Normatywy planowania produkcji. Wielkość partii produkcyjnej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1358
Wyświetleń: 9478
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Normatywy planowania produkcji. Wielkość partii produkcyjnej - strona 1 Normatywy planowania produkcji. Wielkość partii produkcyjnej - strona 2 Normatywy planowania produkcji. Wielkość partii produkcyjnej - strona 3

Fragment notatki:

Normatywy planowania produkcji. Wielkość partii produkcyjnej.
Opracowanie głównego harmonogramu produkcji i dalsze sterowanie produkcji wymaga zdefiniowania i określenia wartości wielu normatywów planowania produkcji.
Normatywy planowania produkcji są to podstawowe wielkości (proste i złożone) przygotowane w celu ułatwienia i standaryzacji planowania produkcji (np. głównego harmonogramu produkcji), planowania przepływu materiałów i produkcji w toku oraz sterowania produkcją. W niektórych przedsiębiorstwach normatywy przepływu produkcji są zorganizowane w postaci elektronicznych kartotek, stanowiących bazę danych normatywnych.
Do podstawowych normatywów planowania produkcji zalicza się:
poziom braków produkcyjnych - liczba wyrobów wadliwych określona w procentach w stosunku do wyrobów dobrych, których przyczyny są zależne i niezależne od pracy człowieka; rzeczywisty procent braków jest charakterystyczny dla każdej fazy technologicznej procesu produkcyjnego oraz każdego wyrobu;
wielkość serii produkcyjnej - łączna liczba wyrobów gotowych wytwarzanych według jednego, niezmienionego wzoru, przy czym nie ma znaczenia przedział czasu, w jakim powstaje produkt, ani to, czy jest ona wykonywany w trybie ciągłym, czy z przestojami - wówczas seria produkcyjna jest dzielona na partie produkcyjne;
wielkość partii produkcyjnej - liczba wyrobów tego samego rodzaju (lub jego elementów) wytworzonych w określonym ciągu technologicznym bez przerw, przy jednorazowym nakładzie czasu przygotowawczo - zakończeniowego na każdą operację występującą w procesie technologicznym;
współczynnik przekroczenia norm - odchylenie rzeczywistej długości czasu (Trz) produkcji wyrobu (oraz jego elementów) lub ilości (Irz) wyrobów (elementów), w stosunku do wartości przyjętych jako normy procesu produkcyjnego; norma czasu pracy (Tn) - czas potrzebny do wykonania określonej operacji w normalnych warunkach pracy; norma ilościowa pracy (In) - liczba jednostek wyrobu (elementów) wykonana w określonym czasie pracy (godziny, zmiany roboczej) w normalnych warunkach pracy; współczynnik przekroczenia norm czasu pracy - WpTn = Trz / Tn; współczynnik przekroczenia ilościowej normy pracy - WpTn = Irz / In;
stanowiskochłonność jednostkowa - czas zajęcia stanowiska pracy do realizacji określonej operacji produkcyjnej, wyrażony w stanowiskogodzinach;
pracochłonność jednostkowa - czas zajęcia stanowiska pracy do realizacji określonej operacji produkcyjnej, wyrażony w roboczogodzinach;
wielkość przerw międzyoperacyjnych - przedział czasu pomiędzy wykonaniem dwóch kolejno występujących po sobie operacji w trakcie realizacji procesu produkcyjnego; przerwy międzyoperacyjne mogą wynikać z oczekiwania, wykonania operacji kontrolnej, załadunku, transportowego;

(…)

… produkcyjnych w krótkim czasie, np. ze względu na miesięczne wykonanie planów produkcji lub podwyższenia wielkości sprzedaży (zwłaszcza w okresach krótkotrwałych szczytów popytu - np. okres przed świętami Bożego Narodzenia);
wcześniejszy termin zakończenia - priorytet jest określany przez termin zakończenia zadania produkcyjnego i przekazania wyrobu - priorytet maja zadania o wcześniejszym terminie zakończenia…
… stanowiska;
TOM - czas oczekiwania w procesie magazynowym;
TOD - przerwy wynikające z organizacji dnia roboczego;
takt produkcji wyrobów - odstęp czasu pomiędzy spływem ze stanowiska pracy (linii produkcyjnej), dla którego mierzony jest takt produkcji dwóch kolejnych i identycznych wyrobów; takt produkcji (TP) jest obliczany według formuły: TP = Trz / Lp; gdzie: Trz - rzeczywisty czas pracy stanowiska pracy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz