Planowanie - część składowa zarządzania w przedsiębiorstwie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Planowanie - część składowa zarządzania w przedsiębiorstwie - strona 1 Planowanie - część składowa zarządzania w przedsiębiorstwie - strona 2 Planowanie - część składowa zarządzania w przedsiębiorstwie - strona 3

Fragment notatki:

Planowanie - część składowa zarządzania w przedsiębiorstwie.
Sprawna realizacja działań w procesach logistycznych wymaga powiązań przepływu rzeczowego (materiałów, ładunku) z przepływem informacji i środków finansowych. Przepływ informacji poprzedzający przepływ ładunku jest ważny głównie dla celów planowani i organizacji przepływu rzeczowego, w tym planowania działań, zadań dla ludzi, wykorzystania urządzeń i budynków. Gromadzone na bieżąco i przetwarzane informacje dotyczące przepływu rzeczowego są niezbędne do bieżącego planowania i sterowania. Natomiast informacja gromadzona i ewidencjonowana w systemach informacyjnych po wykonaniu zadań i realizacji przepływu materiałów jest podstawą kontroli i ewentualnej korekty przepływu rzeczowego. Planowane środki finansowe umożliwiają pokrycie kosztów logistyki, warunkując realizację procesów logistycznych i wykorzystanie zasobów (ludzi, magazynów, środków transportu, systemów informatycznych).
Wynika z tego, że kształtowanie przepływu rzeczowego w systemie logistycznym przedsiębiorstwa wymaga pełnego zakresu zarządzani, tzn. planowania, organizowania, motywowania i sterowania oraz kontrolowania.
Zapamiętaj: Zarządzanie to zestaw działań obejmujący planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, kierowanie ludźmi i sterowanie procesami/systemami oraz kontrolowanie, które są skierowane na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe oraz informacyjne) i wykonywane z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny.
Zatem przez zarządzanie rozumiemy takie oddziaływanie na przepływ rzeczowy (systemy logistyczne, pracowników), aby ten zachowywał się zgodnie z wolą zarządzającego.
Przypomnijmy sobie definicję logistyki, która obejmuje planowanie, organizację, kontrolę oraz realizację przepływu materiałów od ich wytworzenia i nabycia, przez produkcję i dystrybucję, aż do finalnego odbiorcy. Takie zarządzanie logistyczne przepływem materiałów jest podporządkowane realizacji wyznaczonych celów - najczęściej zaspokojeniu wymagań klienta na rynku, przy minimalnych kosztach i przy minimalnym zaangażowaniu kapitału. Ogólny schemat funkcji powiązanych w proces zarządzania wraz z ich krótką charakterystyką przedstawia rysunek 1.1.1.
We wzajemnym powiązaniu funkcji w procesie zarządzania przedstawionym na rysunku 1.1.1 występuje sprzężenie zwrotne, gwarantujące elastyczność i ciągła korektę procesu zarządzania, aby osiągnąć postawiony cel (w zależności od potrzeb organizacji). Nietrudno sobie wyobrazić, że jeżeli na etapie organizacji pracy i przydzielenia zadań okaże się, że zaplanowane zadania nie mogą być zrealizowane w zaplanowanej ilości lub w zaplanowanych terminie, wówczas konieczna jest korekta planów. Na uwagę zasługuje pętla sprzężenia zwrotnego pomiędzy kontrolowaniem a kierowaniem i sterowaniem, która w wyniku stwierdzonych odchyleń wyników osiągniętych w stosunku do planowanych (np. w procesie kontroli zadań realizowanych przez logistykę) wywołuje potrzebę ponownego kierowania i sterowania zadaniami korygującymi. Przykładem mogą być tutaj zbyt wysokie koszty zapasów czy transportu, duża liczba błędów w skompletowanych wysyłkach itp. Sytuacja taka wymaga zmiany sposobu lub parametrów realizowanych działań i kierowanie zadaniami według zmienionych założeń, aby osiągnąć założony cel.


(…)

… mają wyeliminować sytuacje konfliktowe, w których np. plany produkcji nie uwzględniają potrzeb zwiększonej sprzedaży czy planów promocji lub zwiększone plany produkcji nie są uwzględnione w planach finansowych czy magazynowania.
Zapamiętaj: Integracja procesu planowania jest osiągana najczęściej dzięki użytkowaniu w przedsiębiorstwie wspólnego zintegrowanego systemu informatycznego i wspólnej bazy danych…
…, produkcji, logistyki (w tym zaopatrzeniu i gospodarki materiałowej, magazynowania, zapasów, spedycji i transportu, logistyki produkcji, dystrybucji), finansów, marketingu, remontów i napraw, obsługi technicznej i utrzymania ruchu, polityki kadrowej w ramach zarządzaniu ludźmi. Przedmiot planowania może wyróżnić kolejny podział, gdyż planowanie sprzedaży może dotyczyć asortymentu sprzedaży na poszczególnych…
… zakładach produkcyjnych: w Lublinie, Mrągowie i Szczecinie. Na podstawie analizy sprzedaży, zmian na rynku i prognoz określono plan sprzedaży akcesoriów motoryzacyjnych i ich produkcji - na poziomie 50000 szt. rocznie, dla grupy asortymentowej: konsole, uchwyty, złącza.
Na podstawie wydajności maszyn i urządzeń produkcyjnych stwierdzono (w rocznym horyzoncie planowania) niedobór zdolności produkcyjnej - na poziomie 10000 szt.
Podjęto decyzję o utrzymaniu dotychczasowego potencjału produkcyjnego (ze względu na brak kapitału inwestycyjnego na rozwój i powiększenie parku produkcyjnego), a zastąpienie niedoboru zdolności produkcyjnej wzrostem zatrudnienia i okresowym uruchomieniem pracy dwuzmianowej. Następnie dokonano podziału obciążeniu zakładów produkcyjnych w rocznym planie strategicznym:
Lublin Mrągowo
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz