Uniwersytet Łódzki - strona 197

Strategia i instrumenty polityki pieniężnej - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Joanna Bogołębska
 • Polityka pieniężna głównych banków centralnych
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1197

Dr. Joanna Bogołębska Polityka pieniężna głównych banków centralnych Wykład IV – Strategia i instrumenty polityki pieniężnej Strategia polityki pieniężnej to sposób postępowania stosowany przez BC dla osiągnięcia ostatecznych celów polityki pieniężnej za pomocą różnych instrumentów. Celem final...

Strategie Banku Centralnego - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Joanna Bogołębska
 • Polityka pieniężna głównych banków centralnych
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1281

Dr. Joanna Bogołębska Polityka pieniężna głównych banków centralnych Wykład V – Strategie BC Indykator polityki pieniężnej: Wybrana nominalna stopa procentowa; stabilizowana przez BC, monitorowanie wysokości przez BC. Zarzu...

System rezerwowy - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Joanna Bogołębska
 • Polityka pieniężna głównych banków centralnych
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2625

Dr. Joanna Bogołębska Polityka pieniężna głównych banków centralnych Wykład VIII – System rezerwowy Zasady systemu rezerwowego:  uśrednienie rezerwy (spełnienie wymogów w zakresie utrzymania rezerwy weryfikuje się na podstawie średniej dziennej wartości rezerw danej instytucji w okresie utrzy...

Współczesne tendencje wykorzystywania polityki pieniężnej - wykład...

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Joanna Bogołębska
 • Polityka pieniężna głównych banków centralnych
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1099

Dr. Joanna Bogołębska Polityka pieniężna głównych banków centralnych Wykład VI – Współczesne tendencje wykorzystywania polityki pieniężnej Instrumenty polityki pieniężnej:  operacje otwartego rynku  operacje depozytowo – kredytowe  rezerwa obowiązkowa Instrumenty polityki pieniężnej: 1. ...

Ryzyko kursowe - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Tomasz Motowidlak
 • Zarządzanie ryzykiem kuroswym
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1414

Ryzyko kursowe (1) 17.03.2011 GENEZA I ISTOTA RYZYKA KURSOWEGO Skąd wzięło się ryzyko kursowe? Każdy bierze ryzyko pod uwagę w podejmowaniu decyzji finansowych, przy czym skala ryzyka (problemu) w przypadku osób indywidualnych jest stos...

Jednolity obszar płatności w euro (SEPA) - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Małgorzata Janicka
 • Mechanizmy działania rynku finansowego UE
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1113

Prof. Małgorzata Janicka Mechanizmy działania rynku finansowego UE Wykład VI – Jednolity obszar płatności w euro (SEPA) JEDNOLITY OBSZAR PŁASTNOŚCI W EURO - Sepa – Single Europe Payment Area. Styczeń 2008. Główny cel działania: Ustanowienie mechanizmów efektywnego dokonywania płatności w euro ...

Jednolity rynek finansowy - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Małgorzata Janicka
 • Mechanizmy działania rynku finansowego UE
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2240

Prof. Małgorzata Janicka Mechanizmy działania rynku finansowego UE Wykład I – Jednolity rynek finansowy 1. Jednolity rynek finansowy: Rynek finansowy odgrywa kluczową rolę w gospodarce każdego kraju. Z tego powodu rynek finansowy jest ...

Konwergencja - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Małgorzata Janicka
 • Mechanizmy działania rynku finansowego UE
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1848

Prof. Małgorzata Janicka Mechanizmy działania rynku finansowego UE Wykład II – Konwergencja Konwergencja - polega na powstawaniu jednego systemu finansowego na bazie dwóch dotąd działających, przy czym nowy system nie jest prostą sumą dwóch bazowych systemów, a zupełnie nową jakością. Uważa si...

Nadzór finansowy - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Małgorzata Janicka
 • Mechanizmy działania rynku finansowego UE
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1484

Prof. Małgorzata Janicka Mechanizmy działania rynku finansowego UE Wykład V – Nadzór finansowy Rynki finansowe UE:  Nie mamy ponadnarodowego nadzoru nad rynkiem finansowym UE czy strefy euro. W każdym kraju działa narodowy nadzór finansowy którego głównym celem jest zapewnienie stabilności k...

Swoboda świadczenia usług finansowych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Małgorzata Janicka
 • Mechanizmy działania rynku finansowego UE
Pobrań: 21
Wyświetleń: 994

Prof. Małgorzata Janicka Mechanizmy działania rynku finansowego UE Wykład IV – Swoboda świadczenia usług finansowych Swoboda świadczenia usług finansowych:  Swoboda osiedlania się – prawo do podejmowania działalności gospodarczej nienajemnej przez obywateli jednego państwa członkowskiego na ...