Współczesne tendencje wykorzystywania polityki pieniężnej - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Współczesne tendencje wykorzystywania polityki pieniężnej - wykład - strona 1 Współczesne tendencje wykorzystywania polityki pieniężnej - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Dr. Joanna Bogołębska
Polityka pieniężna głównych banków centralnych
Wykład VI – Współczesne tendencje wykorzystywania polityki pieniężnej
Instrumenty polityki pieniężnej:
 operacje otwartego rynku
 operacje depozytowo – kredytowe
 rezerwa obowiązkowa
Instrumenty polityki pieniężnej:
1. na płaszczyźnie makroekonomicznej
 stopa procentowa
 kurs walutowy
2. na płaszczyźnie operacyjnej
 rezerwa obowiązkowa
 operacje otwartego rynku
 standing facilities (operacje depozytowo – kredytowe)
Bank Centralny:
 nie kontroluje w pełni bazy monetarnej
 jedyną zmienną, na którą może wywrzeć bezpośredni wpływ jest krótkoterminowa stopa procentowa; staje się ona
wówczas INDYKATOREM POLITYKI PIENIĘŻNEJ.
Oddziaływanie BC na stopy procentowe jest skuteczne jeżeli:
 występuje tzw. strukturalny brak płynności w systemie bankowym
 oznacza to, że BC jest kredytodawcą netto systemu bankowego
Rezerwa obowiązkowa - główną funkcją jest ustabilizowanie krótkoterminowych stóp procentowych, co wynika z
tendencji do stosowania opóźnionego i uśrednionego systemu rezerw.
Systemy naliczania rezerwy (okres pomiędzy naliczeniem rezerwy, a jej odprowadzeniem):
 równoległy
 częściowo opóźniony (semi – lagged)
 opóźniony (lagged)  od momentu naliczania rezerwy, do momentu w którym ma być ona utrzymana w BC mija
określony czas. System ten eliminuje niepewność wynikającą z nieznajomości kwoty podlegającej rezerwie – miał
uspokoić wahania w przede dniu odprowadzania rezerwy
System utrzymania rezerwy:
 nieuśredniony
 uśredniony  rezerwa jest utrzymywana w wymaganej wysokości średnio w określonym okresie, zwanym okresem
rezerwowym, co powoduje, że nagły wpływ środków z banków komercyjnych

w jednym okresie może zostać zrekompensowany dopływem środków w innym okresie
Operacje otwartego rynku:
 są wykorzystywane do zbilansowania popytu i podaży środków rezerwowych
 celem jest właściwe zagadnienie płynnością systemu bankowego
Współcześnie operacje otwartego rynku:
 przyjmują najczęściej forma operacji warunkowych, co nie wymaga tak rozwiniętego i płynnego rynku wtórnego jak
w wypadku operacji bezwarunkowych
 terminy operacji warunkowych oscylują między 1 dniem, a 1 miesiącem, większość BC przeprowadza chociaż1
transakcje z określoną regularnością
 problem wyboru papierów akceptowanych jako zabezpieczenie (collateral), potrzeba rozszerzenia poza papiery
skarbowe w sytuacji nadwyżek budżetowych (Fed)
 skracanie się terminów zapadalności
Dr. Joanna Bogołębska
Polityka pieniężna głównych banków centralnych
Wykład VI – Współczesne tendencje wykorzystywania polityki pieniężnej
Operacje kredytowo – depozytowe:
 pełnią funkcję zaworów bezpieczeństwa systemu bankowego (safety valves)
 są sporadycznie wykorzystywane przez banki komercyjne w okresach występowania krótkoterminowych nadwyżek
lub niedoborów płynności
 zadaniem jest stworzenie pasma wahań dla krótkoterminowych stóp procentowych rynku międzybankowego
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz