Strategie Banku Centralnego - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1407
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Strategie Banku Centralnego - wykład - strona 1 Strategie Banku Centralnego - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Dr. Joanna Bogołębska
Polityka pieniężna głównych banków centralnych
Wykład V – Strategie BC
Indykator polityki pieniężnej:
Wybrana nominalna stopa procentowa; stabilizowana przez BC, monitorowanie wysokości przez BC.
Zarzuty:
 kształtowanie przez BC nominalnej stopy procentowej obarczone jest niebezpieczeństwem, gdyż stopa ta jest
obarczona […]
 strategia ta ma szansę powodzenia w sytuacji braku płynności w systemie bankowym
Możemy wyróżnić dwie sytuacje:
1. brak płynności w systemie bankowym
2. nadpłynność w systemie bankowym
Ad.1)
Bank Centralny jest kredytodawcą netto
Aktywa
kredyty refinansowe
Pasywa
Ad.2)
Bank Centralny jest kredytobiorcą netto w systemie bankowym
Aktywa
Pasywa
wzrost środków systemu bankowego
Bank Centralny traci sterowność nad polityką pieniężną
Przyczyny porzucenia przez BC strategii agregatów pieniężnych:
 funkcja popytu na pieniądz, jest względnie stabilna, oznacza to, że popyt na pieniądz udaje się BC prognozować 
nie są w stanie założyć stałego popytu na pieniądz
 pojawienie się substytutów pieniądza – zatarcie się czytelności poszczególnych. kategorii pieniężnych. Trudność w
kontrolowaniu tych substytutów.
1. Strategie Bezpośredniego Celu Inflacyjnego
Chile
Polska
Nowa Zelandia
Kanada
Zalety BCI:
 pozwala na większą elastyczność w prowadzeniu polityki pieniężnej
 prostota konstrukcji – cel jest bardziej zrozumiały dla uczestników życia gospodarczego, co pozwala skuteczniej
wpływać na oczekiwania inflacyjne
Wady BCI:
 zjawiska przesunięć czasowych, które uniemożliwiają precyzyjne prowadzenie polityki pieniężnej
 trudności w jednoznacznej, pozytywnej ocenie efektów tak prowadzonej polityki
Dylematy związane z wyborem strategii BCI:
1. Co przyjąć za cel BCI – stabilność cen czy też niską inflację?
2. Jaki wybrać wskaźnik cen? CPI [indeks cen produkcji] vs. PPI [indeks cen konsumpcyjnych]
(deflator PKB)
3. Czy cel ustalić punktowo, czy w postaci pasma  inflacja ma być ustalona na poziomie 1,5% czy
1 – 2%
4. W jakim horyzoncie czasowym ma obowiązywać podany cel? Optymalnym horyzontem czasowym jest ustalenie
cen finalnych na okres od 1 do 4 lat.
Dr. Joanna Bogołębska
Polityka pieniężna głównych banków centralnych
Wykład V – Strategie BC
Wnioski:
 niezależnie od stosowanej (teoretycznie) strategii, banki centralne w podobny sposób wpływają na rynki finansowe
 W KAŻDEJ REALIZAOWANEJ STRATEGII CENTRALNE MIEJSCE ZAJMUJE INTERWENCJE NA PIENIĘŻNYM RYNKU
MIĘDZYBANKOWYM!
Inflacja cen aktywów - nagły wzrost aktywów finansowych i realnych
Bąble spekulacyjne na rynkach finansowych i realnych:
Utrzymujące się odchylenia cen aktywów od ich wartości fundamentalnych. Nagle wzrosty cen. Zjawisko to jest
niebezpieczne dla gospodarek. Parametr tej jest trudno mierzalny.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz