Bezpieczeństwo - istota i specyfika

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1386
Wyświetleń: 3472
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezpieczeństwo - istota i specyfika - strona 1 Bezpieczeństwo - istota i specyfika - strona 2 Bezpieczeństwo - istota i specyfika - strona 3

Fragment notatki:

Bezpieczeństwo można zdefiniować jako stan.
Bezpieczeństwo należy traktować jako całość (wewnętrzne, zewnętrzne).
Bezpieczeństwo negatywne: brak zagrożeń,
Bezpieczeństwo pozytywne: ???
Bezpieczeństwo subiektywne - jest to odczucie, postrzeganie świata przez podmiot, który różnie odbiera istniejące czynniki,
Bezpieczeństwo obiektywne - czynniki, które wpływają na stan rzeczywistości.
Wyzwanie - istnieje, jest nowe i nie wiadomo, jakie będzie miało skutki.
Zagrożenie - jest to wyzwanie, które sami określiliśmy jako zagrożenie.
Zagrożenie bezpieczeństwa międzynarodowego - musi być obiektywne, zaakceptowane we wspólnym znaczeniu przez elementy środowiska międzynarodowego.
Klasyfikacja bezpieczeństwa.
Kryterium podmiotowe:
bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo międzynarodowe - nie jest sumą bezpieczeństw państw, choć mają one na nie wpływ. Jest jakością samą w sobie. Jest rezultatem udziału państw w systemie międzynarodowym. Jest wyrazem stopnia zaangażowania.
Kryterium przedmiotowe:
wymiar gospodarczy
wymiar militarny
wymiar polityczny
wymiar społeczny
wymiar kulturalny
wymiar ekologiczny
Kryterium przestrzenne:
lokalne
globalne regionalne
państwowe
Kryterium organizacji bezpieczeństwa międzynarodowego:
indywidualne
izolacjonizm
decyzja wewnątrz państowowa,
decyzja środowiska międzynarodowego (narzucona)
neutralność
niezaangażowanie
system równowagi
system blokowy
system kooperatywno-zbiorowy
Kryterium konstrukcji
subordynacja
koordynacja
Czynniki ewolucji bezpieczeństwa ewolucja naukowo-techniczna
delegalizacja wojny
wzrost współzależności międzynarodowych
ewolucja środków dla bezpieczeństwa
ewolucja prowadzenia polityki bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo ekonomiczne - zależy od podmiotu, którego dotyczy zjawisko stabilności rynków. Podmiot nie jest odporny na działalność środowiska międzynarodowego. Jesteśmy częścią systemu zależności między podmiotami, systemami itd., te zależności są na najwyższym poziomie.
B. ekonomiczne dla jednostek - wypełnienie funkcji biologicznej oraz poziom życia i samorealizacja jako ewentualność, ale np. w Afryce podstawą jest funkcja biologiczna.


(…)

… a zarazem jedyny program walki z zadłużeniem.
PKB -produkt wytworzony przez jednostki na terenie państwa
PNB - produkt wytworzony przez podmioty narodowe
Sposoby rozwiązywania problemu zadłużeniowego:
-pokrycie lub umorzenie części długu
-działalność klubów:
Klub Paryski -grupa wysokich urzędników do spraw finansów z 19 najbogatszych krajów świata, która zajmuje się usługami finansowymi…
… międzynarodowej polityki handlowej.
1 stycznia 1995 roku została powołana w Marrakeszu Światowa Organizacja Handlu WTO (ang. World Trade Organisation), która przyjęła podstawowe zasady GATT i stanowi kontynuację tego układu. Jej siedzibą jest Genewa.
Zasady GATT:
zasada niedyskryminacji i równości traktowania polegająca na równości traktowania partnerów zagranicznych;
zasada wzajemności polegająca…
…. WTO rozszerzyła zakres swojego działania o liberalizację międzynarodowego handlu dobrami i usługami (ustalanie jego barier i reguł), prowadzenie polityki inwestycyjnej wspierającej handel, rozstrzyganie sporów dotyczących wymiany handlowej, ochronę praw własności intelektualnej.
Rundy:
1)Pierwsze Rundy (Genewa 1947 i 1955-56; Annecy 1949, Torquay 1950-51) - 33 kraje (ok. 45 tys. wzajemnych koncesji…
… Doha 2001 - 2005 - 148 krajów (ma skupiać się głównie na redukcji ceł i barier pozataryfowych w handlu art. rolnymi i tekstyliami oraz zagadnieniach związanych z handlem usługami i prawami własności intelektualnej)
Przykłady korporacji - Nestle, Microsoft, Pepsi, …., Lubella, Perła
Okres powstawania korporacji - pierwsze XV/XVI w., sensu stricte XIX w., takie jak znamy obecnie 2.połowa XX…
… lub wymieniana. Jest to również chęć rozwoju i promowania (np. Teraz Polska)
Siła militarna a ekonomiczna - współzależność, np. postęp technologiczny był początkowo kierowany dla wojska ( np. Internet)
Cechy gospodarki światowej:
wielość współzależności między państwami, między gospodarką a systemem - system naczyń połączonych wielość podmiotów
kryzys w regionie jest odczuwalny na całym świecie…
… na tym, że żaden kraj nie może obniżyć ceł i udzielić koncesji bez uzyskania wzajemnych przywilejów;
zasada interwencji handlowej - możliwość interwencji tylko w cła;
klauzura największego uprzywilejowania i klauzura narodowa - produkt importowany nie może być gorzej traktowany niż produkt krajowy.
WTO kontynuuje zasady przyjęte przez GATT, lecz obecnie liczba dziedzin, dla których te zasady mają zastosowanie wzrosła…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz