Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 9

Wiązanie wolnego azotu.

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Anna Tukiendorf
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1890

Wiązanie wolnego azotu. Wiązaniem azotu nazywamy przemianę gazowego N2 w amoniak. Proces ten przeprowadzany jest przez niewiele mikroorganizmów, nazywanych diazotrofami. Są nimi wolno żyjące bakterie glebowe jak Azotobacter, Kiebsiella, Clostridium, cyjanobakterie (sinice) i bakterie symbiotyczne z...

Pasywne i aktywne mechanizmy pobierania jonów przez rośliny wyższe.

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Anna Tukiendorf
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1981

Pasywne i aktywne mechanizmy pobierania jonów przez rośliny wyższe. Adsorpcja wymienna (faza niemetaboliczna ): jony, które wniknęły do wolnej przestrzeni korzenia AFS, ulegają w niej adsorpcji elektrostatycznej. Protoplasty ściany komórkowej i najbardziej zewnętrzna warstwa plazma lemmy mają okreś...

Antagonizm jonów - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Anna Tukiendorf
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2191

Antagonizm jonów Antagonizm jonów- zjawisko osłabienia określonych właściwości fizjologicznych pewnych jonów przez obecność innych. Roztwory pojedynczych soli wpływają zwykle szkodliwie na rośliny, dodatek innej soli może zmniejszyć toksyczne działanie soli pojedynczej. Roztwór zawierający różne so...

Pobieranie i przekształcanie związków azotowych przez rośliny wyższe...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Anna Tukiendorf
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 84
Wyświetleń: 819

Pobieranie i przekształcanie związków azotowych przez rośliny wyższe Rośliny pobierają azot przez system korzeniowy głównie w formie jonów amonowych (NH4+) oraz azotanowych (NO3-). Minimalne ilości mogą być pobierane w postaci jonu NO2⁻, lecz w większych ilościach jest on toksyczny dla rośliny. Zwi...

Biogeneza chloroplastów - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Anna Tukiendorf
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2079

Biogeneza chloroplastów: Komórki roślinne posiadają wiele specyficznych tylko dla nich organelli. Wśród nich możemy wyróżnić plastydy, z których najważniejsze są chloroplasty - zawierające barwnik fotosyntetyczny (chlorofil). Chloroplasty powstają właśnie z plastydów, już w tkankach merystema tyczn...

Współczynnik oddechowy - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Anna Tukiendorf
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1638

Współczynnik oddechowy (zwany również ilorazem oddechowym) Współczynnik oddechowy - stosunek liczby moli produkowanego CO2 do zużywanego O2 w procesie oddychania lub stosunek objętości wydalonego w procesie oddychania dwutlenku węgla do objętości pobranego tlenu. RQ = CO2 / O2 Wielkość współczyn...

Cykl kwasu cytrynowego - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Anna Tukiendorf
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1316

Cykl kwasu cytrynowego: Powstały na skutek dekarboksylacji pirogronianu acetylo-CoA jest substratem dla kolejnego etapu oddychania: cyklu Krebsa - szeregu reakcji biochemicznych zachodzących w matriks mitochondrialnej. W reakcjach tych ze z...

Budowa i działanie aparatów szparkowych.

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Anna Tukiendorf
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 952
Wyświetleń: 6580

Budowa i działanie aparatów szparkowych. Aparaty szparkowe składają się z dwóch komórek szparkowych(zamykających), które zawierają chloroplasty i różnią się znacznie od pozostałych komórek skórki. Pomiędzy komórkami szparkowymi istnieje p...

Wpływ polityczny- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Teoria polityki
Pobrań: 322
Wyświetleń: 945

Wpływ polityczny. Problemy z definiowaniem wpływu wywodzą się stąd, że zdarzają się autorzy redukujący politykę właśnie do wpływu politycznego. Inni uważają go tylko za jedną z kategorii polityki. I stąd nie ma jednej definicji. Z kategorii językowych wypływa za to związek między wpływem a przyczy...