Ćwiczenia - Analiza łańcucha dostaw w procesie podejmowania decyzji - Mierniki zaopatrzenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 609
Wyświetleń: 3717
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ćwiczenia - Analiza łańcucha dostaw w procesie podejmowania decyzji - Mierniki zaopatrzenia - strona 1 Ćwiczenia - Analiza łańcucha dostaw w procesie podejmowania decyzji - Mierniki zaopatrzenia - strona 2 Ćwiczenia - Analiza łańcucha dostaw w procesie podejmowania decyzji - Mierniki zaopatrzenia - strona 3

Fragment notatki:

Ćwiczenia 4
Analiza łańcucha dostaw w procesie podejmowania decyzji c. d.
Mierniki zaopatrzenia:
Czas realizacji zamówienia materiałowego
Niezawodność dostaw
Elastyczność dostaw
Dostępność materiałów u dostawcy
Mierniki dystrybucji:
Wskaźnik reklamacji i zwrotów
Kompletność dostaw
Terminowość dostaw Mierniki transportu:
Niezawodność transportu
Wskaźnik awaryjności środków transportowych
Mierniki magazynowania:
Zgodność kompletacji zamówień
Zgodność wydań i załadunku
Wyznaczenie poziomu obsługi:
Łączny poziom obsługi łańcucha dostaw, na który składa się ciąg niezależnych i występujących kolejno po sobie operacji (Np. zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji) jest równy iloczynowi składowych poziomów obsługi występujących w łańcuchu dostaw.
1.
Niezawodność dostaw
2.
Terminowość dostaw
98%
96%
Odpowiadają logistyce
3.
Elastyczność dostaw
4.
Niekompletność zamówienia
Odpowiadają pracownicy
5.Licznik - zazwyczaj wielkość planowana
Mianownik - zazwyczaj ilość rzeczywista
W Polsce stosuje się normy ISO, w Japonii jest nastawienie na polepszanie usług i ISO się nie stosuje, bo ma ono zbyt dużą tolerancję
Postać wzoru:
P=X*Y*Z, gdzie:
X, Y, Z, - wskaźniki składowe poziomu obsługi
P - całkowity poziom obsługi w łańcuchu dostaw
Zadanie 1:
W łańcuchu dostaw towarów obsługiwanym przez centrum dystrybucji występują 4 główne etapy: zaopatrzenie w towary, transport i magazynowanie ładunków oraz dystrybucja wyrobów gotowych.
Oblicz całkowity poziom obsługi w łańcuchu dostaw uwzględniając następujące wskaźniki:
Niezawodność dostaw
Niezawodność dostaw = (liczba dostaw zgodnych z zamówieniem / całkowita liczba dostaw materiałów) * 100 [%] (80/100 = 0,8)
Kompletność dostaw
Kompletność dostaw = (liczba kompletnych dostaw (zgodnych ze specyfiką zamówienia) / całkowita liczba dostaw wyrobów od odbiorcy) * 100 [%] (95/100 = 0,95)
Niezawodność transportu
Niezawodność transportu = (liczba przewozów zgodnych pod każdym względem ze zleceniem transportowym i zamówieniem odbiorcy / liczba wszystkich przewozów) * 100 [%] (9/10 = 0,9)


(…)

… wykorzystania zasobów
Cele analizy wykorzystania zasobów sieci dostaw jest:
Zapewnienie odpowiedniej dostępności zasobów
Ocena dotychczasowego wykorzystania zasobów, dla efektywnego ich wykorzystania w przyszłości
Rozwój zasobów:
Materialnych - powiększanie i polepszanie parku technologicznego,
Ludzkich - kursy, szkolenia,
Organizacyjnych - wprowadzanie nowych rozwiązań
Społecznych - zatrudnianie autorytetów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz