Ewolucja gospodarki- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ewolucja gospodarki- opracowanie - strona 1 Ewolucja gospodarki- opracowanie - strona 2 Ewolucja gospodarki- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Nowe cechy gospodarki:
- współzależność między gospodarkami narodowymi
- współzależność gospodarek narodowych i systemów państw
- wirtualizacja pieniądza
- globalna konkurencja
- siła podmiotów niepaństwowych i znaczny rozrost ich liczby- korporacje transnarodowe
- jedność ideologiczna(liberalizm króluje, konsensus co do systemu ekonomicznego - liberalizacja handlu)
- instytucjonalizacja życia ekonomicznego(Bank Światowy, MFW, WTO)
- kategoria obiektywna, jej procesy są powikłane, więc ciężko wskazać winnych
- wyłączenie procesów gospodarczych spod kontroli państw
- strukturalna zależność gospodarek narodowych od międzynarodowych systemów - państwo musi otworzyć się na rynek międzynarodowy, bo sobie nie poradzi w izolacji
Problemy gospodarcze też nabierają nowych cech:
- zmiana zakresu przedmiotowego(nowe problemy, eskalacja i zanik innych)
- zróżnicowany zasięg(nie dotyczą wszystkich w tym samym stopniu)
- inaczej wyglądają z punktu widzenia państw rozwiniętych a inaczej rozwijających się
Współczesne problemy ekonomiczne związane są z:
- zadłużeniem międzynarodowym
- niekontrolowanym przepływem kapitałów
- kryzysami walutowymi
- bankructwem państw
- dysproporcjami w rozwoju gospodarczym
- deficytem zasobów surowcowych
- globalizacją rynku międzynarodowego
- działalnością korporacji transnarodowych
Zadłużenie międzynarodowe
Poważnym problemem stało się w latach 70tych XX w., ale pojawiało się już wcześniej, np. w XIX w. i po kryzysie lat 30tych XX w., gdy niewypłacalność ogłosiła większość państw Ameryki Łacińskiej.
Lata 70te przyniosły dużą dynamikę przyrostu zadłużenia międzynarodowego, przy jednoczesnym wzroście trudności z jego spłacaniem.
Samo zadłużenie nie jest jeszcze złe, problem pojawia się, gdy państwo ma problemy z obsługą długu, w związku z czym oddaje państwom wierzycielskim większość swoich dochodów.
Problem dłużniczy dzieli się na:
Problem płynności finansowej - krótkotrwały, związany z chwilowymi problemami gospodarczymi. Łatwo go pokonać poprzez pomoc zewnętrzną, np. MFW lub zmianę warunków spłaty długu.
Problem niewypłacalności - zadłużenie o charakterze trwałym, wynikające z problemów strukturalnych państwa, więc potrzebna jest restrukturyzacja systemu bądź redukcja części lub całości zadłużenia.
Do rozwiązania problemu zadłużenia włączają się dłużnicy, państwa wierzycielskie, organizacje międzyrządowe i pozarządowe.

(…)

… - instytucjonalne.
Nowe technologie, brak kontroli, dużo uczestników rynku - stanowią podłoże dla działalności pozaprawnej, np. prania brudnych pieniędzy, unikania opodatkowania poprzez tworzenie rajów podatkowych, finansowania działalności przestępczej.
Na ograniczenie problemu swobodnego przepływu kapitałów można wpływać poprzez odnowienie kontroli, np. administracyjne ograniczenia eksportu kapitałów w Malezji, obowiązkowy depozyt zagranicznych inwestorów w Chile, stanowiący procent wartości danej inwestycji.
Innym sposobem jest globalny podatek od transakcji walutowych, zwany podatkiem Tobina, w zamierzeniu zmniejszający wahania kursów walutowych i wzmocnienie wpływu państw na kształtowanie własnej polityki monetarnej. Dyskutowany i wprowadzany aż od lat 90tych.
Aby zapobiegać kryzysom walutowym postulowano m.in…
… i jednocześnie najbardziej zadłużonych państw, zakładający redukcje długu). Innym sposobem było tworzenie instytucjonalnych mechanizmów rozwiązywania problemu, np. Klub Paryski(nieformalne stowarzyszenie państw wierzycielskich) czy Klub Londyński (zrzeszający prywatne banki wierzycielskie).
Pojawiają się pomysły współpracy w kwestii prawnej, a więc wypracowania wspólnego kodeksu postępowania w sprawach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz