Interwencja Banku Centralnego - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2254
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Interwencja Banku Centralnego - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Dr. Joanna Bogołębska
Polityka pieniężna głównych banków centralnych
Wykład II – Interwencja BC
Zestawienie bilansowe banku centralnego
Aktywa
Aktywa
1000
Zagraniczne
Aktywa Krajowe
1500
Pasywa
Depozyty
komercyjnych
Pieniądz w cyrkulacji
banków
Zestawienie bilansowe banku centralnego po sprzedaży aktywów zagranicznych na sumę
100 jednostek
Aktywa
Pasywa
Aktywa Zagraniczne
900
Depozyty banków komercyjnych
Aktywa Krajowe
1500
Pieniądz w cyrkulacji
interwencja niesterylizowana (jedno działanie)
500
2000
500
1900
Spadek pieniądza w obiegu (zmiana bazy monetarnej  skutek uboczny).
Zestawienie bilansowe banku centralnego po zabiegu sterylizacyjnym sprzedaży aktywów zagranicznych na sumę 100 jednostek
Aktywa
Pasywa
Aktywa Zagraniczne
900
Depozyty banków komercyjnych
500
Aktywa Krajowe
1600
Pieniądz w cyrkulacji
2000
Baza monetarna wraca do stanu początkowego.
Rezerwy obowiązkowe - płynne środki, które Banki komercyjne zobowiązane są do utrzymania ich w swoich aktywach
(jest to pewien procent)
Interwencje walutowe są polityką bilansu banku centralnego (balance sweet policy)
Interwencja sterylizowana - dwa działania (dwie operacje) równoległe np. sprzedaż aktywów w celu aprecjacji waluty
(efekt kursowy) oraz osiągnięcie celu, efektu pieniężnego (niezmieniona baza monetarna)  bank centralny
zakupuje aktywa krajowe (papierowe aktywa skarbowe)  pieniądz w cyrkulacji wraca do stanu początkowego
Interwencja sterylizowana - zmiany ilości pieniądza w obiegu wywołane zakupem lub sprzedażą dewiz są neutralizowane
przez odpowiednie operacje na rynku pieniężnym.
Utrzymanie rezerw  motyw interwencyjny, historyczny
Zjawisko akumulacji rezerw w gospodarce światowej:
W systemie kursów stałych rezerwy nie rosły gwałtownie. W systemie kursów płynnych popyt na rezerwy rośnie.
Wpływ interwencyjny w motywie historycznym:
I. Motywy spółczesne (popyt na rezerwy):
a) motyw ubezpieczeniowy (przezorności owy)  popyt dla celów płynnościowych i ubezpieczeniowy wynikający z
negatywnych doświadczeń z kryzysu finansowego (krajów azjatyckich) tłumaczy obecną akumulację rezerw
(zapobieganie kryzysom finansowym)
b) motyw współczesnego merkantylizmu (realizacja proeksportowej strategii gospodarczej w celu pobudzania
wzrostu gospodarczego  tłumaczy głównie zachowanie Chin)
Merkantylizm  źródłem bogactwa kraju są zgromadzone rezerwy
Współczesny merkantylizm  utrzymywania nieoszacowanego kursu walutowego (bardziej konkurencyjny eksport)
Cechy współczesnego zjawiska akumulacji rezerw:
a) zjawisko dominujące w grupie krajów EME (przechodzących transformację ustrojową)
b) koncentracja zjawiska (odniesienie do konkretnych krajów  dominacja w krajach azjatyckich)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz