych zobowiązań, dokonana i ogłoszona przez wyspecjalizowaną instytucję.
Rating jest zatem niczym innym, jak oceną wiarygodności kredytowej.
Dla inwestorów i wierzycieli instrument ten stwarza warunki porównywalności i przejrzystości, a zatem możliwość oceny (wyceny) ryzyka związanego z daną inwestycją. Jest to szczególnie pomocne w przypadku międzynarodowych transakcji. Na przykład z uwagi na różne standardy rachunkowości stosowane w danych państwach porównywalność ta może zostać utrudniona. Rating jest podstawą określenia atrakcyjności pewnego przedsięwzięcia inwestycyjnego (Risk-Adjusted Pricing). Jako miara ryzyka jest jednocześnie pomocnym instrumentem dla menedżerów portfolio, do których należy konstrukcja portfela inwestycji i zarządzanie polityką kredytową poprzez narzędzia ograniczania ryzyka. Krąg odbiorców ratingu jest jednak o wiele szerszy i nie ogranicza się jedynie do właścicieli i zarządzających firmą, co przedstawia zestawienie w tabeli 1.
Otoczenie firmy Zalety ratingu (możliwości wykorzystania) Właściciele
skuteczne narzędzie nadzoru właścicielskiego
informacja o racjonalnym wykorzystaniu środków finansowych i infrastruktury technicznej
wybór lokalizacji przedsiębiorstwa (rating państwa, regionu)
informacja o konkurentach (rating branży)
Zarząd firmy
informacja o mocnych i słabych stronach
zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
podstawa do opracowania skutecznej strategii, programu naprawczego itp. i oceny efektów wdrażanych programów
instrument zdobycia przewagi konkurencyjnej
argument w negocjacjach z płatnikami, klientami itp.
Pracownicy
instrument motywacji pracowników
pozyskanie nowych pracowników
Klienci
zdobycie lojalności klientów
pozyskanie nowych klientów
Dostawcy
budowanie trwałych stosunków z dostawcami
zapewnienie korzystnych warunków dostawy
Odbiorcy
element przewagi konkurencyjnej w stosunku do dostawców nie posiadających ratingu
zapewnienie zbytu produktów
Partnerzy gospodarczy
instrument budowania zaufania publicznego
zdobycie nowych partnerów gospodarczych, nowe korporacje, joint-venture, fuzje
element przewagi konkurencyjnej
Banki


(…)

… odzyskania należności opiera się na oczekiwanych, relatywnych cechach danego zobowiązania z chwilą wyjścia podmiotu ze stanu niewypłacalności, upadłości lub zakończenia działalności emitenta lub powiązanego zabezpieczenia. W swojej strukturze jest to skala porządkowa, nie mająca na celu dokładnego oszacowania poziomu odzyskania należności.
Skala ratingów odzyskania należności:
RR1 - najlepsze perspektywy…

WYKŁAD 5. RATING
Rating:
jest opinią agencji ratingowej bądź banku o zdolności i prawnym zobowiązaniu dłużnika do terminowej i całkowitej spłaty zobowiązań wraz z należnymi odsetkami;
jest oceną klasyfikacyjną ryzyka inwestycyjnego związanego z określonymi papierami wartościowymi lub zdolnością emitenta do terminowej spłaty zaciągniętych zobowiązań, dokonana i ogłoszona przez wyspecjalizowaną…

Rating wewnętrzny a rating zewnętrzny
Rating wewnętrzny, zwany inaczej bankowym (ang. internal rating) i rating zewnętrzny (ang. external rating) różnią się od siebie po pierwsze przez to, że pierwszy przeprowadzany jest przez bank, drugi zaś zlecany jest agencji ratingowej przez zainteresowane przedsiębiorstwo. O ratingu wewnętrznym mówi się wtedy, kiedy instytucja kredytowa w ramach badania zdolności…
… zagranicznych w transakcjach finansowych.
W przypadku banków od oceny tej zależy współpraca z partnerami za granicą, w tym poziom przyznanych limitów na operacje dewizowe, akredytywy, gwarancje i depozyty. Banki-korespondenci danego banku na całym świecie gotowe są w przypadku wysokiej/podwyższonej oceny podwyższyć limity operacyjne na obsługę zleceń klientów ocenionego wysoko podmiotu, ale także obniżyć…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz