Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 10

Stosunki polsko- rosyjskie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Andrzej Dumała
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 434
Wyświetleń: 931

Stosunki polsko - rosyjskie. Uwarunkowania stosunków polsko - rosyjskich: 1). Historyczne(obawa o odnowienie hegemonii rosyjskiej. Z kolei Rosja ma do czynienia z przeszłym wasalem, który teraz chce być równoprawnym partnerem) 2). Gospodarcze(zależność od rosyjskich surowców energetycznych) 3). ...

Ekonomiczna polityka zagraniczna- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Andrzej Dumała
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 49
Wyświetleń: 434

Ekonomiczna polityka zagraniczna. W polskiej literaturze przedmiotu funkcjonuje obok siebie kilka, znaczeniowo nieco odmiennych, terminów takich jak: „dyplomacja gospodarcza” „dyplomacja ekonomiczna” „dyplomacja handlowa” Niezależnie jednak od ich konkretnej treści i zakresu, wszystkie oznaczają...

Kierunki i koncepcje polityki zagranicznej RP- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Andrzej Dumała
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 315
Wyświetleń: 728

Kierunki i koncepcje polityki zagranicznej RP - ciągłość i zmiana Problem - z którym Polska nie potrafiła sobie przez długi czas radzić - dopasowanie jej polityki zagranicznej polityki bezpieczeństwa do wymogów sytuacji geopolitycznej państwa. Nie zawsze zresztą była to wina polityki, niekiedy zwyc...

Środowisko - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Ewa Kurek
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 826

1-2 Środowisko (ogólnie): całość elementów materialnych, zjawisk i energii, od których zależy istnienie istoty żywej Środowisko oddziałujące: część środowiska ogólnego która wywiera bezpośredni wpływ na życie organizmu Środowisko abiotyczne: przyroda nieożywiona- fizykochemiczne czynniki środowis...

Odpady organiczne - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Ewa Kurek
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 798

Humus- celem jest uzyskanie stosunku C/N=10. Taka subst, nie ulega już mineralizacji (w bardzo niewielkim stopniu), gdyż jest zbliżony do naturalnego. W odpadach organicznych stosunek ten znacznie odbiegają od 10: % zawartość N C/N Krew 10-14 3 Mocz 15-19 0,8 Trociny 0,9 200-511 Siano ...

Bakterie i substraty - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Ewa Kurek
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 952

LIGNINA, chociaż charakteryzuje się szerokim stos. C/N nie ma wpływu na immobilizację N i innych związków odżywczych. Rozkład ligniny przeprowadzają org. mezofilne. w fazie, która następuje po fazie termofilnej (lignina jest degradowana, a nie mine...

Mikroorganizmy - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Ewa Kurek
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 910

Przez mikroorganizmy wykorzystane mogą być tylko te substancje, które znajdują się w stanie rozpuszczalnym. Cynku może być więcej, gdyż jest mikroelementem, natomiast rtęć jest pierwiastkiem toksycznym i może być go dużo mniej. W pyłach powstających podczas obróbki materiału do kompostowania mogą b...

Oczyszczanie ścieków - wykład - Aktywność mikrobiologiczna

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Ewa Kurek
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1211

Aktywność mikrobiologiczna w ściekach podczas oczyszczania może być określona także metodami pośrednimi- produkcją gazów lub zdolności mikroorganizmów do redukcji soli tetrazolowych. Jakość ścieków oczyszczonych, wychodzących z oczyszczalni zależy od objętości i typu wód ich odbierających, ich zdoln...

Oczyszczanie systemów osadów czynnych - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Ewa Kurek
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 714

Oczyszczanie systemów osadów czynnych: System podstawowy- proces w osadzie czynnym Procesy zmodyfikowane Procesy w osadzie czynnym: Wyróżnia się dwa procesy: utlenianie substancji organicznej tworzenie kłaczków w których biomasa mikroorganizmów stanowi 5-20%. Ad.1. Redukcja zawartości substa...

Usuwanie związków organicznych i azotu - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Ewa Kurek
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 868

Ciąg technologiczny do usuwania związków organicznych i azotu: Albo wydzielanie w komorze osadu czynnego strefy tlenowej i beztlenowej lub przeprowadzenie nitryfikacji i denitryfikacji w odrębnych bioreaktorach. Możliwe układy: I. komora napowietrzania - usunięcie C organicznego i