Konwergencja - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1925
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konwergencja - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Prof. Małgorzata Janicka
Mechanizmy działania rynku finansowego UE
Wykład II – Konwergencja
Konwergencja - polega na powstawaniu jednego systemu finansowego na bazie dwóch dotąd działających, przy czym nowy
system nie jest prostą sumą dwóch bazowych systemów, a zupełnie nową jakością.
Uważa się że konwergencja jest przede wszystkim efektem:
 Globalizacji światowych rynków finansowych i zachodzących obecnie procesów integracyjnych
 Zaniku barier i ograniczeń w działalności gospodarczej na rykach finansowych
 Pojawienia się i ekspansji nowych podmiotów
 Utraty znaczenia banków komercyjnych jako pośredników finansowych
 Rozwoju nowych technologii przetwarzania i przepływu informacji
1. Konwergencja systemów finansowych:
Nowy system finansowy będzie zapewne stanowił syntezę najbardziej efektywnych rozwiązań zaczerpniętych z obu
systemów, jednak wszystko wskazuje na to, że będzie on jednak zawierał więcej elementów systemu angloamerykańskiego.
I tak:
Wiodącą rolę będzie miał zapewne rynek kapitałowy, w tym szczególnie giełdy charakterze specjalistycznym
Zniknie segmentacja bakowości. Postępował będzie uniwersalizm instytucji pośrednictwa finansowego, które będą
przybierały postać konglomeratów finansowych
Pojawi się duża liczba różnorodnych wyspecjalizowanych inwestorów instytucjonalnych, których przedstawiciele
będą aktywni w radach nadzorczy firm i na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy
Funkcję kontrolną systemu finansowego sprawował będzie rynek kapitałowy
2. Jednolity rynek finansowy UE:
Jednolity rynek finansowy opiera się na trzech swobodach:
 Swoboda przepływu kapitału
 Swoboda świadczenia usług finansowych, na którą składają się: swoboda osiedlania się i swoboda świadczenia usług
Jednolity rynek finansowy składa się z segmentów, które zwykle analizowane są osobno:
 Rynku kapitałowego
 Rynku kredytowego
 Rynku ubezpieczeniowego


(…)


 Swoboda świadczenia usług finansowych, na którą składają się: swoboda osiedlania się i swoboda świadczenia usług
Jednolity rynek finansowy składa się z segmentów, które zwykle analizowane są osobno:
 Rynku kapitałowego
 Rynku kredytowego
 Rynku ubezpieczeniowego

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz