Analiza wykorzystania zasobów sieci dostaw. Prawa funkcjonowania sieci dostaw.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2583
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Przedsiębiorstwa współpracujące w łańcuchach i sieciach dostaw dysponują różnymi zasobami, umożliwiają realizację działań. Składają się na nie:
zasoby ludzkie - pracownicy z ich wiedzą i doświadczeniem: zarząd - kreując i kontrolując realizację strategii przedsiębiorstwa, kadrę kierowniczą - planując i nadzorując działalność operacyjną zgodną z wytyczoną strategią oraz pracownicy wykonujący swoje obowiązki na stanowiskach pracy;
zasoby materialne - kapitał, maszyny i urządzenia, materiały, budynki wraz z gruntem; zasoby organizacyjne - system informacyjny, wypracowane metody i zasady działania oraz procedury i instrukcje postępowania, struktura organizacyjna, systemy komunikacji wewnętrznej i z partnerami w sieci dostaw oraz ostrzegania o zagrożeniach i ryzyku;
zasoby społeczne - autorytet, akceptacja społeczna, prestiż, wizerunek firmy; zasoby konkurencyjne - lokalizacja, elastyczność rynkowa, pozycja marki produktu na rynku, sieć dostawców i odbiorców pozwalających osiągnąć przewagę konkurencyjną.
Zapamiętaj: Zasoby sieci dostaw tworzą zasoby przedsiębiorstw współpracujących w tej sieci.
Celem analizy wykorzystania zasobów sieci dostaw jest:
zapewnienie odpowiedniej dostępności zasobów (ich rodzajów, ilości, czasu i miejsca) niezbędnych do realizacji celów sieci dostaw i zgodnie z ustalonym planem dostaw; ocena dotychczasowego wykorzystania zasobów sieci dostaw, ze względu na potrzeby planowania i organizowania efektywnego ich wykorzystania w przyszłości;
rozwój zasobów sieci dostaw poprzez rozwój zasobów współpracujących przedsiębiorstw oraz nawiązanie współpracy z nowymi przedsiębiorstwami; likwidacja lub inne zagospodarowanie zasobów, jeżeli ocena potrzeb pokazuje, że nie jest możliwe wykorzystanie zasobów w przyszłości.
Zapamiętaj: Dostarczając produkt w sieci dostaw, współpracujące przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać zasoby nadmiarowo, nieadekwatnie do wartości produktu jego ceny i satysfakcji klienta, obniżając tym samym efektywność działań i zasobów przedsiębiorstwa.
Analiza wykorzystania zasobów sieci dostaw jest niezbędnym czynnikiem procesu oceny efektywności sieci dostaw. Analiza wykorzystania zasobów sieci dostaw obejmuje:
pomiar i zbieranie danych;
obliczenia różnorodnych miar i wskaźników wykorzystanie zasobów;
porównanie obliczonych wartości miar z planowanymi lub normatywnymi i standardami;
ocenę wykorzystania zasobów.
Mierniki wykorzystania zasobów sieci dostaw określają relację rzeczywistego wyniku (wielkości dostaw) do potencjalnej (maksymalnej) możliwości realizacji dostaw (zdolności produkcyjnej maszyn i urządzeń przedsiębiorstw w sieci dostaw, potencjału dostawców, powierzchni i przepustowości magazynów w sieci dostaw, ładowności floty transportowej, wielkości sieci sprzedaży) w założonym czasie.


(…)

… współpracujące w sieci dostaw kształtują zasoby sieci na podstawie prowadzanej cyklicznie analizy:
analizy wewnętrznej przedsiębiorstwa (zdolności produkcyjnej dysponowanej i wykorzystywanej, sytuacji finansowej, poziomu technologicznego, wiedzy i kwalifikacji pracowników, metody i organizacji pracy, struktury zatrudnienia i wielu innych czynników); otoczenia bliższego przedsiębiorstw (runku i kanałów…
… przedsiębiorstwa i łańcucha dostaw;
obniżają poziom utrzymywanych zapasów, a tym samym uwalniają zamrożony kapitał i zwiększają rotację zapasów (skracają czas zalegania w zapasie);
skracają czas reakcji na potrzeby klienta, a także partnera w łańcuchu, zwiększają elastyczność rynkową dzięki lepiej dostosowanym technologiom swoich przedsiębiorstw;
osiągają wyższą produktywność potencjału produkcyjnego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz