Biologiczna ochrona roślin - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biologiczna ochrona roślin - wykład - strona 1 Biologiczna ochrona roślin - wykład - strona 2 Biologiczna ochrona roślin - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Biologiczna ochrona roslin przed patogenami
Definicja wg. Bakera:
Ograniczenie patogenów roślin za pomocą czynników biologicznych (bakterii, grzybów,, wirusów), z włączeniem hodowli odpornościowej (prowadzonej zarówno metodami konwencjonalnymi, jak i inzynierii genetycznej).
Klasyfikacja interakcji zachodzących między organizmami:
interakcja
Populacja A
Kierunek decydującej aktywności
Populacja B
Neutralizm Bez efektu
Brak
Brak efektu
konkurencja
wzrost/spadek
Zewn. Związki odżywcze
wzrost/spadek
Amensalizm Brak efektu/wzrost
inhibitory
spadek
Pasożytnictwo
wzrost
Kontakt i penetracja; wykorzystanie zw. odżywczych
spadek
Drapieżnictwo
wzrost
Polowanie;
źródło zw. odżywczych
spadek
komensalizm
wzrost
Związki odżywcze
Bez oddziaływania
mutualizm
wzrost
Czasami kontakt;
wykorzyst. zw. Odżyw.
wzrost
Mechanizmy działania mikroorganizmów pozytecznych:
a) bezpośrednie (antagonistyczne)
antybioza
konkurencja o pokarm i miejsce
pasożytnictwo
b) pośrednie
stymulacja wzrostu i plonowania roslin
indukcja odporności
inż. genetyczna
Konkurencja o węgiel
Konkurencja jest zjawiskiem interesującym z wielu wzgledów, gdyz reprezentuje ona jeden z mechanizmów czynnych w procesach selekcji naturalnej. Jedną z najprostrzych form konkurencji spotykamy, gdy populacje sa zależne od tego samego czynnika wzrostowego (związku odżywczego). Ten rodzaj konkurencji mozemy badać w kulturach płynnych, w których jeden szczególny składnik może być limitujący wzrost w któryej kinetyka wolnej konkurencji została szczególowo przebadana i sformułowana matematycznie. Badania tego typu przeprowadza się w otwartych hodowlach ciągłych z zastosowaniem hemostatu. W skrócie w hodowlach ciagłych tempo wzrostu poszczególnej populacji jest ograniczone przez tempo dostarczania substratu limitującego wzrost tempa rozcieńczenia.
Zależność tąą opisuje równanie podobne do równania Michealisa-Mentena dla kinetyki enzymatycznej:
μ= μ max*S/ Ks+S
gdzie:
S-stężenie substratu limitującego wzrost (g/l)
μ- specyficzne tempo wzrostu (h-1) μ max- maksymalne tempo wzrostu na tym substracie
Ks- stała (stała nasycenia), która jest zdefiniowana jako stężenie substratu pozwalające na wzrost populacji max. możliwego tempa wzrostu na tym substracie (gl

(…)

… hydroksamowych jak i fenoli. Takimi sideroforami są mykobaktyna oraz wydzielane przez Pseudomonas pseudobaktyna i pionerdyna. Kompleksy tworzone przez sidofory katecholowe mają znacznie wyższą stałą trwałośc niż tworzone z sideroforami hydroksamowymi.
Stała trwałości
Enterobaktyna 52
Ferioksamina 30,6
Fernichrom 29
Aerobaktyna 22,9
Kwas rodotomelowy 31,2
Wykazano że grzyby syntetyzują conajmniej 21 różnych…
… lub zwierząt jego minimalne stężenie w podłożu wynosi w przybliżeniu 0,4-4,0 µM.
Aby przeżyc w środowisku o bardzo niskim stężeniu żelaza mikroorganizmy wykształciły system wysokiego powinowactwa pozyskiwania tego pierwiastka. Składa się on z 2 elementów:
1. niskocząsteczkowe (500-1000Da) ligandów specyficznie kompleksujących Fe 3+ (sideroforów) wydzielanych do podłoża
2. system aktywnego transportu zelaza…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz