Planowanie potrzeb w sieci dostaw

Nasza ocena:

5
Pobrań: 917
Wyświetleń: 3647
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Planowanie potrzeb w sieci dostaw - strona 1 Planowanie potrzeb w sieci dostaw - strona 2 Planowanie potrzeb w sieci dostaw - strona 3

Fragment notatki:

Planowanie potrzeb w sieci dostaw.
Węzeł logistyczny w sieci dostaw.
Planowanie przepływu ładunków (materiałów, produktów, towarów) w sieci dostaw obejmuje wiele operacji logistycznych wykonywanych w węzłach sieci dostaw. Węzeł logistyczny w sieci dostaw służy do realizacji następujących operacji:
rozdzielenia strumienia ładunków od dostawcy do wielu różnych odbiorców (np. w sieci dystrybucji); rozproszeni w różnych lokalizacjach odbiorcy zamawiają określone własnymi potrzebami ilości produktów, w określonym czasie;
konsolidacji strumienia ładunków od wielu różnych dostawców (np. w sieci zaopatrzenia); wspólny punkt docelowy dostaw (np. port morski czy lotniczy, producent, market sieci sprzedaży) wywołuje naturalną potrzebę konsolidacji dostaw.
Węzły logistyczne pełnią coraz ważniejszą rolę w logistycznej obsłudze ładunków w sieci dostaw ze względu na rosnące wymagania klienta, rozwój konkurencji, coraz bardziej skomplikowane powiązania pomiędzy przedsiębiorstwami na rynku i tym samym drogi przypływu ładunków. Przykłady węzłów logistycznych w sieci dostaw przedstawiono na rysunku 3.1.1.
Rolę węzła logistycznego może pełnić np. magazyn, centrum dystrybucji (zaopatrzenia), centrum logistyczne, port morski lub rzeczny, port lotniczy, terminal przeładunkowy, stacja kolejowa.
Węzeł logistyczny stanowi podmiot gospodarczy (lub grupa podmiotów), dysponujący odpowiednią infrastrukturą logistyczną w sieci dostaw wraz z organizacją pracy i przepływem informacji, wymaganą dla kompleksowej realizacji obsługi logistycznej - przyjmowania, magazynowania, kompletacji i wydawania ładunków oraz świadczenia wielu dodatkowych usług logistycznych, niezbędnych dla pełnej obsługi potrzeb odbiorcy.
Zakres usług realizowanych przez węzeł logistyczny jest szeroki i obejmuje np.:
realizację zleceń przyjęcia, kompletacji i wysyłki towarów;
synchronizację dostaw różnych ładunków w różnym czasie (wymaganie krótkotrwałego składowania), na potrzeby konsolidacji wysyłek do odbiorcy;
usługi magazynowania w różnych magazynach według wymagań ładunków oraz dostawców lub odbiorców - w magazynach uniwersalnych, chłodniach, spichlerzach, zbiornikach, w składach celnych i konsygnacyjnych (konsygnacyjny magazyn - skład towarów oddanych na przechowanie);
kompletację i dekompletację ładunków, kontrolę towarów i formowanie ładunków, pakowanie i znakowanie ładunków;
zarządzanie zapasami (planowanie, odtwarzanie zapasów, kontrolowanie poziomu i struktury zapasu);
kojarzenie różnych rodzajów transportu, zapewniając możliwość przeładunku towarów w terminalach z jednego środka transportu na drugi np. z wagonu na samochód, ze statku na samochód lub wagon, z samolotu na wagon lub samochód;


(…)

… oraz wymiany wielu innych informacji i danych, wymaga dobrej komunikacji partnerów w sieciach dostaw (skomunikowania ich systemów informatycznych). Wykorzystywane dla zapewnienia niezawodnych dostaw systemy komunikacji mobilnej - telefonii komórkowej i łączności satelitarnej działającej w systemie GPS - stanowią istotną część infrastruktury komunikacyjnej sieci dostaw.
Pytania:
Jaki jest główny cel…
… wiele warunków lokalizacji, które będą istotne dla przyszłej działalności:
stawki wynagrodzenia dla pracowników na danym terenie - cenę siły roboczej;
dostępność usług transportowych we wszystkich gałęziach transportu i ich koszty;
podatki, koszty, ułatwienia rozwoju gospodarczego na danym terenie;
możliwe relacje z instytucjami publicznymi;
koszty gruntów i możliwość rozbudowy (zazwyczaj prawo nabycia gruntu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz