Otoczenie rynkowe przedsiębiorstwa - łańcuchy i sieci dostaw

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1638
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Otoczenie rynkowe przedsiębiorstwa - łańcuchy i sieci dostaw - strona 1 Otoczenie rynkowe przedsiębiorstwa - łańcuchy i sieci dostaw - strona 2 Otoczenie rynkowe przedsiębiorstwa - łańcuchy i sieci dostaw - strona 3

Fragment notatki:

Otoczenie rynkowe przedsiębiorstwa - łańcuchy i sieci dostaw.
Działaniem przedsiębiorstwa składające się na wytworzenie i dostarczenie produktów na docelowy rynek, umożliwiające jednocześnie obsługę klienta na wymaganym poziomie, osiągnięcie założonej wielkości sprzedaży i zysku oraz osiągnięcie przez przedsiębiorstwo pozycji konkurencyjnej - wykraczają poza obszar działań jednego przedsiębiorstwa. Działalność gospodarcza wymaga ścisłej współpracy z dostawcą w procesie zaopatrzenia, kooperantem w procesie produkcji oraz dystrybutorem lub odbiorcą końcowym w procesie dystrybucji (rysunek 2.1.1).
Zakup produktu przez odbiorcę końcowego powoduje cały ciąg zdarzeń w łańcuchach dostaw, wynikających z zamówień składanych do dostawców. Zamówienia marketu sieci sprzedaży wywołują dostawy z centrów dystrybucyjnych, a zatem realizację działań kompletacji, załadunku i wysyłki. Uzupełnienie zapasów u dystrybucyjnych, a zatem realizację działań kompletacji, załadunku i wysyłki. Uzupełnienie zapasów u dystrybutora wywołuje z kolei dostawy od producenta, zatem realizację procesów produkcyjnych, a tym samym zaopatrzenia. Producent kieruje zamówienia do dostawców. Tak można bardzo ogólnie przedstawić koło zamachowe wywołujące przepływ w łańcuchu dostaw. Potrzeba klienta i składane zamówienia wpływają na plany dystrybucji i transportu, stany magazynowe i plany produkcji, a także na plany kooperacji produkcyjnej i plany zaopatrzenia.
Łańcuch dostaw stanowi grupa przedsiębiorstw (producentów i usługodawców) realizujących wspólnie działania niezbędne do zaspokojenia popytu na produkty w łańcuchu przepływu dóbr, od fazy pozyskania surowców do zaspokojenia potrzeb ostatecznego odbiorcy.
Zapamiętaj: większość organizacji funkcjonuje jako element dłuższego łańcucha dostaw.
Przedstawione na rysunku 2.1.1 łańcuchy dostaw stają się coraz bardziej złożone, w miarę jak przedsiębiorstwa rozszerzają swoją współpracę gospodarczą. Kooperanci mają swoich dostawców i dystrybutorów. Dostawcy mają poddostawców, a materiały i części sprzedawane są także bezpośrednio w sieciach sprzedaży. Współpraca przedsiębiorstw obejmuje także świadczenie usług. Obok usług związanych z obsługą przepływu materiałów (np. transportu, magazynowania, przeładunku), obejmują usługi spedycji, odprawy celnej, ubezpieczeń, finansowo - bankowe i wiele innych.
Wszystkie współpracujące podmioty są połączone przepływem dóbr fizycznych, przepływem informacji oraz przepływem pieniężnym. Z punktu widzenia planowania logistycznego - wszystkie wspominane przepływy pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami w łańcuchach dostaw są planowane, organizowane, sterowane i kontrolowane.


(…)

… podzespołu N dostarcza podzespoły w 3 dniu harmonogramu produkcji, także do Zakładu 1). Dostawy dokładnie zsynchronizowane z potrzebami nazywane są dostawami Just-in-Time, czyli realizowane dokładnie na czas.
Organizacja takich zsynchronizowanych dostaw bardzo terminowych dostaw, czyli precyzyjnej zgodności czasu pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami w sieci zaopatrzeni. Najczęściej, gdy w sieci…
…, posiadający odpowiednią ilość i rodzaj floty transportowej dostosowanej do potrzeb sprawnego i bezpiecznego przewozu produktów spożywczych (żywnościowych);
centrum logistycznego (centrum dystrybucji producenta, magazynu centralnego), którego działania magazynowo - transportowe zabezpieczają ciągłe i niezawodne dostawy czekolady do wielu dystrybutorów i hurtowni w całym kraju i poza granicami; centrum logistyczne najczęściej korzysta z usług spedytora i przewoźników;
spedytorzy i centrum logistyczne korzystają z usług firm ubezpieczeniowych, ubezpieczając towar na czas magazynowania i transportu;
producenta czekolady, który produkuje wyroby według opracowanej receptury;
dostawców kakao i wielu innych surowców do produkcji, materiałów opakowanych zarówno dla pojedynczych tabliczek czekolady, jak i opakowań…
… zaopatrzenia, jest organizacja i przebieg procesu produkcyjnego oraz zasady gospodarki materiałowej producenta (w tym zarządzania zapasami). W tym obszarze powstają potrzeby czasu i miejsca dostaw materiałów, do których musi być dostosowana realizacja dostaw w sieci zaopatrzenia. Jest to niezmiernie ważne zwłaszcza wtedy, gdy przedsiębiorstwo ma strukturę wielozakładową (np. producent autobusów może w jednym…
…, które nie są dostawcami, ale pracują na rzecz realizacji dostaw. Są to spedytorzy, przewoźnicy, właściciele - floty transportowej (np. armatorzy), terminal przeładunkowych, kontenerowców, agencje celne, urząd celny, banki, urzędy standaryzacyjne i wiele innych. Wszystkie współpracujące podmioty tworzą sieć wzajemnych zależności czasowo - przestrzennych, których działania służą jednemu wspólnemu celowi - planowanym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz