Pytania na egzamin.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1631
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania na egzamin. - strona 1 Pytania na egzamin. - strona 2 Pytania na egzamin. - strona 3

Fragment notatki:

Największa pod względem aktywów korporacja transnarodowa to :
Łukol
Toyota
General Electric W jakim kraju korporacje transnarodowe pozostają w znacznym stopniu uzależnione od rządu
w Polsce
w Rosji w USA
W 2001 roku nastąpiło załamanie napływu BIZ. W tym czasie napływ BIZ do krajów Europy Środkowej i Wschodniej :
wzrósł o 2 % zmalał o 2 %
pozostał bez zmian
Z jakiego kraju napływa do Polski najwięcej BIZ ?
z Francji z Niemiec
Z Wielkiej Brytanii
Która z wymienionych instytucji nie tworzy Grupy Banku Światowego ?
Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycyjnych - MIGA
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju - IDA
Międzynarodowy Fundusz Walutowy :
udziela pożyczek i kredytów krajom rozwijającym się
udziela pożyczek krótkote rminowych wspiera inwestycje w zakresie przebudowy gospodarek krajów członkowskich
Która z konferencji rokowań Nowej Rundy zakończyło się niepowodzeniem negocjacji ?
Konferencja w Doha w 2001 r.
Konferencja w Seattle w 1999 r. Konferencja w Brukseli 2000 r.
„Rundę Mleczną” rozpoczęła konferencja w : Urugwaju -1997 r.
Seatlle - 1999 r. Warszawie - 2000 r.
Państwa najbardziej zadłużone to (2001 r.)
Brazylia, Rosja, Ukraina
Chiny, Korea Pd., Polska
Brazylia, Chiny, Meksyk 10) Planowane, całkowite zakończenie spłat długu Polski nastąpi : 2014 r. wobec Klubu Paryskiego i 2024 wobec Klubu Londyńskiego 2012 r. wobec Klubu Paryskiego i 2012 wobec Klubu Londyńskiego
2012 wobec Klubu Paryskiego i 2020 wobec Klubu Londyńskiego
11) Ostatni kryzys walutowy w Korei Południowej miał miejsce w roku : 1996
1997 1998
12) Do przyczyn kryzysu walutowego nie zalicza się :
Rosnący deficyt obrotów bieżących
Utrata zaufania inwestorów zagranicznych i gwałtowny odpływ kapitału
Nadprodukcja dóbr konsumpcyjnych 13) Co to jest globalizacja ? Do czego służy globalizacja ?
prowadzi do zróżnicowania obrazu świata
jest rodzajem transformacji gosp. wolnorynkowej w sferze ekonomii następuje spowolniony proces fuzji wielkich koncernów oraz dekoncentracja kapitału na niespotykaną skalę
14) Co jest podstawową cechą rynku globalnego ?
państwa prowadzą politykę obniżenia barier wejścia na rynki

(…)

… migracyjne w Azji?
następuje odpływ migracji do USA
ruch migracyjny odbywa się w dwóch kierunkach do krajów Bliskiego Wschodu oraz do Japonii, Hongkongu, Malezji
Azja pozostaje głównym kontynentem imigranckim
53)Ile wynosiło saldo migracyjne w Polsce w 2002r. ?
-17 945
-80 212
-3 520
54) Kiedy wszedł w życie Układ Europejski?
1 lutego 1994 23 marca 2000
13 września 1990
55) W którym roku Polska zgłosiła formalny wniosek o przyjęcie do Unii Europejskiej?
w 1994
w 1991
w 2004
56) Na jakie potrzeby został stworzony Europejski Fundusz Społeczny?
wspieranie obszarów wiejskich
zwalczanie bezrobocia, szkolenia i wyrównywanie szans zawodowych
wzrost nowych technologii i inwestycji infrastruktury kanalizacyjnej, drogowej i energetycznej
57) Jaki procent dopłat bezpośrednich w rolnictwie (procent poziomu…
… wykazuje największe dysproporcje w podziale dochodu?
Europa Środkowa i Wschodnia
Były Związek Radziecki
Ameryka Łacińska i Karaiby
107)Największa asymetria między wzrostem eksportu a wzrostem PKB występuje w krajach:
azjatyckich
afrykańskich
Ameryki Łacińskiej
europejskich
108)Od 89 roku w Polsce obserwujemy:
a) Zwiększanie się liczby wyjazdów za granicę
b) Zmniejszanie się liczby wyjazdów za granicę
c…
… i zaakceptować wymagania statutowe MFW
c) wszystkie powyższe odpowiedzi
123)w strukturze bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce, według kraju pochodzenia dominują (na rok 2001):
a) Wielka Brytania, Niemcy, Rosja
b) Holandia, Francja, USA
c) Szwecja, Niemcy, Wielka Brytania
d) USA, Francja, Niemcy
124)Inwestycje portfelowe obejmują:
a) Wszystkie inwestycje w papiery wartościowe
b) Inwestycje w papiery…
… z wykształceniem:
wyższym
policealny
zasadniczym
17) Kraje wysoko rozwinięte eksportują głownie :
tekstylia towary przetworzone
produkty przemysłowe
18) Kraj o najwyższym współczynniku eksportu to :
USA
Niemcy
Chiny
19) Który rejon świata odgrywa największą rolę w handlu międzynarodowym?
Ameryka Południowa
Azja
Europa Zachodnia
20) Co to jest „offshore center” ?
strefa wolnego handlu
terytoria państwa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz