Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

note /search

Wyznaczanie lokalizacji węzłów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
Pobrań: 2373
Wyświetleń: 7812

Temat: Wyznaczanie lokalizacji węzłów. Wprowadzenie : Węzły w sieci dostaw obsługują przepływy ładunków (produktów), zarówno dostawy od dostawców, jak i wysyłki do odbiorców Takimi węzłami mogą być : hurtownie, centra dystrybucji, zakłady produkcyjne, sortowanie paczek, magazyny, sklepy detaliczne...

Logistyka i zarządzanie - Wskaźniki kosztowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1323

Wskaźniki kosztowe : Koszty administracji : Ka = KR A / W [-] KR A - koszty operacji administracyjnych [PLN] W - wartość sprzedaży towarów (obrót z działalności podstawowej) [PLN] Koszty magazynowania : Km = KR M / W [-] KR M - koszty operacji magazynowania [PLN] Koszty transportu : Kt = KR T /...

Logistyka i zarządzanie - Wąskie gardło

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2289

Wąskie gardło : Pojęcie wąskiego gardła używane jest w łańcuchu dostaw wtedy, gdy występuje brak odpowiedniej wydajności zasobów i możliwości dostarczenia wymaganej ilości produktu na rynek Wąskie gardła zakłócają płynność przepływu materiałów, powodując gromadzenie zapasów materiałów oraz przest...

Analiza łańcuchów dostaw w procesie podejmowania decyzji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1883

Temat: Analiza łańcucha dostaw w procesie podejmowania decyzji. Analiza łańcucha dostaw obejmuje : Analizę poszczególnych ogniw łańcucha Analizę relacji występujących pomiędzy ogniwami Podejście systemowe do zagadnienia Dostosowanie zysków i kosztów do całego łańcucha Trzeba działać dla dobra ...

Analiza uwarunkowań centrum dystrybucji w sieci dostaw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
Pobrań: 763
Wyświetleń: 6321

Temat: Analiza uwarunkowań centrum dystrybucji w sieci dostaw. Funkcjonowanie centrum dystrybucji : Czynniki określające funkcjonowanie centrum dystrybucji : Specjalizacja towarowa (rodzaj i postać produktów, asortyment, masa wymiary) Colli - największa jednostka ładunkowa 10â x 10â x â Ładunek dr...

Analiza wykorzystywania zasobów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1883

Analiza wykorzystywania zasobów : Zasoby przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw : Zasoby materialne - kapitał, maszyny i urządzenia, materiały, budynki wraz z gruntami Zasoby ludzkie - pracownicy z ich wiedzą i umiejętnościami oraz doświadczeniem Zasoby organizacyjne - system informacyjny, wypracowani...

Decyzje transportowe w łańcuchu dostaw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1904

Temat: Decyzje transportowe w łańcuchu dostaw . Zagadnienie transportowe : Jest to problem zaplanowania przewozu pewnej ilości ładunków od ustalonej liczny dostawców do określonej liczby odbiorców przy założeniu, że koszty przewo...

Definicja sieci dostaw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2513

Definicja sieci dostaw - sieć dostaw jest to zbiór potencjalnych łańcuchów dostaw. To potencjał możliwych powiązań i dróg przepływu informacji i pieniędzy wielu dostawców z wieloma odbiorcami. W łańcuchu najczęściej występuje bezpośrednie połączenie W łańcuchu wszystkie podmioty działają dla własn...

Dobór środka transportu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2086

Temat: Dobór środka transportu. Wprowadzenie : Podejmowanie decyzji transportowych w praktyce uzależnione jest najczęściej od kosztów jednostkowych poniesionych na jego wykonanie. Czy koszt transportu to jedyny wyznacznik decyzji? Gałęzie transportu : Lądowy: Samochodowy Kolejowy Powietrzny: ...

Idealny łańcuch dostaw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2380

Idealny łańcuch dostaw : Powinien umożliwiać odsunięcie w czasie decyzji o produkcji i dostawach podejmowanych na podstawie informacji o popycie, Obecnie ważne jest żeby wiedzieć ile wyprodukować, nie za dużo ani nie za mało Wyznacznik na kolejny rok - wielkość z poprzedniego roku +5%, +10% Waż...