Polityka pieniężna głównych banków centralnych

note /search

Interwencja Banku Centralnego - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Polityka pieniężna głównych banków centralnych
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2345

Dr. Joanna Bogołębska Polityka pieniężna głównych banków centralnych Wykład II – Interwencja BC Zestawienie bilansowe banku centralnego Aktywa Aktywa 1000 Zagraniczne Aktywa Krajowe 1500 Pasywa Depozyty komercyjnych Pieniądz w cyrkulacji banków Zestawienie bilansowe banku centralnego...

Rola porozumień SWAP-owych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Polityka pieniężna głównych banków centralnych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1309

Dr. Joanna Bogołębska Polityka pieniężna głównych banków centralnych Wykład III – Rola porozumień SWAP - owych SWAP - obok rezerw służy zapewnieniu płynności walutowej (linia/porozumienie swap’owe) 1. Substytut czy zjawisko komplementarne dla rezerw walutowych? SWAP - to mechanizm zasilania de...

Rola rezerw walutowych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Polityka pieniężna głównych banków centralnych
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2366

Dr. Joanna Bogołębska Polityka pieniężna głównych banków centralnych Wykład I – Rola rezerw walutowych EBC – Europejski Bank Centralny SRF – System Rezerw Federalnych Rezerwy walutowe (oficjalne aktywa rezerwowe) - są to łatwo rozpor...

Strategia i instrumenty polityki pieniężnej - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Polityka pieniężna głównych banków centralnych
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1477

Dr. Joanna Bogołębska Polityka pieniężna głównych banków centralnych Wykład IV – Strategia i instrumenty polityki pieniężnej Strategia polityki pieniężnej to sposób postępowania stosowany przez BC dla osiągnięcia ostatecznych celów polityki pieniężnej za pomocą różnych instrumentów. Celem final...

Strategie Banku Centralnego - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Polityka pieniężna głównych banków centralnych
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1449

Dr. Joanna Bogołębska Polityka pieniężna głównych banków centralnych Wykład V – Strategie BC Indykator polityki pieniężnej: Wybrana nominalna stopa procentowa; stabilizowana przez BC, monitorowanie wysokości przez BC. Zarzu...

System rezerwowy - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Polityka pieniężna głównych banków centralnych
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2709

Dr. Joanna Bogołębska Polityka pieniężna głównych banków centralnych Wykład VIII – System rezerwowy Zasady systemu rezerwowego:  uśrednienie rezerwy (spełnienie wymogów w zakresie utrzymania rezerwy weryfikuje się na podstawie średniej dziennej wartości rezerw danej instytucji w okresie utrzy...

Współczesne tendencje wykorzystywania polityki pieniężnej - wykład...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Polityka pieniężna głównych banków centralnych
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1148

Dr. Joanna Bogołębska Polityka pieniężna głównych banków centralnych Wykład VI – Współczesne tendencje wykorzystywania polityki pieniężnej Instrumenty polityki pieniężnej:  operacje otwartego rynku  operacje depozytowo – kredytowe  rezerwa obowiązkowa Instrumenty polityki pieniężnej: 1. ...