Woda jako środowisko życia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1841
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Woda jako środowisko życia - strona 1 Woda jako środowisko życia - strona 2 Woda jako środowisko życia - strona 3

Fragment notatki:

WODA JAKO ŚRODOWISKO ŻYCIA - WŁASNOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
Życie powstało w wodzie i woda w organizmach roślin i zwierząt jest elementem
absolutnie niezbędnym do życia. Cząsteczka wody składa się z atomu tlenu związanego kowalencyjnie z dwoma atomami wodoru1. Ładunki wody równoważą się wzajemnie w wyniku, czego nie posiada ona żadnego ładunku netto. Woda jest cząsteczką spolaryzowaną (dipolem). Cząsteczki wody przyciągają się wzajemnie na zasadzie oddziaływania elektrostatycznego (wiązań wodorowych). Wiązania te sprawiają, że 80% wolnej wody w komórce tworzy pseudokrystaliczną sieć zbudowaną z szybko powstających i znikających agregatów ich wielkość zależy od temperatury; wzrost temperatury powoduje zmniejszenie. Polarne właściwości wody sprawiają, że: jest ona doskonałym rozpuszczalnikiem, szczególnie dla substancji obdarzonych ładunkiem elektrycznym gdyż cząsteczki wody wiążą siłami elektrostatycznymi z
powierzchnią jonów (otoczki wodne) lub z polarnymi grupami białek i polisacharydów (powłoki hydratacyjne).
Ma duże ciepło właściwe trzeba dostarczyć bardzo dużą ilość energii cieplnej, aby
podnieść jej temperaturę o 1º) oraz duże ciepło topnienia i ciepło parowania (te zmiany stanu skupienia wody wymagają dostarczenia dużej ilości energii cieplnej).
Właściwości te umożliwiają roślinie utrzymanie temperatury „ciała” na stosunkowo stałym poziomie.
Są podstawą takich zjawisk jak:
Kohezja (wzajemnie przyciąganie się cząsteczek wody), która zapewnia
dużą wytrzymałość słupa wody na rozciąganie.
Adhezja (przyciąganie wody przez naładowane elektrycznie powierzchnie
np. ściany komórkowe)
Napięcie powierzchniowe (przyciąganie się cząsteczek na styku fazy
wodnej i gazowej, jest większe w obrębie fazy wodnej niŜ gazowej
Kapilarność (powierzchnie ścian komórkowych bezpośrednio wystawione
na działanie powietrza np. ściany Komorek mezofilu liścia pozostają wilgotne i nie wysychają).
WODA W ORGANIZMIE ROŚLINNYM PEŁNI WIELORAKIE FUNKCJE:
W komórkach jest rozpuszczalnikiem substancji biologicznie czynnych, stanowi
środowisko wielu reakcji chemicznych. Bierze bezpośredni udział w wielu reakcjach chemicznych jako substrat (np. donor wodoru w fotosyntezie) lub jako produkt reakcji (np. końcowy produkt oddychania).
Woda hydratacyjna odpowiada za strukturę makromolekuł (np. białek, kwasów
nukleinowych, lipidów błon) i decyduje o ich aktywności metabolicznej
Wypełniając wakuole podtrzymuje turgor komórek i całej rośliny. W wyniku zmiany turgoru zachodzi wiele ruchów roślinnych w odpowiedzi na działanie niektórych bodźców środowiskowych. Jest czynnikiem umożliwiającym wzrost szybki tzw. elongacyjny komórek i tkanek. Bierze udział w przemieszczaniu się substancji w organizmach roślinnych: związków mineralnych i niektórych metabolitów w ksylemie oraz produktów asymilacji i substancji czynnych biologicznie we floemie. Jest, więc czynnikiem umożliwiającym integrację procesów polegających w różnych organach rośliny W niektórych sytuacjach pozwala obniżyć temperaturę nadziemnych organów o parę stopni. Wszystkie te funkcje wody w roślinie związane są z jej strukturą i właściwościami fizycznymi.


(…)

…, musi być dostarczana do komórek w odpowiedniej ilości. Jednak woda w transporcie do wnętrza komórki musi pokonywać barierę plazmolemmy gdyż jej wnętrze jest hydrofobowe. Dobry i szybki transport wody zapewniają akwaporyny - które odkryto w latach 90- tych. Są to integralne białka błonowe, które tworzą kanał dla przepływu wody. Akwaporyny umożliwiają przemieszczanie się w poprzek błony wyłącznie cząsteczek wody…
… przez cały okres życia rośliny
2. W plazmolemmie - RD28 - białka indukcyjne syntetyzowane tylko w odpowiedzi na odwodnienie komórki.
Funkcja Akwaporyny:
Regulacja przepływu wody
Hydratacja ziaren pyłku
Pęcznienie i kiełkowanie nasion
Transpiracja- rodzaje, czynniki wpływające na
natężenie transpiracji
Transpiracja to wyprowadzanie wody przez żywe organizmy. Jest to proces
fizjologiczny, czyli czynnie regulowany…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz