Zagrożenia społeczne bezpieczeństwa- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 665
Wyświetleń: 1673
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagrożenia społeczne bezpieczeństwa- opracowanie - strona 1 Zagrożenia społeczne bezpieczeństwa- opracowanie - strona 2 Zagrożenia społeczne bezpieczeństwa- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

ZAGROŻENIA SPOŁECZNE BEZPIECZEŃSTWA
- są wielowymiarowe
- Inne wymiary bezpieczeństwa (np. militarne) są powiązane z bezpieczeństwem społecznym.
- problemy w innych wymiarach (np. ekologicznym) generują problemy społeczne
przestępczość zorganizowana
Kategorie przestępstw transnarodowych wg ONZ:
1. działalność terrorystyczna
2. pranie pieniędzy;
3. kradzież dzieł sztuki i obiektów kultury materialnej;
4. kradzież własności intelektualnej;
5. nielegalny handel bronią;
6. porywanie samolotów;
7. piractwo morskie;
8. zabór środków komunikacji śródlądowej;
9. oszustwa ubezpieczeniowe;
10. przestępstwa ekologiczne;
11. handel żywym towarem;
12. nielegalny handel narkotykami;
13. fałszywe bankructwa;
14. handel organami ludzkimi;
15. przenikanie do legalnej działalności gospodarczej
16. przestępstwa komputerowe;
17. korupcja i przekupstwo osób sprawujących partyjne lub publiczne funkcje
Czynniki przestępczości zorganizowanej:
-chciwość
-nieefektywność systemów międzynarodowych
-powielanie funkcji przez organy ścigania
-przekształcanie środków z nielegalnych w legalne
-odterytorialnienie
-brak jednolitego systemu przeciwdziałania i kontroli działań
-jest cechą ustroju kapitalistycznego
Skutki:
-są także wielowymiarowe i asymetryczne
-społeczne - na wielu poziomach; krzywdzą jednostki i całe grupy społeczne
-narkotyki i prostytucja
-spadek zaufania obywateli do państwa
-erozja państwa
-eskalacja konfliktów
B. dysproporcje rozwojowe
-istotą jest przetrwanie jednostki
-dotyczą jedzenia, wody, edukacji itd.
-skutki dysproporcji odczuwalne dla nas: migracje, przestępczość zorganizowana, groźba wybuchu wojny ,podwyższenie cen surowców, utrata rynku zbytu i produkcji, choroby, bieda
C. choroby, epidemie, pandemie Cechy:
-akontrolowalność
-umieralność
-hamują rozwój
-generują ogromne koszty ekonomiczne i społeczne
-skutki kulturowe
D. Bieda
-w sferze aksjologicznej jest problemem globalnym
E. niestabilność systemów i ich wynaturzenia (niemożność znalezienia pracy, korupcja itd.)
F. zagrożenia pod względem religijnym, ideologicznym

(…)

… wody w Europie i słabą infrastrukturę.
bezpieczeństwo wodne - dostęp do wody pitnej oraz przekazywanie wody do rolnictwa aby zwiększyć wydajność
aspekty bezpieczeństwa wodnego - możliwe konflikty między państwami na tle sporu o wodę, choroby, degradacja środowiska naturalnego
Ryzyko technologiczne powstające na skutek stosowania nieadekwatnej, zawodnej lub źle wdrożonej technologii, co może spowodować…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz