Uniwersytet Łódzki - strona 198

Rola handlu w gospodarce kraju - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Świerkocki
 • Teorie handlu międzynarodowego
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1029

Prof. Janusz Świerkocki Teorie Handlu Międzynarodowego Wykład III – Rola handlu w gospodarce kraju W rozpatrywaniu znaczenia HMN w gospodarce kraju można przyjąć dwa skrajne warianty: 1) Gospodarka autarkiczna – czyli taka, która funkcjonuje w izolacji od innych krajów - np. gospodarka Korei P...

Teoria neoklasyczna - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Świerkocki
 • Teorie handlu międzynarodowego
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1246

Prof. Janusz Świerkocki Teorie Handlu Międzynarodowego Wykład IX – Teoria neoklasyczna Teoria neoklasyczna określana bywa mianem teorii obfitych zasobów lub teorii Heckschera-Ohlina (THO). Dotychczas poruszaliśmy się w świecie rządzonym założeniami, że przewagi względne wynikają z tego, że je...

Teoria przewag absolutnych A. Smitha - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Świerkocki
 • Teorie handlu międzynarodowego
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1057

Prof. Janusz Świerkocki Teorie Handlu Międzynarodowego Wykład VII – Teoria przewag absolutnych A. Smitha Adam Smith był jednym z krytyków poglądów merkantylistycznych. Smith jest z jednej strony ojcem ekonomii a z drugiej prekursorem tzw. k...

Teoria przewag względnych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Świerkocki
 • Teorie handlu międzynarodowego
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1295

Prof. Janusz Świerkocki Teorie Handlu Międzynarodowego Wykład VIII – Teoria przewag względnych Model handlu zagranicznego uwzględniający przewagi bezwzględne (absolutne), nie przewiduje sytuacji, gdy jeden z dwóch rozpatrywanych krajów będzie produkował oba produkty bezwzględnie taniej. Zgodni...

Teoria Stolpera-Samuelsona - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Świerkocki
 • Teorie handlu międzynarodowego
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1617

Prof. Janusz Świerkocki Teorie Handlu Międzynarodowego Wykład X – Teoria Stolpera - Samuelsona Z punktu widzenia polityki gospodarczej TSS ma istotne znaczenie, ponieważ stanowi, iż w następstwie wzrostu dochodów czynnika w danym kraju obfitego i redukcji dochodów czynnika produkcji w danym kr...

Teorie handlu zagranicznego - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Świerkocki
 • Teorie handlu międzynarodowego
Pobrań: 707
Wyświetleń: 896

Prof. Janusz Świerkocki Teorie Handlu Międzynarodowego Wykład III – Teorie handlu zagranicznego Teoria jako taka ma wiele definicji. Nas będzie interesowało jej najprostsze – intuicyjne ujęcie. Otóż domyślnie teoria to model (uproszczone odwzorowanie) rzeczywistości. Uproszczenie to pozwala na ...

Teorie neotechnologiczne - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Świerkocki
 • Teorie handlu międzynarodowego
Pobrań: 896
Wyświetleń: 4396

Prof. Janusz Świerkocki Teorie Handlu Międzynarodowego Wykład XII – Teorie neotechnologiczne A) Teoria Posnera B) Teoria Vernona (teoria cyklu życia produktu); C) Teoria Krugmana; D) Teoria Lindera (teoria podobieństwa (preferenc...

Zagadnienia wstępne z teorii handlu międzynarodowego - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Świerkocki
 • Teorie handlu międzynarodowego
Pobrań: 497
Wyświetleń: 945

Prof. Janusz Świerkocki Teorie Handlu Międzynarodowego Wykład I – Zagadnienia wstępne Co to jest handel międzynarodowy (HMN)? HMN to rodzaj wymiany. Istnieje wiele definicji tego zjawiska. Legendarny już (na szczęście) dr E. Karasiński preferował następującą: HMN to przepływ towarów i usług pr...

Centra offshore - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prof. Ma_gorzata Janicka
 • Międzynarodowe rynki finansowe
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2219

Prof. Małgorzata Janicka Międzynarodowe rynki finansowe Wykład V – Centra offshore Centrum offshore to miejsce, gdzie dokonuje się transakcji finansowych na zasadach korzystniejszych niż w sąsiednich krajach. Rynek ma charakter offshore, jeśli inne kraje stwarzają gorsze warunki dla tych samyc...

Globalizacja rynków finansowych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prof. Ma_gorzata Janicka
 • Międzynarodowe rynki finansowe
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1547

Prof. Małgorzata Janicka Międzynarodowe rynki finansowe Wykład II – Globalizacja rynków finansowych Globalizacja jest definiowana jako dążenie do pogłębienia wzajemnych współzależności między krajami i regionami gospodarki światowej szczególnie poprzez handel i przepływy środków finansowych. G...