Konkurowanie o niszę ekologiczną - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1092
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konkurowanie o niszę ekologiczną - wykład - strona 1 Konkurowanie o niszę ekologiczną - wykład - strona 2 Konkurowanie o niszę ekologiczną - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Konkurencja o niszę
Konkurowanie o niszę ekologiczną może byc jednym z mechanizmów kontralujących rozwój mikroorganizmów oddziałowujących niekorzystnie na roślinę. Fitopatologiczne bakterie zajmujął szczególne niszę ekologicznę. W związku z tym wysunięto hipotezę że wprowadzenie do środowiska niepatologicznych mutantów tego samego gatunku może powodowa konkurencję i w przypadku gdy liczba niepatologicznych przewyższy populacje patogenicznychmoże byc ona wyeliminowana ze swrodowiska. Że mechanizm ten moze okazac sie skuteczny wykazano na przykładzie P syngrae Powodującego uszkodzenia lodowe w roślinie. Batketria ta syntetyzuje białko „ice nucleation” któro inicjuje krystalizacje lodu w tkankach w temperaturze normalnie nie sprzyjające tworzeniu lodu. Wprowadznie do środowiska mutanta P. Syringae z którego usunięto gen syntezy białka „ice nucleation” daje dobre rezultaty. Takż ezastosowanie niepatogenicznego szczepu F oxysporum 47 do kontroli patogenicznych F oxysporum daje dobre rezultaty.
Antybioza - antagonizm wzrostowy.
- zjawisko polegające na hamowaniu wzrostu jednych drobnoustrojów przez inne, występujące w tym samym środowisku na skutek wydzielania szkodliwych substancjichemicznych (antybiotyków)
Praktyczne wykorzystnie:
- szczep A506 Pseudomonas fluorescens - zaraza ogniowa i przymrozki
- K84 Agrobacterium radiobacter - guzowatosc korzeni
- szczep 508 P syringae - parch jabłoni
- rózne fluoryzujące pseudomonas - synchosporaza jęczmienia
Kontrola guzowatości korzeni wywołanej przez Agrobacterium tumefaciens:
Bardzo specyficzny mechanizm kontroli patogena reprezentuje eliminacja A tumefacjens przez A radiobacter szczep K84. Guzowatśc korzeni wywoływana przez A tumefacjens jest szeroko rozpowszechnioną chorobą różnych gatunków roślin dwuliściennych, powodująca szczególnie duże straty w sadach owocowych. Patogen ten wydaje się byc naturalnym przedstawicielem mikroflory wielu gleb lecz zakres gospodarza dla poszczególnych szczepów jest ograniczony. Patogen wiąże się specyficznie z podatną komórką gospodarza następnie transformuje ją przez przemieszczenie fragmentu swojego DNA plazmidowego (t dna) do jądra komórki roślinnej.
Za przenoszenie T-Dna do komórki roślinnej odpowiedzialne sa geny vir zlokalizowane na plazmidzie Ti Agrobacterium.Wyrażania ich nstępuje tylko jęsli patogen znajdzie się w pobliżu wrażliwych roślin. Geny vir sa indukowane gdy materiały sygnałowe syntetyzowane w roslinie w miejscu zranienia są rozpoznane przez gen regulatorowy w regulazie vir (virA). Rolę induktorów spełniajął roślinne zwiazki fenolowe będące prekursorami w syntezie ligniny, takie jak acetosyringon, alkohol koniferylowy i alkohol syniapylowy. Roślina jest odporna na infekcję agrobacterium tumefaciens gdy nie synttzuje związków niezbędnych do indukcji genów vir. W podatnym gospodarzu, T-DNA jest integrowany w chromosomalny DNA rosliny oraz wyrażany. Nowo synttzowane produkty genowe obejmują fitohormowny, które stymulują komórki do niekontrolowanego namnażania i tworzenia guzów. Gdy T-DNA zostanie raz wintegrowany, transformowane komórki namnażają sie autonomicznie i obecnosc bakterii nie jest dłużej potrzebna dla utrzymania stanu guzowatości.

(…)

… inne mechanizmy produkcji antybiotyków i sideroforów, a mianowicie syntezę przez mikroflorę ryzosferową enzymów hydrolizujących ścianę komórek patogena.
Wiele bakterii wydziela enzymy hydrolityczne rozkładające ścianę komórkową patogenów, która u wielu z nich zbudowana jest z chityny. Poza grzybami chityna jest także składnikiem pancerzy owadzich
Spektrum od prostego przylegania bakterii do strzępki grzyba…
… roślin (pomidor, truskawki, ogórki) i patogenów.
Związek ten odznacza się śilną bioaktywnością antybakteryjną, antygrzybową, antywirusową, antygenowością oraz terapeutycznością w leczeniu ran
Roślinne fragmęty ksyloglukanowe okazału się skutecznymi monitorami odporności soi i pszenicy zapewniając jej ochronę przed Fsarium culmonium.
Wykł.1
Fitoremediacja gleb zanieczyszczonych związkami organicznymi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz