Zintegrowany łańcuch i sieć dostaw- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1337
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zintegrowany łańcuch i sieć dostaw- opracowanie - strona 1 Zintegrowany łańcuch i sieć dostaw- opracowanie - strona 2 Zintegrowany łańcuch i sieć dostaw- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Zintegrowany łańcuch i sieć dostaw.
Wiemy już, że działalność przedsiębiorstwa pozostaje w stałej zależności działań z dostawcami w łańcuchu zaopatrzenia, podwykonawcami w łańcuchu koprodukcji oraz odbiorcami i łańcuchu dystrybucji. Przedsiębiorstwa uwzględniają sposoby działania (procesy) i możliwości (zasoby) dostawców oraz odbiorców w planowaniu produktów i obsługi klienta na docelowym rynku. Wiemy także, że wymagania klienta stawiane produktom (np. dla samochodów, mebli czy pieczywa), mają decydujący wpływ na procesy zaopatrzenia producentów i jakości sprowadzanych materiałów, technologię i proces produkcji, a także procesy magazynowania i realizacji dostaw w procesie dystrybucji.
Zapamiętaj: Jeżeli przedsiębiorstwo chce, aby jego produkty były konkurencyjne na rynki, to plany działania dotyczące tworzenie i dostaw produktu, powinny obejmować kompletny łańcuch dostaw.
Planowanie produktu i obsługi klienta na docelowym rynku (miejsca, ilości, czasu i asortymentu sprzedaży) wywołuje wiele sprzężonych (zintegrowanych) konsekwencji dotyczących procesów dystrybucji i realizacji dostaw, procesów produkcji i kooperacji produkcyjnej oraz dostaw zaopatrzeniowych i współpracy z dostawcami surowców i materiałów. Integracja działań partnerów zaangażowanych w obsługę klienta na docelowym rynku i komórek organizacyjnych wewnątrz przedsiębiorstw wymaga sprzężenia w planowaniu działań, które ma swój początek i koniec na rynku. Zaczyna się analizą zamówienia klienta, a kończy realizacją dostawy do klient (rys. 2.4.1).
Zapamiętaj: Współpraca partnerów w łańcuchu dostaw wymaga integracji ich systemów planowania w obsłudze klienta, wytworzenia produktu i realizacji dostaw. Wymaga to wymiany danych operacyjnych realizacji działań.
Planowanie produktów, planowanie procesów ich dystrybucji, produkcji i zaopatrzenia w materiały, pozostaje w zależności łańcuchowej, a zamówienie klienta wywołuje ciąg zależnych działań łańcuchowych w planowaniu, przedstawiony na rys. 2.4.2.
Realizacja zamówienia klienta wywołuje ciąg zależnych działań łańcuchowych w realizacji dostaw, przedstawiony na rysunku 2.4.3.
Wzajemne zależności w planowaniu działań uwzględniają z jednej strony - bieżące zamówienia klientów, prognozy popytu, planowane kontrakty ramowe dla każdego z partnerów w łańcuchu - a z drugiej strony zdolności produkcyjne, magazynowe, transportowe oraz możliwości finansowe partnerów w obsłudze wspólnego rynku.
Zapamiętaj: Zintegrowany łańcuch dostaw jest koncepcją skoordynowanej i wspólnie planowanej współpracy grupy przedsiębiorstw, realizujących działania niezbędne do zaspokojenia popytu na produkty w łańcuchu przepływów dóbr. Integracja obejmuje przepływ rzeczowy (materiałów, produktów), informacji i pieniędzy. Celem jest zwiększenie korzyści wszystkich partnerów przy zapewnieniu wymaganej satysfakcji wspólnego klienta końcowego (np. obniżenie kosztów działań i ceny dla klienta, wzrost efektywności całego łańcucha, zwiększenie szybkości reakcji łańcucha i skrócenie czasu realizacji zamówienia, obniżenie zapasów).


(…)

… na docelowy rynek;
integrację planowania z wynikami kontroli planów;
Kluczowym warunkiem osiągnięcia sukcesu w zintegrowanym łańcuchu dostaw jest dzielenie się informacją wśród współpracujących w łańcuchu przedsiębiorstw. Cel ten jest osiągany przez dostęp do wspólnej zintegrowanej bazy danych (hurtownie danych) oraz uzgodnienie wspólnych standardów wymiany danych (EDI - Electonic Data Interchange…
… jest 400 samochodów, a w ciągu roku ponad sto tysięcy. Każdego dnia system rejestruje 1200 - 1400 zleceń, które są przyjmowane średnio co 2 minuty.
Gotowe wyroby są wysyłane bezpośrednio na linię montażową Volkswagen Poznań, zgodnie z wcześniejszym zamówieniem. Zamówienia odbiorcy (Volkswagena Poznań) są przeliczane na harmonogramy produkcji oraz współpracy z dostawcami, a realizacja zleceń kooperacji…
… osiągniętych wyników łańcucha (celów zdefiniowanych np. za pomocą zysku, wyniku sprzedaży, poziomu obsługi czy satysfakcji klienta, obrotu magazynowego, pracy przewozowej środków transportu, wielkości produkcji), do wykorzystanych zasobów (nakładów) w łańcuchu. Nakłady w ujęciu wartościowym stanowią koszty zużycia zasobów.
Efektywność = Efekt (zysk, sprzedaż, wartość produkcji)/Nakład (koszty)
Przykładem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz