Nadzór bankowy - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1813
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nadzór bankowy - omówienie - strona 1 Nadzór bankowy - omówienie - strona 2 Nadzór bankowy - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Nadzór bankowy. Sieć bezpieczeństwa finansowego - zespół rozwiązań instytucjonalnych i regulacji prawnych (zespół instytucji i ich uprawnienia), mających na celu zapobieganie kryzysom finansowym, a w przypadku ich wystąpienia usuwanie ich skutków. Elementy sieci :
Instytucje nadzorcze
Ochrona klienta
Pożyczkodawca ostatniej instancji - bank centralny Sieć bezpieczeństwa finansowego systemu bankowego :
Instytucje przyczyniające się do utrzymania bezpieczeństwa sektora bankowego:
Bank centralny (NBP)
Nadzór bankowy (KNF)
System gwarantowania depozytów (BFG)
Regulacje ostrożnościowe Nadzór nad rynkiem finansowym : Nadzór zróżnicowany :
Kilka instytucji nadzorujących poszczególne segmenty rynku finansowego
Nadzór zintegrowany (w Polsce od 2007 roku):
„mega - nadzorca” Nadzór nad rynkiem finansowym - struktura :
Nadzór bankowy
Nadzór emerytalny
Nadzór ubezpieczeniowy
Nadzór nad instytucjami pieniądza elektronicznego
Nadzór nad rynkiem kapitałowym
Nadzór uzupełniający Cele nadzoru nad rynkiem finansowym:
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego,
Zapewnienie ochrony interesów uczestników (instytucjonalnych i indywidualnych) tego rynku Komisja Nadzoru Finansowego :
Organ właściwy dla spraw nadzoru nad rynkiem finansowym
Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów
5 - letnia kadencja
Komisja i Przewodniczący wykonują zadania przy pomocy Urzędu Komisji Zadania KNF :
Sprawowanie nadzoru nad rynkiem finansowym
Podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego
Podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności
Podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego
Udział w przygotowaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym
Stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego (Sąd polubowny; najmłodszy to ten przy KNF) Nadzór bankowy :
Działalność banków, oddziałów i przedstawicielstw banków zagranicznych, oddziałów i przedstawicielstw instytucji kredytowych podlega nadzorowi sprawowanemu przez Komisję Nadzoru Finansowego w zakresie i na zasadach określonych w ustawie Prawo bankowe i ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym. Celem nadzoru bankowego jest zapewnienie :
Bezpieczeństwa środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych


(…)


Wymogi kapitałowe z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka
KNF może w ramach nadzoru:
Zalecić zastosowanie szczególnych zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków
Zawiesić w czynnościach członków zarządu, aż do czasu podjęcia uchwały przez radę nadzorczą
Itp.
Nadzór skonsolidowany:
Nadzorowi skonsolidowanemu podlega bank krajowy, który działa w holdingu:
Bankowym krajowym
Bankowym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz