Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 8

Tropizmy - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Anna Tukiendorf
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1876

TROPIZMY - definicje, mechanizmy, przykłady. O tropizmach mówimy gdy organ ustawia się w nowym ściśle określonym położeniu w stosunku do kierunku działania bodźca. Organy roślin wykonują ruchy wygięcia, skręcania, obrotu i inne. Paraleotropizm - jeżeli organ reagujący tropicznie ustawia się swą dł...

Gospodarka wodna - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Anna Tukiendorf
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1666

GOSPODARKA WODNA Dostępność wody glebowej dla roślin wyższych. W glebie wyróżnia się cztery zasadnicze postacie wody: Higroskopijna - warstwa molekuł wody, powlekająca cząsteczki glebowe, utrzymywana przez nie z olbrzymią siłą. Jest niedostępna dla roślin. Błonkowata - warstwa molekuł wody, nast...

Turgor - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Anna Tukiendorf
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 364
Wyświetleń: 3297

Turgor -stan napięcia komórki, usztywnienia tkanek, który jest jednym z czynników nadającym roślinom określony kształt. Susza fizjologiczna - susza wywołana nie brakiem wody, lecz czynnikami utrudniającymi jej pobieranie

Pobieranie i transport wody w roślinach wyższych

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Anna Tukiendorf
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2499

Pobieranie i transport wody w roślinach wyższych Roślina lądowa pobiera wodę systemem korzeniowym, a rozprowadza wiązkami sitowo -naczyniowymi. System korzeniowy jest częścią rośliny, która bezpośrednio kontaktuje się z glebą i zaopatruje roślinę w wodę i

Plazmoliza i deplazmoliza - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Anna Tukiendorf
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 1239
Wyświetleń: 13384

Plazmoliza i deplazmoliza- związki ze zjawiskami osmotycznymi w komórkach roślinnych. Plazmoliza - proces tracenia wody w komórce w roztworze hipertonicznym. W wyniku tego następuje obkurczenie cytoplazmy od ścian komórki. Dotyczy ona wył...

Woda jako środowisko życia

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Anna Tukiendorf
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1841

WODA JAKO ŚRODOWISKO ŻYCIA - WŁASNOŚCI FIZYKOCHEMICZNE Życie powstało w wodzie i woda w organizmach roślin i zwierząt jest elementem absolutnie niezbędnym do życia. Cząsteczka wody składa się z atomu tlenu związanego kowalencyjnie z dwoma atomami wodoru1. Ładunki wody równoważą się wzajemnie w wyn...

Transpiracja perydermalna - omówienie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Anna Tukiendorf
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1316

Transpiracja perydermalną - parowanie wody z powierzchni przesyconej suberyną. Transpiracja z powierzchni wewnętrznej liścia - tzn. z powierzchni ściany komórkowej otaczającej przestwory międzykomórkowe. Przestwory międzykomórkowe są zwykle prawie wysycane parą wodną. Ich RH wynosi prawie 100%. Jeśl...

Budowa i działanie aparatów szparkowych - omówienie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Anna Tukiendorf
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 602
Wyświetleń: 4949

BUDOWA I DZIAŁANIE APARATÓW SZPARKOWYCH Aparaty szparkowe są niezbędnym elementem budowy roślin, gdyż dzięki nim para wodna może dyfundować na zewnątrz w procesie transpiracji szparkowej. A także mogą tą

Meatloporfiryny roślinne - budowa, znaczenie w metabolizmie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Anna Tukiendorf
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 35
Wyświetleń: 553

Meatloporfiryny roślinne - budowa, znaczenie w metabolizmie metaloporfiryny, pochodne porfiryn; zawierają atom metalu (żelazo, miedź, magnez), centralnie wbudowane w układ porfirynowy za pośrednictwem atomów azotu; np. hem, heminy, chlorofil. Cząsteczka każdego chlorofilu zbudowana jest z pochodne...

Mikoryza jako szczególny przykład symbiozy.

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Anna Tukiendorf
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2086

Mikoryza jako szczególny przykład symbiozy. Mikoryza to rodzaj symbiozy korzeni drzew z grzybami w której obaj partnerzy czerpią pewne korzyści. Grzybom mikoryza ułatwia zaopatrzenie w organiczne substancje odżywcze (produkty fotosyntezy) wytwarzane przez rośliny w zamian za przekazywane im związki...