Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 11

Osady - wykład - Metody przeróbki

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Ewa Kurek
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 833

Osady powstają w osadniku wstępnym Po przekompostowaniu waga zmniejsza się ok. połowy bo powstaje CO2 - połowę mniej osadu się wywozi Problemem są polisacharydy, gdyż na nich osadzają się związki organiczne i adsorbowana jest woda. Tylko 4% suchej...

Przeznaczenie osadów - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Ewa Kurek
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 630

Skład osadów ściekowych warunkujący ich wykorzystanie. O przeznaczeniu osadów decyduje zawartość w nich: substancji organicznych, mineralnych substancji nawożeniowych, metali ciężkich, szkodliwych i toksycznych związków organicznych, organizmów chorobotwórczych. Substancje organiczne - osady ...

Zanieczyszczenia - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Ewa Kurek
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 847

Zanieczyszczenia Lotne nielotne Parowanie(ewaporacja) rozpuszczalne w H2O nierozpuszczalne w H2O Reaktywny zw gromadzenie Akumulacja-chlorowe Gromadzi się w favourable atmosferze GFCs N T 4-chlorek węgla Znika(przy odpowiednich warunkach - procesy biologiczne i znikają) 25 Rozpsuczalne w ...

Techniki bioremediacji - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Ewa Kurek
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 126
Wyświetleń: 917

Techniki bioremediacji skażonych gleb i wód Metoda Rodzaj skażonego materiału uwagi 1. bioreaktory Powierzchniowe warstwy gleby Wydobycie mat.skażonego, przeprowadzanie w zawiesinę, inkubowanie w korzystnych warunkach 2. wielokrotna orka, wapniowanie i nawożenie (pozbawienie szaty roślinnej) ...

Czynniki środowiskowe wpływające na tempo bioremediacji in situ

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Ewa Kurek
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

Czynniki środowiskowe wpływające na tempo bioremediacji in situ: 1) pH to czynnik, który możemy zmodyfikować. Zmiana pH gleby może istotnie zmienić tempo bioremediacji. Np. tempo bioremediacji gleby skażonej benzyną wzrosło 2x po podniesieniu pH z 4,5 do 7,5. Taki efekt najczęściej uzyskuje się pop...

Test bomineralizacji - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Ewa Kurek
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 490

35-36 Kontrola przebiegu procesu: 1.Aspekt chemiczny- monitorowane parametry, najważniejszym wskaźnikiem jest *ogólne stężenie zanieczyszczenia. -Biodegradacja- wskazuje na rozkład na prostsze lub inne związki, nie daje pewności że nowo pow...

Rizofiltracja - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Ewa Kurek
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2457

RIZOFILTRACJA: filtracja korzeniowa Idealnymi cechami roślin, które mogą być użyte do rizofiltracji to gwałtownie rosnący system korzeniowy zdolny do uszko… metali tworzących z r-ru przez wydłużony okres czasu. Ta metodaa jest rozpatrywana jako z wybory przy re mediacji środowisk wodnych. Rośliny p...

Pozyskiwanie uranu - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Ewa Kurek
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1421

Pozyskiwanie uranu W rudach uran wystepuje jako nierozpuszczalny tlenek 4rowartościowego U i zazwyczaj domieszki pirytu UO2 Rozpuszczanie uranu z rudy jest rezultatem utl U (IV) do rozpuszczalnego jonu uranylowego [U(IV)] przez T. ferrooxidans. Bakteria ta jest zdolna do bezpośredniego utl uranu a...

Bionawożenie - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Ewa Kurek
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1456

BIONAWOŻENIE Preparaty biologiczne stosowane w rolnictwie 1.Bionawożenie 2. Ochraniające rośliny przed patogenami i szkodnikami Ad.1 Biologiczny preparat bionawożeniowy (bionawóz)- w wyniku aktywności mikroorganizmów dostarcza lub zwiększa dostęp zw. odżywczych dla roślin ze środowiska. 47-48 ...

Mechanizmy mikrobiologiczne - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Ewa Kurek
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 609

Mechanizmy mikrobiologicznego rozpuszczania fosforanów nieorganicznych PSM - Phosphate Sulobilizing Microorganisms Mechanizmy: Obniżanie odczynu gleby przez produkcję kwasów przez PSM Chelatowanie Reakcja wymiany Mechanizm zakwaszania śro...