Analiza kosztów w łańcuchu dostaw- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1953
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Zapamiętaj: Koszty są ponoszone sukcesywnie w miarę przemieszczania produktu w łańcuchu dostaw.
Na podstawie analizy całkowitych kosztów produktu możliwe jest skalkulowanie ceny, jaką powinien zapłacić klient na końcu łańcucha dostaw. Analiza kosztów łańcucha dostaw obejmuje określenie:
poziomu ponoszonych kosztów całkowitych produktu; miejsce i czas powstania kosztów na poszczególnych etapach łańcucha dostaw; zmienności kosztów w zależności od ilości obsługiwanych produktów i klientów, odległości do rynków sprzedaży, sposobu realizacji dostaw, poziomu obsługi i wielu innych czynników; powiązań kosztów w różnych obszarach funkcjonowania łańcucha dostaw.
Szczegółowe analizy rodzaju ponoszonych kosztów (koszty materialne i niematerialne) w związku z działaniami (koszty bezpośrednie i pośrednie) i wiele innych analiz wykonuje się w ramach analiz wewnętrznych przedsiębiorstw tworzących łańcuch dostaw.
Kompleksowe analizy kosztów łańcucha mają określić czynniki tworzące koszty i wzajemne powiązania kosztów w łańcuchu dostaw. Takie analizy mają na celu wyeliminować lub ograniczyć wpływ tych czynników. Powiązania kosztów często ujawniają konflikty pojawiające się pomiędzy poszczególnymi obszarami przepływu produktu w łańcuchu dostaw.
Wyniki analizy kosztów łańcucha dostaw są wykorzystywane w racjonalnym planowaniu przepływu produktu w łańcuchu (np. decyzje, czy dostawy powinny być realizowane bezpośrednio od producenta, czy pośrednio przez centrum dystrybucji), planowaniu struktury łańcucha i doborze partnerów, a także planowaniu operacji niezbędnych do wytworzenia i dostarczenia produktu klientowi.
Na podstawie wyników analizy kosztów można określić zysk ze sprzedaży produktu, a także racjonalnie wybrać najtańszy łańcuch dostaw (sposób i drogę dostarczania produktu) oraz rynek, na którym ma być sprzedawany produkt (ze względu na ceny sprzedaży i całkowite koszty produktu na docelowym rynku).
Często stosowanym schematem analizy kosztów w łańcuchu dostaw, ze względu na możliwość wydzielenie poszczególnych etapów ponoszonych kosztów, jest ładunek kosztów zmiennych. Różnica przychodu ze sprzedaży i całkowitych kosztów produktu stanowi marżę pokrycia kosztów i jest miarą zyskowności produktu. Wynik sprzedaży w łańcuchu dostaw jest wyliczany etapowo: najpierw określa się I marżę pokrycia kosztów po uwzględnieniu w przychodach ze sprzedaży tylko kosztów zmiennych, następnie II marżę pokrycia kosztów po uwzględnieniu kosztów pośrednich wydziałowych oraz wynik (zysk lub stratę) sprzedaży produktu, po odjęciu pozostałych kosztów ogólnozakładowych.

(…)

… po uwzględnieniu kosztów pośrednich wydziałowych oraz wynik (zysk lub stratę) sprzedaży produktu, po odjęciu pozostałych kosztów ogólnozakładowych. Analiza kosztów w ramach rachunku kosztów poszczególnych etapów łańcucha dostaw umożliwia pogłębioną analizę kosztów różnych wariantów działań i budowy łańcuchów dostaw (np. różnice w kosztach transportu własnego przedsiębiorstwa lub outsourcingu, kosztów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz