Ekonomiczna polityka zagraniczna- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomiczna polityka zagraniczna- opracowanie - strona 1 Ekonomiczna polityka zagraniczna- opracowanie - strona 2 Ekonomiczna polityka zagraniczna- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Ekonomiczna polityka zagraniczna.
W polskiej literaturze przedmiotu funkcjonuje obok siebie kilka, znaczeniowo nieco odmiennych, terminów takich jak: „dyplomacja gospodarcza”
„dyplomacja ekonomiczna”
„dyplomacja handlowa”
Niezależnie jednak od ich konkretnej treści i zakresu, wszystkie oznaczają dyplomatyczne instrumenty realizacji zagranicznej polityki ekonomicznej - metoda jest dyplomatyczna(polityczna), ale cele ekonomiczne. W dyplomacji ekonomicznej wyróżniamy więc:
Dyplomatyczne instrumenty realizacji celów ekonomicznych
Ekonomiczne instrumenty realizacji polityki zagranicznej
Cel: rozwój gospodarczy, zwiększenie światowej konkurencyjności gospodarki, wzrost bogactwa oraz dobrobytu państwa i jego obywateli. Treść/Zadania: rozpoznanie i regulowanie międzynarodowego obrotu gospodarczego: przepływów dóbr, usług, kapitału, informacji, siły roboczej, ochrona przedsiębiorstw własnych, wspieranie ich w śm, wsparcie inwestycji zagranicznych.
Instrumenty: negocjacje i zawieranie międzynarodowych porozumień w zakresie handlu, ochrony i popierania inwestycji, członkostwo państwa w organizacjach międzynarodowych(interesy państwa i gospodarki jako całości), a także poszukiwanie partnerów zagranicznych, wspieranie eksportu, przyciąganie zagranicznych inwestycji bezpośrednich(interesy przedsiębiorstw).
Modele dyplomacji ekonomicznej:
Pełnego podporządkowania tej dyplomacji pod MSZ(Niemcy, Dania, Grecja)
Przesunięcie w kierunku Resortu Gospodarki(Francja, Hiszpania, Czechy, Ukraina)
Podział zadań między MSZ i MG(Finlandia, Portugalia, Irlandia)
Działanie wyspecjalizowanej agencji rządowej(Austria, Belgia, WB, Włochy)
Pojawienie się dyplomacji gospodarczej jest związane ze wzrostem znaczenia problematyki gospodarczej w sm. Problemy gospodarcze zostały włączone do grupy istotnych zagadnień, którymi na bieżąco zajmuje się dyplomacja. Problemy te to m.in. wsparcie dla inwestycji zagranicznych, tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju handlu i kontaktów gospodarczych czy też wspieranie zagranicznej aktywności przedsiębiorstw. Wizyty zagraniczne członków kierownictwa MSZ oraz spotkania z delegacjami innych państw w kraju zawierają praktycznie każdorazowo komponent gospodarczy. W oficjalnych kontaktach zagranicznych stały i bezpośredni udział mają reprezentanci eksporterów i inwestorów, ma miejsce prezentacja ich oferty oraz spotkania z potencjalnymi partnerami zagranicznymi. Działania takie podejmowane są w głównej mierze w odniesieniu do tzw. rynków trudnych(znaczna odległość geograficzna, niestabilne warunki podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, brak aktualnej informacji handlowo-inwestycyjnej)

(…)

… członkostwa w OECD(Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). W listopadzie 1996 r. Polska stała się 28. członkiem organizacji. Polskę przyjęto jednak z najdłuższą lista wyjątków, co oznaczało, że liberalizacja naszej gospodarki została wynegocjowana na najniższym dopuszczalnym w OECD poziomie.
MSZ domagało się jednak integracji zagranicznej służby ekonomicznej ze służbą dyplomatyczną pod kierunkiem MSZ. Chodziło zwłaszcza o likwidację biur radców handlowych i przekształcenie ich w wydziały ekonomiczno-handlowe w ramach ambasad i podlegające ambasadorowi. Sprzeciwiało się temu Ministerstwo Handlu Zagranicznego, a po reformie centrum administracyjnego w 1996 r. Ministerstwo Gospodarki. Brak wystarczającej koordynacji pomiędzy resortem gospodarki i MSZ dawało mniej skuteczne rozwiązywanie problemów…
… programów promocji Wydziałów Ekonomicznych ambasad i konsulatów RP, nadzór realizacji zadań zleconych Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(PARP) oraz Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna(KUKE S.A.);
Zadania WE:
identyfikacja problemów gospodarczych o znaczeniu strategicznym z punktu widzenia bezpieczeństwa ekonomicznego…
… eksportu(w tym: inicjowanie i współdziałanie w organizacji działań promocyjnych, udzielanie informacji handlowej, dokonywanie analiz przeszkód oraz sposobów wspierania eksportu, a także zasilanie Portalu Promocji Ministerstwa Gospodarki w tym zakresie); promocja inwestycji we współpracy z podmiotami, do zadań których należy informacja gospodarcza oraz popieranie inwestycji, organizowanie spotkań…

Europa 30, w tym UE - 21, m.in. Austria, Finlandia, Francja, Grecja.
Afryka(3) - Algieria, Egipt, RPA(Johanesburg)
Ameryka Południowa(2) - Argentyna, Brazylia(Sao Paulo)
Ameryka Północna(3) - Kanada(Montreal), USA(+Nowy Jork)
Azja i Pacyfik(10) - Chiny(+Szanghaj), Indie, Indonezja, Izrael, Japonia, Kazachstan, Rep. Korei, Malezja, Uzbekistan.

… członkostwa w OECD(Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). W listopadzie 1996 r. Polska stała się 28. członkiem organizacji. Polskę przyjęto jednak z najdłuższą lista wyjątków, co oznaczało, że liberalizacja naszej gospodarki została wynegocjowana na najniższym dopuszczalnym w OECD poziomie.
MSZ domagało się jednak integracji zagranicznej służby ekonomicznej ze służbą dyplomatyczną pod kierunkiem MSZ…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz