Planowanie i sterowanie produkcją

note /search

Algorytm planowania i projektowania

 • Politechnika Śląska
 • Planowanie i sterowanie produkcją
Pobrań: 616
Wyświetleń: 1967

Po zakończeniu czynności planistycznych należy przejść do zaprojektowania zasobów logistycznych, wymaganych do obsługi planowanych strumieni ładunków. Zakładana przepustowość sieci dostaw, z uwzględnieniem prognoz wielkości strumieni ładunków, jest podstawą do projektowania wielkości i wydajności za...

Analiza i planowanie centrum dystrybucji sieci dostaw

 • Politechnika Śląska
 • Planowanie i sterowanie produkcją
Pobrań: 966
Wyświetleń: 3717

Analiza i planowanie centrum dystrybucji sieci dostaw. Program magazynowania. Planowanie i dalsze projektowanie centrum dystrybucji rozpoczniemy od analizy obsługiwanego strumienia towarowego i odpowiedzi na kila zasadniczych pytań dotyczących funkcjonowania centrum dystrybucji: Co ma być magazyn...

Analiza kosztów w łańcuchu dostaw- opracowanie

 • Politechnika Śląska
 • Planowanie i sterowanie produkcją
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2184

Zapamiętaj: Koszty są ponoszone sukcesywnie w miarę przemieszczania produktu w łańcuchu dostaw. Na podstawie analizy całkowitych kosztów produktu możliwe jest skalkulowanie ceny, jaką powinien zapłacić klient na końcu łańcucha dostaw. Analiza kosztów łańcucha dostaw obejmuje określenie: poziomu po...

Analiza popytu w łańcuchu dostaw- opracowanie

 • Politechnika Śląska
 • Planowanie i sterowanie produkcją
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2758

Analiza popytu w łańcuchu dostaw. Analiza popytu w łańcuchu dostaw stanowi jeden z kluczowych czynników podejmowania decyzji dotyczących zarówno bieżących dostaw, jak i decyzji długookresowych, dotyczących rozwoju zasobów łańcucha i budowania nowych łańcuchów z innymi przedsiębiorstwami (rys. 2.6.1...

Analiza wykorzystania zasobów sieci dostaw. Prawa funkcjonowania sieci...

 • Politechnika Śląska
 • Planowanie i sterowanie produkcją
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2625

Przedsiębiorstwa współpracujące w łańcuchach i sieciach dostaw dysponują różnymi zasobami, umożliwiają realizację działań. Składają się na nie: zasoby ludzkie - pracownicy z ich wiedzą i doświadczeniem: zarząd - kreując i kontrolując realizację strategii przedsiębiorstwa, kadrę kierowniczą - planuj...

Metody planowania w logistyce

 • Politechnika Śląska
 • Planowanie i sterowanie produkcją
Pobrań: 1141
Wyświetleń: 4543

Metody planowania w logistyce. Na logistykę przedsiębiorstwa składa się wiele funkcji zarządzania operacyjnego, tym samym wiele obszarów planowania: obsługi klienta, dystrybucji, logistyki produkcji, zaopatrzenia i gospodarki materiałowej, magazynu i

Normatywy planowania produkcji. Wielkość partii produkcyjnej

 • Politechnika Śląska
 • Planowanie i sterowanie produkcją
Pobrań: 1526
Wyświetleń: 9702

Normatywy planowania produkcji. Wielkość partii produkcyjnej. Opracowanie głównego harmonogramu produkcji i dalsze sterowanie produkcji wymaga zdefiniowania i określenia wartości wielu normatywów planowania produkcji. Normatywy planowania produkcji są to podstawowe wielkości (proste i złożone) prz...

Otoczenie rynkowe przedsiębiorstwa - łańcuchy i sieci dostaw

 • Politechnika Śląska
 • Planowanie i sterowanie produkcją
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1904

Otoczenie rynkowe przedsiębiorstwa - łańcuchy i sieci dostaw. Działaniem przedsiębiorstwa składające się na wytworzenie i dostarczenie produktów na docelowy rynek, umożliwiające jednocześnie obsługę klienta na wymaganym poziomie, osiągnięcie założonej wielkości sprzedaży i zysku oraz osiągnięcie pr...

Planowanie - część składowa zarządzania w przedsiębiorstwie

 • Politechnika Śląska
 • Planowanie i sterowanie produkcją
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1148

Planowanie - część składowa zarządzania w przedsiębiorstwie. Sprawna realizacja działań w procesach logistycznych wymaga powiązań przepływu rzeczowego (materiałów, ładunku) z przepływem informacji i środków finansowych. Przepływ informacji poprzedzający przepływ ładunku jest ważny głównie dla celów...

Planowanie potrzeb materiałowych

 • Politechnika Śląska
 • Planowanie i sterowanie produkcją
Pobrań: 2128
Wyświetleń: 7385

Planowanie potrzeb materiałowych. Pokrycie zapotrzebowania na wszystkie materiały wchodzące w skład struktury wyrobu, w ilości i terminie zgodnym z przyjętym planem produkcji, wymaga szczegółowego zaplanowania potrzeb materiałowych. Zgodnie z przedstawionym na rysunku 6.1.2 otoczeniem zarządzania ...