Specyfika wewnątrzregionalnych uwarunkowań- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Specyfika wewnątrzregionalnych uwarunkowań- opracowanie - strona 1 Specyfika wewnątrzregionalnych uwarunkowań- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Specyfika wewnątrzregionalnych uwarunkowań
► Region Azji i Pacyfiku to największy pod względem obszaru, regionem Oceanu Spokojnego. ▪ Łączy ze sobą państwa o rożnej kulturze, tradycji i historii, różnych systemach politycznych i poziomie rozwoju, pomiędzy którymi powstaje pewna wspólnota interesów, tworzących poczucie przynależności regionalnej.
W określano granic należy uwzględnić dwa konteksty:
lądowy - Azję Wschodnią,
morski - Pacyfik,
Przy czym oba określenia nie są używane w stricte geograficznym rozumieniu.
▪ Pacyfik - termin ten ma bardzo szerokie znaczenie, określa przestrzeń geopolityczną, obejmującą dynamicznie rozwijające się państwa Azji Wschodniej(Zachodni Pacyfik), Australię, Nową Zelandię, oraz USA i Kanadę(Wschodni Pacyfik). Instytucjonalnym odbiciem regionu jest APEC - Rada Współpracy gospodarczej Azji i Pacyfiku; jest to instytucja o szczególnym charakterze, jej członkami nie są państwa ale gospodarki państw, reprezentowane przez głowy państw w niej skupione
► System Azji i Pacyfiku wyodrębnia się z całego systemu stosunków międzynarodowych:
▪ Głównym kryterium rozróżnienia staje się tu nie przestrzeń geograficzna(nie jest naturalnym regionem), a powiązania ekonomiczne i polityczne(jest konstrukcją polityczno decyzyjną stworzoną w konkretnych celach) - dlatego członków regionu wyodrębnia się na podstawie udziału w APEC.
Region ten można określać także w kategoriach geoekonomiki - obszaru, gdzie poziom współzależności ekonomicznych jest na tyle wysoki, że nadaje mu cechy systemowości i integralności:
USA ma gospodarkę ukierunkowaną na konsumpcję - jest potężnym rynkiem zbytu dla państw Azji
Państwa AW o gospodarkach ukierunkowanych na inwestycje - dla AW, USA jest b.ważnym inwestorem,
Tworzy do podstawy do silnej współpracy, kształtując tzw. Wspólnotę Pacyfiku.
▪ Stosując kryterium geograficzne przy wyodrębnianiu systemu Azji i Pacyfiku, należą do niego państwa leżące na obrzeżach: Azji, Australi i Ameryki, które można uszeregować w ramach subregionów:
Azja Północno Wschodnia - terytoria morskie i ladowe np. Rosji, Japonii, Chinm itp.
Azja Południowo Wschodnia - państwa zrzeszone w ASEAN,
Australia i Oceania,
Ameryka Północna, ▪ Wg kryterium geopolitycznego powstało kilka modeli teoretycznych:
wielobiegunowy/multilateralizmu - układ sił oparty o cztery mocarstwa(USA, Chiny, Japonia, Rosja) oraz mniejsze centra oddziaływania(np. Australia, Indonezja), funkcjonujący w ramach zasady równowagi sił,


(…)

… przy wykorzystaniu zachodnich zasobów, adaptacji zasad wolnorynkowych,
USA - jedyne globalne mocarstwo w regionie, ich obecność miała ideologiczną(zimna wojna) a później przede wszystkim ekonomiczną legitymizację, silne wpływy w regionie, „koło balansujące”(sterowanie równowagą sił zgodnie z własnymi interesami
▪ Modele wielobiegunowe i dwubiegunowe są krytykowane przez badaczy azjatyckich, którzy wskazują…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz