Analiza i planowanie centrum dystrybucji sieci dostaw

Nasza ocena:

5
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2940
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza i planowanie centrum dystrybucji sieci dostaw - strona 1 Analiza i planowanie centrum dystrybucji sieci dostaw - strona 2 Analiza i planowanie centrum dystrybucji sieci dostaw - strona 3

Fragment notatki:

Analiza i planowanie centrum dystrybucji sieci dostaw.
Program magazynowania.
Planowanie i dalsze projektowanie centrum dystrybucji rozpoczniemy od analizy obsługiwanego strumienia towarowego i odpowiedzi na kila zasadniczych pytań dotyczących funkcjonowania centrum dystrybucji:
Co ma być magazynowane w centrum dystrybucji?
Jakie ilości mają być magazynowanie i w jakich warunkach?
Skąd ma być dostarczany ładunek do centrum dystrybucji?
W jakich ilościach i z jaką częstotliwością ma być dostarczany ładunek?
W jakiej formie będzie dostarczany ładunek i w jaki sposób ma być przyjmowany?
Dokąd ma być dostarczany ładunek z centrum dystrybucji?
W jakich ilościach i z jaką częstotliwością ma być wysyłany ładunek?
W jakiej formie będzie wysyłany ładunek i w jaki sposób ma być ładowany?
Szczegółowe odpowiedzi na te pytania zawiera program magazynowania.
Program magazynowania to zestawienie asortymentów produktów wraz z charakterystyką przechowalniczą, specyfikacją ładunkową i techniczną oraz parametrami obrotu (np. takimi jak średni zapas, rotacja zapasu).
Program magazynowani centrum dystrybucji zawiera najczęściej dane:
strukturę asortymentową obsługiwany grup towarowych;
warunki składowania;
postać fizyczną (jednostkę ładunkową) w dostawie, składowaniu i wydaniu;
zapas magazynowy dla poszczególnych indeksów magazynowych;
rotacje dla indeksów magazynowych i grup towarowych;
wielkość i strukturę jednorazowej dostawy i wysyłki (przyjęcia i wydania);
sposób dostawy i odbioru (w tym rodzaj obsługiwanego transportu).
Przykładowe zastawienie danych programu magazynowania centrum dystrybucji.
Zestawienie programów magazynowania dla centrum dystrybucji (dla wybranego miesiąca)
Lp.
Faza procesu
Liczba towarów
[szt.]
Ilość
[m3]
1
Dostawy do centrum dystrybucji.
242
2840
2
Składowanie w magazynie centrum dystrybucji.
597
1500
3
Kompletacja i wydanie w magazynie.
358
3117
Średnia wielkość zapasu i miejsca składowania
Lp.
Hala magazynowa
Plac składowy otwarty
Liczba towarów [szt.]
Ilość [szt.]
Liczba towarów [szt.]
Ilość [m3]
1
547
1332
50


(…)

… omówionym przy temacie: program magazynowania) centrum dystrybucji przeanalizowało uwarunkowania dla transportu zewnętrznego:
dostępność do sieci transportowej oraz gęstość ośrodków zaopatrzenia i zbytu;
rynkowe możliwości zbytu w regionie;
preferencyjne wymagania dostawców, ich przewoźników i spedytorów;
i wskazało na potrzebę realizowania dostaw do centrum dystrybucji - transportem kolejowym, a wysyłek ładunków - transportem samochodowym.
Dalsza analiza dostępnych środków transportu wskazała na możliwość wykorzystania w transporcie kolejowym (dostawczym do centrum dystrybucji):
wagonów kontenerowych - mieszczących po 2 kontenery typu 1C (każdy 22 ładunki paletowe);
wagonów krytych - mieszczących po 42 ładunki paletowe;
i w transporcie ekspedycyjnym (wysyłki z centrum dystrybucji):
samochodów ciężarowych z naczepami mieszczących po 30 ładunków paletowych jednorodnych (wysokość 999 mm i waga 627 kg) lub 45 ładunków paletowych niejednorodnych (wysokość 660 mm i waga 447 kg).
Na podstawie analizy dotychczasowych dostaw i wysyłek ustalono współczynnik spiętrzeń ks dla transportu kolejowego dostawczego ks = 1,0 (brak spiętrzeń) i dla transportu wysyłkowego (ekspedycyjnego) samochodowego ks = 1,3. Współczynnik…
… = 460 [jł/dobę] • 12 [dni] = 5520 [jł/cykl rotacji].
Przykład 2:
Transport dostawczy kolejowy wymaga kilku dni cyklu dostawczego, ze względu na formowanie składu pociągu w określonym kierunku na stacjach rozrządowych (w drodze do dostawcy i w drodze powrotnej do centrum dystrybucji).
Analiza zapotrzebowania na liczbę wagonów w transporcie dostawczym kolejowym musi uwzględnić ciągły napływ ładunku…
… - wskaźnik przedstawia poziom wykorzystania powierzchni magazynu: [m2/jł] gdzie:
αm - wskaźnik powierzchni magazynu;
Am - powierzchnia użytkowa magazynu [m2];
Zmax - maksymalna pojemność magazynu (maksymalna ilość miejsc do składowania).
Wskaźnik kubatury - wskaźnik przedstawia poziom wykorzystania pojemności magazynu: [m3/jł] gdzie:
βm - wskaźnik kubatury magazynu;
Vm - pojemność użytkowa magazynu [m3];
Zmax - maksymalna pojemność magazynu (maksymalna ilość miejsc do składowania);
Zapamiętaj: obliczenie łącznych wielkości powierzchni i kubatury magazynu wymaga (wykorzystując wiadomości zdobyte z przedmiotu gospodarka zapasami i magazynem) zwymiarowania wielu składowych wymiarów magazynu: powierzchni modułu magazynowego; szerokości, długości i wysokości strefy regałów; powierzchni stref niskich…
… - długość trasy bez ładunku [m];
TBŁ - norma czasu jazdy wózka bez ładunku na 1 m [m/min];
TS - suma czasów skrętu w czasie jazdy [min].
Ciekawostka: Techniką mierzenia czasu pracy, polegają na rejestrowaniu czasu trwania i tempa pracy, wykonywanej określonych warunkach, jest chronometraż. Celem jest ustalenie czasu niezbędnego do wykonania operacji, gwarantującego określony poziom wydajności…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz