Handel zagraniczny - bilans płatniczy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2303
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Handel zagraniczny - bilans płatniczy - strona 1 Handel zagraniczny - bilans płatniczy - strona 2 Handel zagraniczny - bilans płatniczy - strona 3

Fragment notatki:


Spis treści:
1. Pojęcie Handlu zagranicznego 1.1 Handel zagraniczny i jego przyczyny Przedsiębiorcy w żadnym państwie nie są w stanie wyprodukować wszystkich dóbr niezbędnych dla jego poprawnego funkcjonowania. Niektóre z nich bardziej się opłaca sprowadzić z innego kraju. Tu pojawia się pojęcie handlu zagranicznego.
Handel zagraniczny polega na odpłatnej wymianie towarów i dóbr między kontrahentami mającymi swoje siedziby w różnych krajach. Ten typ handlu pozwala na uzupełnienie tych dóbr, które brakują na danym terenie. O istotnej roli tej formy współpracy gospodarczej świadczy fakt, że globalna wielkość międzynarodowych obrotów handlowych, w ciągu ostatnich dziesięcioleci rośnie szybciej niż globalna wielkość produkcji. Współcześnie dużego znaczenia nabiera możliwość wykorzystania różnic kosztów produkcji w poszczególnych krajach .
Handel zagraniczny odgrywa kluczowe znaczenie głównie dla krajów o mniejszej liczbie ludności, gdzie krajowi producenci, z uwagi na ograniczenia krajowego popytu, zmuszeni są szukać rynków zbytu dla swoich produktów poza granicami swego kraju. Przykładowo udział eksportu w PKB w Belgii wynosi 76,3%, Szwecji 45%, Polsce 28,2%, Stanach Zjednoczonych 11% (dane z 1998 r.). Na rozwój handlu zagranicznego mają oczywiście wpływ i inne czynniki: poziom rozwoju gospodarczego, strategia rozwoju, wielkość zasobów naturalnych, położenie geograficzne, czy też przeszłość historyczna. 1.2 Elementy i zakres handlu zagranicznego Handel zagraniczny składa się z następujących operacji gospodarczych:
eksport - to sprzedaż krajowych towarów, lub świadczenie usług kontrahentowi zagranicznemu;
import - polega na nabywania dóbr i usług za granicą i przewożeniu ich do kraju;
reeksport - importowany towar jest sprzedawany powtórnie za granicę np. zakup towaru w Rosji i jego eksport do Niemiec;
tranzyt - polega na przewożeniu towarów z jednego kraju do drugiego przez terytorium trzeciego;
Handel zagraniczny może dotyczyć zarówno obrotów towarowo-usługowych, jak i obrotów wartościami niematerialnymi (licencje, leasing, pozyskiwanie wiedzy - tzw. know-how). W zakres handlu zagranicznego wchodzą również migracje siły roboczej oraz obroty kapitałowe (inwestycje, kredyty).
1.3 Teorie handlu zagranicznego Teorie handlu zagranicznego swoje źródło mają już w merkantylizmie - doktrynie zalecającej wywóz własnych towarów, przy jednoczesnym ograniczaniu importu w celu uzyskania nadwyżek złota, którego ilość decydowała o bogactwie.


(…)

… i zakończono negocjacje o stowarzyszeniu z Unią Europejską oraz o stworzeniu stref wolnego handlu z krajami EFTA i CEFTA. Wprowadzono dokument statystyczny SAD (Single Administrative Document), rozpoczęto naliczanie podatku od wartości dodanej VAT (Value Added Tax). Jednocześnie dewaluacje złotego były okresowe, następnie zaś wprowadzono mechanizm korelujący dewaluację z tempem inflacji. Rozpoczęto realizować…
… płatniczą na początku 1981 r. (weszła w fazę niepełnej obsługi długu).
6.2.2 Główni wierzyciele Polski.
Głównymi wierzycielami Polski są dwie organizacje międzynarodowe Klub Paryski oraz Klub Londyński.
Klub Paryski - reprezentuje wierzycieli publicznych, czyli banki krajów, które udzieliły kredytów gwarantowanych przez rządy. Do wierzycieli zrzeszonych w Klubie Paryskim należą: Austria, Belgia, Brazylia…
… w Klubie Paryskim w latach 1991-1994 (mld USD)
Klub Paryski
1991
1992
1993
1994
Razem
Redukcja odsetek
864
2401
2094
764
6093
Redukcja kapitału - umorzenie
2004
942
-
3300
6200
Źródło: Sylwia Pangsy-Kania Zadłużenie zagraniczne Polski
Z Klubem Londyńskim Polska zawarła znaczące dla rozwiązania problemu zadłużeniowego porozumienie w 1994 r. Od tego momentu zobowiązania Polski wobec wierzycieli zrzeszonych…
… oraz aparatu wytwórczego w stopniu umożliwiającym w stopniu umożliwiającym pełną obsługę zwiększających się zobowiązań wobec wierzycieli zrzeszonych w Klubie Paryskim i Klubie Londyńskim. Pełna obsługa zredukowanego i zrestrukturyzowanego długu zagranicznego w warunkach wzrostu zagranicznego umożliwia Polsce odzyskanie równowagi płatniczej. Tab.5 Harmonogram obsługi zadłużenia zagranicznego Polski wobec Klubu Paryskiego i Klubu Londyńskiego w latach 1998-2004 (w mln USD)
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Klub Paryski
Kapitał 314,85
435,62
628,76
952,94
1385,19
1839,19
2357,92
Odsetki
665,09
656,06
643,92
626,57
602,35
572,62
532,80
Razem
979,94
1091,68
1272,68
1579,51
1987,54
2411,81
2890,72
Klub Londyński
Kapitał
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Odsetki
400,00
400,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
Razem…
… infrastruktury gospodarczej. W tym samym okresie Polska należała również do innych instytucji. Jedną z nich była Europejska Komisja Gospodarcza (European Economic Commission - ECE) ONZ, której celem było sprzyjanie współpracy międzynarodowej zwłaszcza na płaszczyźnie informacyjnej i organizacyjnej. Od 1967r. Polska należała także do Układu Ogólnego w sprawie Ceł i Handlu (General Agreement on Tariffs and Trade…
… miały miejsce w latach 1986-87 i również były swoistym kompromisem pomiędzy wypracowanym pomiędzy radykalnymi reformatorami a zachowawczymi aparatczykami. Sprzyjały jednak stopniowej liberalizacji stosunków gospodarczych z zagranicą. Tworzyły możliwości do dokonywania inwestycji bezpośrednich przez podmioty zagraniczne, aktywizowały politykę kursową dokonując realnej dewaluacji złotego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz