Problem regulacji i bezpieczeństwa systemu finansowego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Problem regulacji i bezpieczeństwa systemu finansowego - strona 1 Problem regulacji i bezpieczeństwa systemu finansowego - strona 2 Problem regulacji i bezpieczeństwa systemu finansowego - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 1 Problem regulacji i bezpieczeństwa systemu finansowego Zmiany na międzynarodowych rynkach finansowych a częstotliwość w y buchu kryzysów bankowych Przemiany na rynkach finansowych spowodowały ich głębokie przeobrażenia, które przyniosły im wiele korzyści w postaci łatwiejszego dostępu do kapitału, lepszej alokacji zasobów czy poprawy jakości świadczonych usług. Jednakże skala zmian oraz ich siła i szybkość spowodowały „kruchość” i niestabilność systemów finansowych, która przyczyniła się do większej wrażliwości instytucji finansowych na szoki i kryzysy finansowe. Konsekwencją tego jest wzrost częstotliwości występowania różnego rodzaju zaburzeń na rynkach finansowych, w tym kryzysów bankowych czy walutowych.
Dodatkowo intensyfikacja powiązań pomiędzy poszczególnymi krajami umożliwia łatwiejsze przenoszenie i rozprzestrzenianie się kryzysów finansowych. W związku z tym w ostatnich dwóch dekadach obserwować możemy wyraźne zwiększenie częstotliwości występowania kryzysów finansowych. Stały się one coraz bardziej powszechne i dotkliwe oraz z coraz większą łatwością przenoszą się na inne kraje za pomocą efektu domina. Prowadzi to do tego, że konsekwencje wybuchu kryzysu finansowego odczuwalne są nie tylko w kraju, w którym kryzys wystąpił, ale wykraczają daleko poza jego granice, prowadząc do negatywnych zaburzeń finansowych w całym regionie, a często całej gospodarce światowej. Stabilność finansowa jako dobro publiczne Zagrożenia, jakie niesie za sobą utrata stabilności rynków finansowych są ogromne i wykraczają daleko poza kraj, w którym niestabilność wystąpiła. Najpoważniejszą i najbardziej dotkliwą konsekwencją niestabilności systemu finansowego jest wystąpienie kryzysu finansowego. Niestabilny system finansowy nie zawsze musi prowadzić do pojawienia się kryzysu. Nie ulega jednak wątpliwości, że brak stabilności znacznie zwiększa ryzyko pojawienia się kryzysu finansowego, pogłębia jego negatywne skutki (dla sektora finansowego i sfery realnej) oraz zwiększa koszty wyjścia z kryzysu.
Przez stabilność finansową (stabilność systemu finansowego) rozumie się stabilność kluczowych instytucji i rynków składających się na system finansowy. Według tej definicji stabilność finansowa ma miejsce wtedy, gdy:
● kluczowe instytucje finansowe są stabilne , co oznacza wysoki poziom zaufania co do tego, że są one w stanie regulować swoje zobowiązania wynikające z umów bez zakłóceń czy pomocy zewnętrznej oraz
● kluczowe rynki są stabilne , co oznacza, że uczestnicy mogą z zaufaniem zawierać na nich transakcje po cenach, które odzwierciedlają wartość fundamentalną i które nie wahają się w krótkim okresie, gdy nie ma do tego podstaw fundamentalnych.


(…)

… łatwiejsze przenoszenie i rozprzestrzenianie się kryzysów finansowych. W związku z tym w ostatnich dwóch dekadach obserwować możemy wyraźne zwiększenie częstotliwości występowania kryzysów finansowych. Stały się one coraz bardziej powszechne i dotkliwe oraz z coraz większą łatwością przenoszą się na inne kraje za pomocą efektu domina. Prowadzi to do tego, że konsekwencje wybuchu kryzysu finansowego…
… za sobą dalekosiężne skutki i może powodować całkowitą utratę zaufania do systemu finansowego, a także efekt domina.
Ze względu na fakt tak znaczącej roli systemu bankowego w systemie finansowym, jak i całej gospodarce, uważa się, że oparcie go o czyste zasady rynkowe nie zapewnia optymalnego poziomu bezpieczeństwa, stąd nad działalnością instytucji bankowych ustanawia się nadzór i szereg regulacji. Przesłanki…
… się zaburzeń w systemie finansowym i poza nim;
znaczenie zaufania dla działalności instytucji bankowych i potrzeba jego zapewnienia;
potrzeba ograniczenia niedoskonałości rynku, wynikającej m.in. z asymetrii informacji;
znaczenie systemu bankowego dla gospodarki (m.in. konieczność zapewniania sprawnego systemu rozliczeń, dostarczanie kapitału do rozwoju przedsiębiorstw).
Mechanizmy rynkowe…
… systemu płatniczego kraju, a wszelkie zaburzenia w tym systemie wywołują poważne skutki dla gospodarki, prowadząc do powstawania zatorów płatniczych. Ponadto, w niektórych systemach finansowych banki są podstawowymi dostarczycielami kapitału, w związku z czym występowanie zaburzeń w systemie bankowych (np. kryzysów finansowych) oznacza często drastyczne zmniejszenie podaży kredytu, odcinając…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz