Metody planowania w logistyce

Nasza ocena:

5
Pobrań: 721
Wyświetleń: 3689
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody planowania w logistyce - strona 1 Metody planowania w logistyce - strona 2 Metody planowania w logistyce - strona 3

Fragment notatki:

Metody planowania w logistyce.
Na logistykę przedsiębiorstwa składa się wiele funkcji zarządzania operacyjnego, tym samym wiele obszarów planowania: obsługi klienta, dystrybucji, logistyki produkcji, zaopatrzenia i gospodarki materiałowej, magazynu i gospodarki magazynowej, transportu i spedycji, zapasów, skoordynowanego przepływu materiałów. W wielu obszarach logistyki są stosowane różne metody planowania, np. planowanie zapotrzebowania materiałów w zaopatrzeniu, planowania wykorzystania przestrzeni składowania w magazynie czy planowania tras transportowych w obszarze transportu i spedycji - rys 1.5.1. W każdym z wymienionych obszarów zarządzania logistyką, planowane są zarówno zasoby logistyki (np. plany wykorzystania urządzeń, budynków czy środków finansowych) jak i operacje logistyczne, ale inne metody planowania są wykorzystywane do planowania lokalizacji lub struktury łańcucha dystrybucji, a inne do planowania operacji w tym łańcuchu.
W planowaniu dotyczącym zasobów logistycznych, inne metody będą stosowane w planowaniu kosztów i środków finansowych wymaganych np. do pracy magazynu (budżet magazynu), a inne metody do planowani ładunku w magazynie czy operacji magazynowych (przyjęcia, kompletacji, wydania). Inne metody i narzędzia planowania będą wykorzystywane do opracowywania planów strategicznych i długofalowych planów rozwoju, a inne do opracowywania planów operacyjnych związanych z bieżącą realizacją zamówień klientów. Ponadto odrębne metody służą do planowania ściśle określonej grupy zadań realizowanych jednorazowo, zwanych projektami (projektem logistycznym może być np. wdrożenie nowego kanału dystrybucji z lokalizacją centrum dystrybucyjnego czy wdrożenie systemu identyfikacji za pomocą kodów kreskowych).
Z tego opisu wynika, że istnieje wiele metod planowania, które są praktycznie wykorzystywane w wielu obszarach zarządzania logistyką przedsiębiorstw.
Zapamiętaj: Metoda planowania to sposób organizacji i reguł postępowania, dobrany celowo do przedmiotu i celu planowania, zmierzający do wypracowania decyzji planistycznych (plan jest zbiorem decyzji). Metoda jest dobierana odpowiednio do wymagań (warunków) i obszaru planowania.
Z przedstawionych poniżej przykładów metod planowania wykorzystywanych w logistyce wynika różny zakres organizacji danych do planowania, różne reguły postępowania (formuły obliczeniowe), a metody są dobrane do obszaru planowania i wymagań opracowywanego planu.
Przykład:
Metody planowania w logistyce przedsiębiorstwa.
Planowanie liczby środków transportu:
dla zapotrzebowania na przewozy:
Miesiąc Zapotrzebowanie przewozu [w tonach]
Styczeń


(…)

… przez kooperantów).
Wymusiło to integrację struktur wewnętrznych przedsiębiorstwa z partnerami na rynku (dostawcami, odbiorcami, podwykonawcami), osiągając w efekcie zarządzanie łańcuchem dostaw do klienta. Szczegółowo aspekty zarządzania łańcuchem dostaw będą przedstawione później.
Na szczególną uwagę zasługuje strategia ECR (Efficient Consumer Response - Efektywna Obsługa Konsumenta), która wiąże w sobie oba podejścia strategii klasycznej - dążenie do wysokiej jakości obsługi klienta i osiągania niskich kosztów w pełnym łańcuchu dostaw produktu do ostatecznego konsumenta. ECR jest nowoczesną strategią zarządzania łańcuchem dostaw, według której producenci, dystrybutorzy, handlowcy, detaliści i dostawcy usług logistycznych współpracują ze sobą, w celu lepszego, szybszego i bardziej efektywnego zaspokojenia…
…, koszty użytkowanych maszyn i urządzeń oraz zużywanej energii.
Przyjęta strategia logistyczna (np. strategia najmniejszych całkowitych kosztów logistyki), wymaga opracowania koncepcji realizacji strategii (np. dostawy w systemie Just - in - Time) oraz sposoby i narządzi jej realizacji (np. drogą outsourcingu usług magazynowych i transportowych czy wykorzystania zintegrowanych systemów informatycznych
… na zawsze. Wyniki prowadzonej analizy strategicznej prowadzą do modyfikacji lub zmiany planów strategicznych, aby zapewnić przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa i stabilny rozwój.
Użyteczność analizy strategicznej w zarządzaniu wynika z faktu, że plan strategiczny jest tak dobry jak informacja, na której się opiera.
Punktem wyjścia do opracowania strategii w postaci planu strategicznego jest analiza wewnętrzna
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz